Pamätáš si dátum svojho krstu?

0
1149

Pápež Ján Pavol II. označil deň v ktorý bol pokrstený za najdôležitejší v jeho živote.

Veľká noc je v Cirkvi časom radosti, kedy je obzvlášť ľahké pripomenúť si všetky požehnania, ktoré nám sviatosť krstu prináša. V nedele vo veľkonočnom období kňazi často vykonávajú rituál pokropenia vodou, pri ktorom sme počas kropenia svätenou vodu  zvlášť vyzývaní pripomenúť si svoj krst:

Milovaní bratia (bratia a sestry),

ookorne prosme Pána, nášho Boha,

aby požehnal túto vodu, ktorú stvoril

a ktorou budeme pokropení

na pamiatku nášho krstu.

Nech nám Pán svojou milosťou pomôže

verne vytrvať v Duchu, ktorého sme dostali.

 

Avšak, akokoľvek je náš krst dôležitý, koľkí z nás poznajú a slávia deň svojho vstupu do Cirkvi?

Počas svojho pontifikátu nás pápež František opakovane vyzýva pripomínať si a sláviť deň nášho krstu. Na generálnej audiencii v roku 2014 povedal: „Mnohí z nás si vôbec nespomíname na udelenie tejto sviatosti a ak sme boli pokrstení krátko po narodení, je jasné prečo. Už som sa dva alebo trikrát pýtal tu na tomto námestí: kto z vás pozná dátum svojho krstu, zdvihnite ruky. Je dôležité poznať deň, v ktorý som bol ponorený do prúdu Ježišovej spásy. A dovolím si dať vám radu… alebo, viac než radu, dám vám dnes úlohu. Dnes, doma, vyhľadajte, opýtajte sa na deň svojho krstu a zapamätajte si tento úžasný dátum, deň krstu. Poznať deň svojho krstu je poznať požehnaný deň.

Podobne, ak sa niekto spýtal sv. Jána Pavla II., aký bol najdôležitejší deň v jeho živote, odpovedal: „Deň, keď som bol pokrstený.“

Katechizmus hovorí: „Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove. “ (KKC 1213)

Krst je „bránou“ či „vstupom“ do nového života v Kristovi a je nesmierne významný. Všetky ostatné sviatosti závisia na tejto prvej – sviatosti krstu. Uvedomujem si, aké je to dôležité pre život v milosti?

Prijmime výzvu pápeža Františka a zistime, v ktorý deň sme boli pokrstení. Potom si ho zaznačme do kalendára a slávme ho každý rok s vážnosťou, ktorá mu patrí. Boli to naše narodeniny do Cirkvi a otvorili sa nám dvere milosti, ktoré nás vedú do večného života.

https://aleteia.org/2017/04/26/do-you-know-the-date-of-your-baptism-2/

Preklad: Ľubica Neupauerová

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno