Prorocký rozmer manželstva

0
345

Proroctvo má vo Svätom písme dva významy: užší – slovo od Boha povedané do aktuálnej situácie prežívanej tu a teraz a širší – predpovedanie budúcnosti v mene Boha. Sviatosť manželstva je prorockým znamením v oboch uvedených významoch. Tento prorocký rozmer je vlastný sviatosti manželstva ako takej, preto sa týka každého manželstva.

Manželstvo ako znamenie pre prítomnosť

V Liste sv. Pavla Efezanom (5, 20 – 33) je pasáž, v ktorej sv. Pavol prirovnáva manželstvo medzi mužom a ženou k manželstvu medzi Kristom a Cirkvou. Vzájomným porovnávaním a vytváraním paralel tak rozvíja naraz náuku o manželstve a náuku o  Cirkvi.

Podľa tejto jeho náuky je sviatosť manželstva, a teda aj vzájomný vzťah manžela a manželky, živým obrazom vzťahu Krista a Cirkvi. Muž má preto svoju ženu milovať tak, ako Kristus miluje Cirkev a tento príklad má nasledovať až tak, že nebude váhať za svoju manželku aj zomrieť.

Pri rozprávaní o stvorení sveta v Knihe Genezis (1, 27) čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu ako muža a ženu. To znamená, že človek nie je Božím obrazom len ako ľudský druh, ale aj vzájomné vzťahy a láska medzi mužom a ženou majú na Božom obraze v človeku svoju účasť. Akým spôsobom? Boh je len jeden, no sú v ňom tri osoby. Boh je spoločenstvo Osôb, ktoré sa vzájomne darujú v láske. Láska medzi Otcom a Synom je taká intenzívna, že z nej vzniká nová Osoba – Duch Svätý. Rovnako sa aj manželia darujú jeden druhému v láske a z ich lásky vzniká nová osoba – dieťa. Analogicky tomu, ako sú božské Osoby spojené jedinou božskou prirodzenosťou, sa manželia spájajú v jedno telo. Rodina je najkrajšou ikonou Najsvätejšej Trojice.

Vždy, keď sa pozrieme na manželstvo, na rodinu, uvidíme živý obraz Boha, jeho znamenie vo svete.

Manželstvo ako znamenie do budúcnosti

V kine vždy pred samotným filmom premietajú upútavky na ďalšie filmy, ktoré budú  uvedené onedlho. Takúto upútavku môžeme vidieť zakaždým, keď vstúpime do kostola, v ktorom sa práve vysluhuje sviatosť manželstva. Nie je to však upútavka na nejaký film, ale na grandiózne predstavenie kozmických rozmerov – Kristov návrat na zem.

V Knihe Zjavenia sv. Jána (19, 4 – 9) je opísaná scéna, kedy v nebi vypukne obrovská radosť, taká veľká, že pripomínala hromobitie, lebo nadišla chvíľa, ktorú všetci tak túžobne očakávali: Kristova svadba s jeho nevestou Cirkvou.

V časoch pozemského života Pána Ježiša mala židovská svadba dve fázy:

  • Zásnuby, pri ktorých sa vyslovil manželský sľub a ženích potom išiel stavať dom;
  • Sobáš, teda slávnostné vovedenie nevesty do postaveného domu.

Kristus vyslovil svoj svadobný sľub, keď pri poslednej večeri povedal: „Toto je moje telo“ a „Toto je moja krv.“ Pred svojím vystúpením do neba povedal, že nám ide pripraviť miesto (Jn 14, 2). A keď príde druhý raz na tento svet, príde preto, aby svoju nevestu Cirkev slávnostne voviedol do svojho domu.

Slávenie sviatosti manželstva je vždy pripomienkou, že Pán príde čoskoro (Zjv 22,20).

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno