Morálne dilemy: Keď je v Biblii zakázané prisahať, prečo sa pri manželskom obrade prisahá?

1
1800

Prečo je pri svadobnom obrade prísaha, keď v Biblii je napísané, že nemáme prisahať?

Manželská prísaha nie je univerzálnou nutnou súčasťou manželského sľubu. Ten je platný aj bez prísahy a manželská prísaha sa používa len v niektorých krajinách; napríklad tých, ktoré patrili do bývalého Uhorského kráľovstva (t.j. aj Slovensko, ale trebárs Čechy už nie – tam manželskú prísahu nemajú).

Prísaha znamená „vzývanie Božieho mena za svedka pravdy“ (Kódex kanonického práva, kán. 1199, § 1). Cirkev v tejto veci nasleduje svätého Pavla, ktorý prisahal aj vo svojich listoch (2 Kor 1,23; Gal 1,20). Pritompochopila, že Ježišove slová nie sú proti prísahe ako takej, keď sa robí z vážneho a primeraného dôvodu (napríklad pri uzatváraní sviatosti manželstva alebopred súdom) „na základe pravdy, rozvážnosti a spravodlivosti“ (Kódex kanonického práva, kán. 1199, § 1). V týchto prípadoch prísaha tiež dodáva našej výpovedi vážnosť a slávnostnosť, primeranú situácii; keďže pravdu máme, samozrejme, hovoriť aj keď neprisaháme.

Na kríži, na ktorý budeme prisahať, musí byť aj Ježišovo telo alebo stačí holý kríž?

Podľa mojich vedomostí nie sú žiadne explicitne formulované požiadavky na manželský kríž. Ale určite je lepšie, keď je na ňom aj Kristove telo. Vo sviatosti manželstva sa totiž manželia spájajú s Kristom, ktorý má byť navždy súčasťou ich zväzku. Tak je dobré mať ho pred očami v momente prísahy a potom aj v spoločnej domácnosti, keď si tento kríž zavesia na čestné miesto. Keby použili len holý kríž, bolo by to podobné, ako keď si niekto chce vystaviť fotografiu milovanej osoby z nejakej výnimočnej chvíle, ale vystaví si len snímku krajiny.

Hľadáte odpovede na teologické otázky? Pýtajte sa prostredníctvom mailovej adresy info@zastolom.sk.

Úvodná fotografia: www.pexels.com

1 komentár

  1. Na požiadanie sa dá s kňazom dohodnúť a aj u nás prísahu vynechať 🙂 Podľa mňa manželský sľub vyslovene kazí: niečo si navzájom pred oltárom sľúbime, je to krásne a slávnostné.. a o 2 minútky to znovu “prisaháme” ako keby sme na prvý krát nevedeli čo hovoríme.. divné a zbytočné 🤷‍♀️

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno