Patria starí rodičia do výchovy?

0
450

Dnes si povieme o starých rodičoch a o ich mieste v našich životoch a v rodinách pri deťoch. Patria starí rodičia do výchovy? Patria do mladej rodiny? Ako sa na nich pozeráme? Ako vedieme deti vo vzťahu k starým rodičom?

Starí rodičia sú nesmiernym obohatením pre rodiny, pre manželov, pre vnúčatá. Vytvárať si s nimi fungujúci vzťah však nie je jednoduché (nie nadarmo poznáme pojem „generačný rozdiel“). Tento vzťah, ako aj každý iný, potrebuje veľa lásky, pochopenia a prijímania sa navzájom. Naše deti vnímajú a bedlivo sledujú, aký vzťah máme so svojimi rodičmi – ich starými rodičmi a na základe toho si budujú svoj vlastný vzťah k nim. Je to veľká zodpovednosť. Ak sa toho nezľakneme, doprajeme svojim rodičom a svojim deťom krásne puto.

Existujú nejaké pravidlá, odporúčania alebo povzbudenia, ako rozvíjať tento viacgeneračný život?

 • Starí rodičia majú svoje miesto v rodine. Nie je ich zodpovednosťou a povinnosťou vychovávať vnúčatá. Ak to robia, berme to s pochopením a úctou. Ja osobne mám vetu, ktorá mi pomôže „prehrýzť“ viac situácií u starých rodičov, a to: „Pravidlá u starých rodičov sú iné ako u nás doma.“ Jednoducho pre vzájomný pokoj a harmóniu neriešim zmrzlinu pred obedom, neskorší príchod na večeru… Verím, že týmto mojím ústupkom pomáham vzťahu starí rodičia – vnúčatá.
 • Pomôžme starým rodičom pochopiť, že ich vnúčatá nepotrebujú sladkosti a darčeky každý deň. Neurazte však ich štedrosť. Úprimne im povedzte, že sladkosti obmedzujete a hračiek majú veľa. Môže sa to však týkať čohokoľvek.
 • Pestujme vzťah starých rodičov a vnúčat. Často ich navštevujme, vyrábajme darčeky ku sviatkom, rozprávajme sa o nich, ukazujme fotky… čokoľvek, čím u detí prispejeme k poznaniu života starých rodičov, prehlbujeme lásku a pochopenie medzi deťmi a rodičmi.
 • Ak vnímame, že starí rodičia sú náročnejší v určitých oblastiach ako my rodičia na naše deti, otvorme pokojnú diskusiu. Ak starí rodičia „príliš úpenlivo“ očakávajú bezchybné stolovanie, samostatnosť pri viazaní šnúrok či domácej pomoci (môže sa táto ich náročnosť prejavovať v akejkoľvek oblasti), neduste v sebe iný názor. V pokoji – najlepšie bez prítomností detí – sa porozprávajte s rodičmi a vysvetlite im, prečo si vaše dieťa nemusí viazať šnúrky samo, prečo neumýva riad, hoci vy v jeho veku ste to už robili… Povedzte si navzájom svoje očakávania nielen od seba, ale aj od detí. Zároveň ale rešpektujte, že ak sú vnúčatá u starých rodičov, oni majú právo viesť, zaúčať deti podľa svojho uváženia. Samozrejme, rozprávajte sa o tom aj s deťmi, povedzte im, že starí rodičia si potrpia na to, aby sa u nich naozaj pekne stolovalo, aby sme sedeli všetci naraz, aby ono pomáhalo s umývaním riadu… hoci doma to tak nemáme, z lásky či slušnosti k starým rodičom ich budeme rešpektovať a urobíme veci tak, ako si prajú. Poznám to, stojí to veľa úsilia a niekedy aj premáhania sa. Mne osobne vtedy pomôže ujasniť si, čo je naozaj dôležité a snažím sa prispôsobiť a viesť tak aj svoje deti.
 • Starí rodičia – naši rodičia či svokrovci – si zaslúžia lásku a úctu. Prežili veľkú časť života – doprajme im vyrozprávať všetko, čo chcú posunúť ďalej. Je prirodzené, že vnímajú svet inak. Ak sa započúvame do ich slov, príbehov, otvorí sa nám svet histórie a spomienok. Spomienok poväčšine o láske a dobrote, o Bohu, pretože človek prirodzene spomína na to dobré.

Sväté Písmo hovorí, aby sme mali v úcte svojich rodičov. Ak máme v úcte rodičov, starých rodičov, preukazujeme tým úctu aj voči Bohu. Máme milovať, ctiť a starať sa o rodičov.

Sir 3,1-18:

1Múdri synovia – to je spoločnosť spravodlivých, ich počínanie – je poslušnosť a milovanie. 2Synovia, vypočujte, aké je otcovo právo, a tak aj robte, aby ste boli spasení. 3 Boh priznal úctu otcovi na synoch, a keď vymedzoval právo matky, ustanovil ho oproti synom. 4 Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy, zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej modlitbe. 5 Kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby si zhromažďoval poklady. 6 Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť. 7 Kto si ctí otca, bude dlho žiť, kto poslúcha otca, občerstvuje matku. 8 Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov a bude slúžiť svojim rodičom ako svojim pánom. 9 Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou si cti svojho otca, 10 aby zostúpilo na teba požehnanie od neho a aby ti jeho požehnanie ostalo naveky. 11 Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no kliatba matkina ich vyvracia od základov. 12 Nehľadaj svoju česť, ak tým potupíš svojho otca, z jeho potupy ti nevzniká sláva. 13 Lebo česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený, ale je hanbou syna, ak je jeho otec bez cti. 14Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije; 15 ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním, kým si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté. 16 Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady. 17 Za tvoje spravodlivé (počínanie) vybuduje sa ti dom a pamätať sa bude na teba v deň súženia a ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy. 18 Akú zlú povesť má taký, čo si opúšťa otca a kto trápi svoju matku, je od Boha prekliaty.

 

Vidíme, že úcta, pochopenie, láska a starostlivosť sa majú prenášať z generácie na generáciu – starí rodičia – rodičia – deti. Tak, ako máme v úcte našich rodičov, majme aj starých rodičov. Učme svoje deti tomuto poriadku v rodinách. Ako prakticky viesť deti k úcte voči starým rodičom?

 • V prvom rade, osobným príkladom. Nielen pekne o nich hovorme, ale sa k svojim rodičom – starým rodičom aj pekne správajme.
 • Nikdy, ani keď sme nahnevaní, nehovorme o nich hanlivo, škaredo či posmešne. Ani v súkromí, ani pred deťmi. Deti veľmi dobre vycítia náš postoj, emócie a vzťah k rodičom – starým rodičom.
 • Vyvarujme sa negatívnemu zmýšľaniu o rodičoch, hoci svoje myšlienky nikdy nechceme verbalizovať, to, čo si myslíme, ovplyvňuje naše správanie k danej osobe. Naše myšlienky sa pretavujú do správania a komunikácie.
 • Tolerujme neduhy, zlozvyky, ale aj návyky a názory svojich rodičov bez bočných komentárov či dodatkov. Deti sú pozorní poslucháči a fixujú si toho naozaj veľa.
 • Modlime sa s deťmi za rodičov, starých rodičov. Ďakujme za nich, obetujme sväté omše, prednášajme svoje modlitby pred deťmi.
 • Buďme vďační a láskaví. Ako sa aj píše v knihe Sirachovcovej 3, 14-15: Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije; ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním, kým si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.

Aj keď to nie je vždy ľahké a stojí nás to veľa úsilia, snažme sa mať strpenie so starnúcimi rodičmi.

Rodičia sú naším požehnaním. Sprevádzajú nás osobne alebo v myšlienkach po celý život. Keď starnú, neodsúvajme ich nabok – buďme pri nich. Starí rodičia, rodičia patria do nášho života a my ďakujme Bohu za ich lásku.

 

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno