Desatoro rodiča: 10. Rozvíjaj sa ako rodič!

0
131

Niet pochýb, že byť dnes dobrým rodičom  nie je ľahké.  Svet okolo nás nám len veľmi málo v tom pomáha, skôr sa stretávame s kultúrou, ktorá je antivýchovná a antirodinná. Preto si naša  príprava na úlohu rodičov vyžaduje veľké úsilie, a to nielen v období pred narodením  prvého  dieťaťa, ale takmer počas celého nášho života. Dalo  by  sa  povedať,  že  rodičovstvo je naše ďalšie povolanie, v ktorom sa musíme rozvíjať.  Rovnako  ako sa nemôže  prestať vzdelávať a rozvíjať lekár  alebo  právnik, tak ani my ako  rodičia nemôžeme  nikdy  povedať,  že všetko o výchove už vieme a nemusíme sa už nič učiť.

 

Rozvoj – súčasť rodičovskej úlohy

Je preto dôležité zaujímať sa o rôzne dostupné vzdelávacie iniciatívy – prednášky, semináre, konferencie – ktoré nám môžu pomôcť v tejto úlohe. Nemalo by sa jednať o akademickú formu vzdelávania, pretože kľúčom nie je teória sama o sebe, ale kombinácia teórie s praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi, s možnosťou konfrontovať vlastné skúsenosti so skúsenosťami iných rodičov. Rodičia, najmä mladí, sú dnes často veľmi zmätení z množstva informácii, ktoré sú dostupné, avšak mnohokrát zavádzajúce, a preto robia veľa závažných chýb, ktoré majú vážne negatívne dôsledky v budúcnosti. Týmto problémom je možné sa vyhnúť, ak už od začiatku budeme brať vážne fakt, že potreba nášho ďalšieho rozvoja je súčasťou našej rodičovskej úlohy.

 

Jasný obraz cieľa

V súčasnosti je dostupných veľa dobrých publikácií, ktoré ukazujú rodičom, ako sa dá praktickým spôsobom dobre vychovávať svoje deti, majúc pred sebou jasný obraz nášho cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Je preto dôležité hľadať a čítať dobré knihy, časopisy, internetové stránky a vymieňať si informácie o nich s ostatnými rodičmi.

Nakoniec je potrebné povzbudiť rodičov k optimizmu a viere v to, že aj keď dnešná výchova je ťažšia ako kedysi, stále môžeme v nej dosahovať úspechy. Stále môžeme byť šťastnými rodičmi a vychovávať šťastné deti. Je však jasné, že to od nás bude vyžadovať čas, úsilie, praktické znalosti a hlavne dobrú spoluprácu medzi mamou a otcom.

 

http://www.silnarodzina.pl/

Preklad: Andrej Burianek,