Na Slovensku sa 20-tisíc detí modlilo za mier vo svete, akciu podporil aj pápež František

0
87

V piatok 18. októbra sa deti po celom Slovensku modlili ruženec za jednotu a mier vo svete. Zapojili sa totiž do akcie Milión detí sa modlí ruženec, ktorú po celom svete organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Len na Slovensku sa zapojilo približne 20-tisíc detí.

Páter Pio povedal: Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení. Spoločnou modlitbou za mier a jednotu vo svete sa k tomuto cieľu všetci modlitebníci priblížili za čo im úprimne ďakujeme, konštatuje riaditeľ ACN Slovensko Miroslav Dzurech.

Do modlitebnej akcie Milión detí sa modlí ruženec sa zapojilo vyše 300 škôl a tisíce rodín, ktoré sa prihlásili prostredníctvom formulára. “Predpokladáme, že ďalšie tisíce mladých aj starších sa do akcie zapojili bez toho, aby boli oficiálne registrovaní,” povedal Miroslav Dzurech.

Ruženec sa deti na školách a rodinách modlili rôzne. Niektorí sa modlili celý ruženec, iní len jeden desiatok. Mnohí modlitbu svätého ruženca spojili s katechézou o význame tejto modlitby, či s krátkym biblickým čítaním alebo inými aktivitami.

Pápež František: Som s vami v modlitbe

Akciu v deň konania osobne podporil aj samotný Svätý Otec. Prostredníctvom Twitteru, na ktorom jeho profil sledujú milióny ľudí, povzbudil mladých k modlitbe. “Drahí mladí ľudia, keď sa budete modliť svätý ruženec za jednotu a pokoj, spomente si, že pri jednom zo zrniečok som s vami,” napísal.

František sa do akcie zapojil po tom, čo Slovenská kancelária ACN prostredníctvom centrálnej kancelárie preposlala prosbu o podporenie akcie až ku Svätému Otcovi. “Sme nesmierne radi, že modlitbe stoviek tisíc ľudí po celom svete dodal Svätý otec svojou účasťou špeciálnu silu a požehnanie,” povedal Miroslav Dzurech.

ACN – Aid to the Church in Need (u nás známa aj ako „Kirche in Not”) je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Ročne podporí vyše 5400 projektov.

Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno