Prečo toľko kriku pre Stratégiu ľudských práv

0
68
Bluesnap / Pixabay

Už skoro tri roky sa pripravuje Stratégia ľudských práv (celý názov: Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR). Za tie tri roky sa zdvihlo veľa vášní, ostrá kritika, podpisovali sa protesty a žiadosti, bolo množstvo odborných sedení. Termín na prijatie dokumentu sa už trikrát posúval. Prečo to všetko?

 

Stratégia by mala určiť (ako inak) stratégiu našej krajiny v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Proti tomuto sa nedá veľa namietať, veď všetci slušní ľudia sú za ochranu ľudských práv. Problém však nastal, keď sa začalo hovoriť o konkrétnostiach.

 

Ideologický dokument

Začiatkom leta minister Lajčák predstavil nový návrh Stratégie. Aké boli reakcie?

Konzervatívne a kresťanské organizácie poslali množstvo zásadných pripomienok k obsahu dokumentu (pozri napr. tu a tu). Gender a LGBTI ideológovia nemali žiadne pripomienky k textu dokumentu, len žiadajú jeho ráznejšiu implementáciu. Aj z tohto sa dá vycítiť, koho záujmy návrh Stratégie odráža. Za týchto okolností je nevhodné, aby minister Lajčák (či ktokoľvek iný) označoval text za kompromis.

Aby som nechodil okolo horúcej kaše: Stratégia je zneužitá na propagáciu gender ideológie a homosexuálnych zväzkov.

Umelý potrat, antikoncepcia, sex medzi osobami rovnakého pohlavia, zväzky homosexuálov, zmena rodu, rodové scitlivovanie, potláčanie prirodzených rolí mužov a žien – toto všetko sú podľa autorov Stratégie ľudské práva, ktoré majú byť chránené a podporované.

Keď konzervatívne a kresťanské organizácie žiadali zmenu, text sa ešte viac zhoršil. Keď žiadali doplniť aj iné témy (najmä právo na život, náboženskú slobodu, slobodu svedomia a právo rodičov na výchovu svojich detí) autori Stratégie povedali, že ide o kontroverzné témy a do Stratégie ich nedoplnia.

 

Nedemokratický dokument

Konzervatívne organizácie (pod týmto pojmom myslím napr. tie, ktoré za manželstvo považujú len zväzok muža a ženy) nedostali priestor, aby dokument reálne ovplyvnili. Neboli pripustené do redakčného tímu ani riadiaceho výboru, v koordinačnej skupine, ktorá má okolo 40 členov, bol pripustený jeden zástupca, aj to len ako pozorovateľ. Pri tvorbe prílohy 6 (vzdelávanie) a 8 (LGBTI) boli za občiansky sektor pripustení len LGBTI aktivisti. Obsah prílohy 4 (rodová rovnosť) nemohli ľudia s iným ako rodovo-feministickým názorom podstatnejšie ovplyvniť. Dňa 14. 4. 2014 preto podalo 110 organizácií protest proti nedemokratickému procesu prípravy Stratégie. Tvorcami deklarovaný participatívny a demokratický prístup je len prázdna fráza.

Obzvlášť dôležité je tiež zistenie, že z 13 členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorí majú byť zástupcami občanov, ani jeden nezastupuje konzervatívne názory. Práve naopak.

 

Prečo je to také dôležité – deti a peniaze

Človek by najradšej nad tým celým len mávol rukou – veď by nešlo o prvý nezmyselný zdrap papiera, ktorý vláda prijme. Ale takýto postoj by nebol správny. Stratégia má totiž ambíciu zaviesť vzdelávanie k ľudským právam, a preto každý zodpovedný rodič by mal zbystriť pozornosť. Kedysi sme sa ako deti na školách museli priúčať materializmu a ateizmu. Dnes chcú naše deti učiť, že umelý potrat je právo, že homosexuálne zväzky majú byť vnímané rovnako ako manželstvo, alebo že si deti môžu vybrať, či chcú byť chlapcom alebo dievčaťom.

Stratégia má tiež vytvoriť priestor pre rozsiahle financovanie ľudsko-právnych organizácií. Je preto veľmi dôležité, čo Stratégia za ľudské práva označí.

 

Čo bude ďalej

Termín na prijatie Stratégie nie je teraz striktne stanovený, no nemusí to trvať dlho a na stole bude mierne pozmenený návrh. Ministerstvo zahraničných vecí (ktoré dokument pripravuje) totiž v auguste a septembri tohto roku absolvovalo kolo rokovaní so združeniami, ktoré navrhovali dokument zmeniť. Žiaľ, drvivá väčšina pripomienok zo strany konzervatívnych organizácií nebola akceptovaná. (Za naše združenie HFI môžem konštatovať, že bola akceptovaná jedna zásadná pripomienka, jedna bola akceptovaná čiastočne a 16 nebolo akceptovaných vôbec.) Z toho usudzujem, že minister Lajčák nemal vôľu upraviť dokument tak, aby bol prijateľnejší pre verejnosť. Zrejme nám teraz nezostane nič iné, len žiadať Vládu SR, aby dokument ako celok zamietla.

 

Fotografia: Pixabay