Mali by sme nútiť naše deti chodiť do kostola?

0
2812

Keď naše dieťa alebo tínedžer nechce ísť na svätú omšu, je náročne zvládnuť takúto situáciu správne.

Prinútiť deti (najmä pubertiakov) ísť v nedeľu do kostola nie je vždy jednoduché. Nastanú chvíle, kedy sa pýtate, či je skutočne potrebné nútiť ich do toho.

Mohli by sme tvrdiť, že by sme mali tlačiť na naše deti urobiť čokoľvek, čo pre ne uznáme za dobré. Alebo, na druhej strane, sme presvedčení, že nútiť ich nie je dobrý nápad, pretože Božia láska predpokladá slobodnú voľbu. Odpoveď sa ukrýva niekde uprostred. V rôznych životných momentoch by sme mali rozlišovať odtienky, v ktorých sa odohrávajú a udalosť posudzovať podľa okolností, za akých sa deje.

Svätá omša – spoločenstvo lásky

Deti nemusia vždy vedieť, čo je pre ne dobré. Rovnako ako im kážeme jesť, aby prežili a boli zdravé, musíme im pomôcť podniknúť určité kroky, aby mohli zažiť svoju vieru.

Niektorí môžu protirečiť a povedať: Neschádzame sa na svätej omši hlavne kvôli láske? Aký to má zmysel, ak dieťa nútime?

Je to naozaj absolútna pravda, že Eucharistia je spoločenstvo lásky, no pravdou ostáva aj fakt, že opravdivá láska rastie vo vernosti. Vernosť predpokladá nezávislosť od našich momentálnych pocitov a túžob. Ktorýkoľvek manželský pár by vám o tom mohol hovoriť.

Pomôžme deťom stať sa vernými

Pobádať deti ísť na svätú omšu im pomáha verne odpovedať na Božiu lásku. Učí ich to, že pocity a chvíľkové vrtochy nepomáhajú napredovať v kresťanskom živote. Máme ich pozvať objavovať, že tento druh lásky voči Bohu nemôže byť meraný našimi pocitmi, ale našou pokornou oddanosťou. Nezabúdajme, že tento prístup treba brať citlivo a jemne s ohľadom na to, čo sa s naším dieťaťom momentálne deje, keď im pomáhame na ich ceste rásť vo viere. 

 

Preklad z origínálu https://aleteia.org/cp1/2019/12/16/should-you-make-your-children-go-to-church/ urobila Lucia Kováčiková

Fotografia: pexels

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno