Nepremeškajte termín – blíži sa uzávierka súťaže!

0
112
Syria, 04. October 2016 Al-Ahleh school - Greek-Orthodox - in Jaramana (10 km from Damascus). In addition, Syrian schoolchildren – also including many Muslims – are writing messages to the global community on white balloons. These include such messages as “We want peace!”, “Give us our childhood!”, “We don’t want any more war!” and “We want to go to school!” These days, children at more than 2000 schools all over Syria are drawing and writing messages to the political decision makers of the European Union and United Nations under the motto “Peace for Children”. More than one million children are also signing a petition. This appeal for peace is a joint campaign being carried out by Catholic and Orthodox Christians in Syria, and members of all religious communities have been invited to take part.

Výtvarná súťaž „Deti pre Sýriu“ je príležitosťou pre slovenské a české deti spojiť sa umeleckým, ľudským aj duchovným spôsobom so svojimi rovesníkmi v blízkovýchodnej Sýrii. Je citlivým pozvaním k  solidarite – k vnímaniu bolestných vojnových skúseností, ale aj nádejí, snov a túžob sýrskych detí. Všetci školáci na Slovensku a v Čechách, ktorí chcú súťažiť, kreatívne sa realizovať a zároveň  svojským spôsobom vyslať posolstvo podpory a spolupatričnosti, majú ešte dva týždne na to, aby do súťaže zaslali svoje výtvarné diela.

Súťaž vyhlásila pri príležitosti Dňa detí pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi a zapojiť sa môžu žiaci a žiačky všetkých základných škôl a základných umeleckých škôl na Slovensku aj v Českej republike zaslaním svojich prác do 30. septembra 2018. Práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú tvoria štyria slovenskí výtvarní pedagógovia ZŠ a ZUŠ s mnohoročnou praxou a zástupca nadácie ACN Slovensko. Garantkou súťaže je akademická maliarka Ľudmila Lakomá-Krausová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne počas Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom.

Deti budú súťažiť vo viacerých kategóriách a môžu vyhrať rozmanité zážitkové ceny športového alebo kultúrneho charakteru. Možnosť uvidieť víťazné práce a oceniť ich umeleckú, symbolickú aj duchovnú hodnotu budú mať ľudia na Slovensku počas putovnej výstavy výtvarných prác „Deti pre Sýriu“, ktorá bude otvorená počas Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom a potrvá do konca januára 2019. Finančný výťažok z putovnej výstavy bude použitý na konkrétny projekt pomoci deťom v Sýrii.

Poslaním nadácie ACN je poskytovať materiálnu aj duchovnú pomoc kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Poskytnutá pomoc môže mať mnoho podôb, napríklad aj ako vyjadrenie solidarity a úcty tým, ktorí trpia. „Jedným z  cieľov súťaže je zapojiť aj tých najmenších. Hoci je situácia v Sýrii veľmi náročná, deti rozumejú aj bez veľkých slov a svojím jednoduchým, detským a pritom hlbokým spôsobom vedia vyjadriť súcit a zároveň pomôcť,“ hovorí o súťaži riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko Martina Hatoková.

Všetky ďalšie informácie o pravidlách súťaže a cenách nájdete na tejto adrese.

Doteraz smerovalo do Sýrie takmer 21 miliónov eur z príspevkov individuálnych darcov a podporovateľov ACN. Duchovná podpora a šírenie informácií plnia pritom nemenej dôležitú úlohu. 

Ďakujeme, že sa aj Vy chcete podieľať svojským spôsobom na zmiernení utrpenia v životoch sýrskych detí a ich rodín, ktorým ACN poskytuje núdzovú pomoc už od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno