Manuál pre tehuľky: Modlitby pred pôrodom

1
12191

Termín sa blíži. Čo tak stretnúť sa a premodliť to?

Maily s týmto obsahom dôverne poznám. Opakujú sa dosť často – raz, dva-krát, niekedy aj tri-krát do roka – keďže na stretku plánovane-neplánovane držíme takmer bez prerušenia reťaz prichádzajúcich bábätiek a tehuliek.

Vždy a opäť sa teším na toto naše špeciálne stretnutie. Je darom môcť byť v blízkosti rastúceho a rodiaceho sa nového života.

Stretávame sa. Bez detí. Bez manželov. Len my.

Chvíľu porozprávame o našich radostiach a starostiach, o tom čo bolo a čo nás čaká, o deťoch, o manželoch, o rodinách, o nás samých. Potom zapálime sviečku a najdôležitejšou sa vtedy stáva tá, ktorú o pár týždňov čaká príchod dieťatka na tento svet, tá, kvôli ktorej sme sa stretli.

„Tak čo, ako to prežívaš? Z čoho máš obavy? Za čo potrebuješ, aby sme sa modlili?“

S úsmevom na perách to tušíme. Veď každá sme si tým prešli. Niektorá raz, niektorá trikrát, niektorá štyrikrát. Slovensko. Čechy. Prirodzené pôrody i sekcie. Krátke pôrody. Dlhé pôrody. S nástrihom. Bez neho. Bezproblémové nabehnutie mliečka i trápenie sa s dojčením. Pohodové šestonedelie, no i komplikácie. Súrodenci, ktorí vítali bábätko s balónikmi a obrázkami, ale aj takí, ktorí by nového prišelca najradšej poslali späť do bruška.

No i tak počúvame naplno. Každá sme iný príbeh. A každý pôrod je novou, zatiaľ čistou stranou.

Prežehnávame sa. Pozývame Toho, ktorému to všetko chceme odovzdať.

A modlíme sa. Každá z nás môže využiť tento čas, aby žehnala a prosila o požehnanie.

Za pokojné posledné dni tehotenstva. Za dobre načasované vyrazenie do pôrodnice (obzvlášť dôležité pri cezhraničných pôrodoch!) Za priateľský personál. Za Ducha Svätého pre lekárov a sestry. Za to, aby nedošlo k zbytočným komplikáciám. Za dobré zavedenie spinálky. Za voľný nadštandard. Za silu pre manžela. Za spolupracujúce bábätko. Za čo najmenej bolestné šitie. Za dobré prisatie sa. Za spoločnú izbu s manželom. Ak nie, tak aspoň s kúpeľňou. Za dobré rozbehnutie mliečka. Za uchránenie pred popôrodnou depresiou. Za pokojný spoločný čas v nemocnici. Za dobré zotavenie sa. Za nežné prijatie súrodencami. Za dobrý rozbeh rodinného života s +1 členom…

Pridáme desiatok „ktorého si Panna v Betleheme porodila“ – veď ktovie ako to naozaj bolo s tým Máriiným bezbolestným pôrodom??? To sa dozvieme až v nebi! Každopádne – ak pomáhala Alžbete, určite pomôže aj nám!

Niekedy si ešte zaspievame, niekedy v tichej modlitbe položíme ruku na plece alebo na bruško. Amen.

Žmurk. Prenesieme sa z pôrodnice, kam sme sa v mysli pri modlitbe dostali, opäť späť. Cítiť radosť z odovzdania. Okolo bábätka, aj toho všetkého, čo ho s maminkou čaká, akoby bola vytvorená ochranná bublina lásky a požehnania. Boh to má pevne v rukách. Všetko, čo príde, je v poriadku.

K našej tradícii patria aj kartičky s citátmi z Božieho slova, ktoré majú povzbudiť a priniesť dôveru v čase strachu, obáv, toho, keď sa zdá, že ďalej sa už nevládze… Posúvame ich vždy tej, ktorú najbližšie čaká pôrod. Niekedy sa využijú ešte doma, niekedy citát príde vhod pri samotnom pôrode, niekedy na izbe s bábätkom, alebo aj po príchode z pôrodnice, keď príde vhodná chvíľa. Hlavné je, že vieme, že Boh pamätá aj na tieto chvíle a prevádza nás cez ne svojou blízkosťou.

MPP – modlitby pred pôrodom.

Ako teda nato?

Jednoducho!!!

 • Oslov svoje kamarátky, priateľky, známe. Staršie, mladšie, tvojho veku. Božie ženy.
 • Dohodnite si čas a miesto. Večer. Ráno. V kaplnke. V obývačke. Tak, aby vám to vyhovovalo.
 • Stretnite sa. Modlite sa. Ďakujte. Žehnajte. Proste.
 • Malé agapé môže padnúť vhod a byť milým vyjadrením priateľstva. Celkom isto pre nastávajúcu maminku, ktorá sa najbližšie týždne podobných večerných akcií s veľkou pravdepodobnosťou nezúčastní.
 • Na záver si môžete odovzdať kartičky s citátmi, stužku Dominika Sávia ( Dominik Sávio – orodovník za matky a ich deti. Momentálne sú síce vypredané, ale určite sa dajú aj vyrobiť)
 • Sestry premonštrátky v Čechách tiež ponúkajú svoje modlitby na tento úmysel .

„Pôrodné bolesti nie sú len bolesťou. Sú silou, ktorá starý život pretvára na nový.“ – píše Augri S.Smith na blogu jednej z mojich obľúbených autoriek  Ann Voskampovej .

Je darom a požehnaním môcť modlitbou a blízkosťou sprevádzať tú, ktorá privádza na svet nový vzácny život.

Pár slov od zúčastnených :

Veronika, 1 dieťa

„Modlitby pred pôrodom sú pre mňa osobne vzácnym darom, vzbudzujú úctu voči počatiu a nádej pre budúce maminky. Modlitby sú plné vďaky, predkladania prosieb a odovzdaní sa do Božích rúk a pod ochranu Panny Márie. Zároveň mi napadla otázka, ako modlitby pred pôrodom  vníma bábätko v brušku. S určitosťou každá modlitba je pre bábätko úžasná, keď cíti, že je Bohom, rodinou a blízkymi milované. S láskou sa tešíme na každé bábätko.“

Gabika, 3 deti

„ Modlitby pred pôrodom sú pre mňa povzbudením, nadobudnutím pokoja a vďačnosti za to, že Pán Boh dokáže konať a hovoriť  aj cez ľudí.  Zároveň to je aj taký pekný čas prežitý v kruhu kamarátok na chvíľku bez detí. Všetko je to v radostnej atmosfére plnej očakávania nového života. Som za tento nápad vďačná, až mi je ľúto, že neprišiel už dávno skôr, a až teraz, keď už máme tretie a niektoré už štvrté dieťa.“

Stanka, 3 deti

„Modlitby sú pre mňa chvíľami povzbudenia, podpory, súdržnosti, priateľstva a jednoty. V spoločnej modlitbe predkladáme Bohu Otcu svoje prosby, túžby, očakávania, ale aj obavy a neistoty z blížiaceho sa pôrodu, ako aj osoby, ktoré budú do neho zasahovať, zdravie bábätka a celú rodinu maminky v očakávaní. Vždy, keď sa takto stretneme a sedíme spolu na zemi v kruhu, kde sa najskôr len rozprávame a potom modlíme, často sa mi v mysli vynárajú citáty zo Svätého písma: ˏLebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.ʻ(Mt 18,20) ˏO nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.ʻ (Fil. 4,6) V tejto viere sa s dôverou modlíme jedna za druhú.”

Anička, 4 deti

„Pre mňa to bola zaujímavá a napriek štvrtému tehotenstvu nová skúsenosť. Pri všetkých predchádzajúcich som veľakrát s blížiacim sa pôrodom dostávala sprostredkované info, kto všetko na nás myslí a modlí sa za nás. Bolo to vždy samozrejme príjemné, povzbudivé a bola som vďačná za všetkých tých ľudí, s viacerými z nich sme veľakrát ani neboli v častom alebo užšom kontakte…

Čo sa týka našich modlitieb – veľmi sa mi páčilo, že práve tým, že tvoríme spoločenstvo, mohla som hovoriť dôverne o veciach, ktoré pred pôrodom prežívam. O svojich obavách, o veciach, po ktorých túžim, o maličkostiach, na ktorých mi záleží, o predstavách, aké o pôrode mám. A hoci som vedela, že v niektorých detailoch ide o nepodstatné banality (od ktorých sa neodvíja nič veľmi podstatné a dôležité, skôr ide o  môj komfort), vedela som, že na našich modlitbách to môžem povedať a nebudem za to odsudzovaná. Dokonca, že spolu so mnou budete o všetky tieto veci pre mňa Boha prosiť. Vedomie, že každá z nás je maminkou tiež, mi dodávalo istotu, že som pochopená a o to väčšiu hĺbku má každá prosba.

Ako som spomínala ‒ vždy som bola vďačná za každého jedného človeka, ktorý bol ochotný za mňa hodiť Otčenáš, ale pri našich modlitbách o to viac, že to bolo niečo hmatateľné, niečo, o čom som nielen vedela, ale to aj zažila na vlastnej koži.

Želala by som každej maminke, aby pred pôrodom mohla zažiť taký istý pocit spolupatričnosti, zjednotenia a povzbudenia, akého sa dostalo pri našich spoločných modlitbách mne.“

Pár citátov z Božieho slova :

 • Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Rim 15,13
 • Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 2 Tim 1,7
 • Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Jer 29,11
 • Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Jn 14,27
 • Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj osud.  Ž 31,15
 • Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky. 2 Kor 4,17
 • Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.   Iz 41,10  

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno