Richard Vašečka: Koľko chceme detí? Všetky!

0
596

Je sex určený len na plodenie detí?

Je dobrý a dovolený, len keď chcú mať manželia dieťa?

Existujú dva extrémne názory:

  1. Sex je len prostriedkom k počatiu dieťaťa. Mať sex z iného dôvodu je nemorálne.
  2. Sex je tu len kvôli láske a vzájomnému potešeniu partnerov. Plodnosť nastupuje výnimočne, len keď to chceme a dovolíme.

Oba sú mylné a škodlivé.

Pravdivá odpoveď je veľmi jednoduchá a jasná:

Spojením manželov sa uskutočňuje dvojaký cieľ manželstva: dobro samých manželov a odovzdávanie života. Tieto dva významy alebo hodnoty manželstva nemožno oddeliť bez toho, aby sa nenarušil duchovný život manželov a nevystavili sa nebezpečenstvu dobrá manželstva a budúcnosť rodiny. Manželská láska muža a ženy je tak postavená na dvojitej požiadavke vernosti a plodnosti (KKC 2363).

Plodnosť nie je jediným cieľom manželského sexu. Ale je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Spolu s dobrom manželov.

Tak ako nemožno tvrdiť, že manželia by mali byť spolu len, keď chcú splodiť dieťa, takisto sa nemožno tváriť, že počatie je nejaký omyl, chyba, nehoda, nedorozumenie.

Chcete aj ďalšie dieťa?

Božie Slovo hovorí o plodnosti ako o požehnaní: „Boh požehnal muža a ženu a povedal im: „Ploďte a množte sa!“ (Gn 1,28). To, že sme muži a ženy, je požehnanie. Rovnako ako to, že sme (môžeme byť) otcami a matkami. Povolanie muža je byť otcom. Povolanie ženy je byť matkou.

Keď sme čakali s Martuškou naše prvé bábätko (minulý týždeň som ho zapisoval na strednú školu!), moji študenti sa ma spýtali: „Koľko chcete mať detí?“. Moja odpoveď znela: „Nerozumiem otázke.“ – „Ako to?“ – „No, chápem slová Koľkochcete, ale neviem, čo je to mať dieťa ani mať deti, keďže nemáme ešte ani jedno. Takže až keď budeme mať aspoň dve deti, budem spôsobilý odpovedať na túto otázku.“ Zasmiali sa, zamysleli sa a, samozrejme, rozdebatovali sme to.

Medzitým ubehlo veľa vody. Už máme deti (momentálne štyri). A tak prebehol medzi mnou a študentmi aj takýto dialóg: „Pán profesor, a vy chcete ďalšie dieťa?“ – „Jasné, chcem.“ – „Čiže chcete piate?“ – „Áno, chceme piate. Aj šieste. Aj ktorékoľvek ďalšie.“ Zdesenie, nechápavé pohľady, šum. Tak vysvetľujem: „Keďže žijem v manželstve a s manželkou sa milujeme manželskou láskou, z toho prirodzene vyplýva náš postoj: Chceme deti, sme otvorení na život ako Boží dar. Ale fakt je, že z istých dôvodov teraz piate bábätko neplánujeme. Chceme, ale teraz neplánujeme.“

Cirkev, ktorá je „na strane života“, učí, „že je potrebné, aby každý manželský úkon zostal sám v sebe otvorený na plodenie ľudského života“. „Toto učenie sa zakladá na Bohom stanovenej nerozlučiteľnej spojitosti – ktorú človek nesmie z vlastnej vôle porušiť – medzi významom spojenia a významom plodenia, ktoré sú obidva vlastné manželskému úkonu.“ (KKC 2366).

K prijatiu tohto daru máme pristupovať zodpovedne:

Z oprávnených dôvodov manželia môžu chcieť oddeliť časovým odstupom plodenie svojich detí. Majú si však overiť, či ich túžba nevyplýva z egoizmu a či je v súlade s pravou veľkodušnosťou zodpovedného rodičovstva. Okrem toho majú upravovať svoje správanie podľa objektívnych kritérií morálnosti: „Keď sa má dať do súladu manželská láska so zodpovedným odovzdávaním života, morálnosť spôsobu konania nezávisí iba od úprimnosti úmyslu a zhodnotenia pohnútok, ale sa má určiť podľa objektívnych kritérií odvodených z prirodzenosti ľudskej osoby a jej úkonov, ktoré rešpektujú plný zmysel vzájomného darovania sa a ľudského plodenia v ovzduší pravej lásky. To však nie je možné, ak sa s úprimným srdcom nepestuje čnosť manželskej čistoty“ (KKC 2368).

A opäť sme pri manželskej čistote. Pripomeniem, že čistota znamená úspešnú integráciu sexuality do ľudskej osoby (KKC 2337). Boh chce, aby sme v našej manželskej sexualite boli úspešní. Úspech znamená dosiahnuť cieľ. Čo je cieľom manželského sexu?

Aký je váš Boh, taký je váš sex!

Podľa tohto sveta je týmto cieľom pohlavná rozkoš, príjemný zážitok, súzvuk duší, romantika, dobro manželov, prehĺbenie a upevnenie vzťahu, počatie naplánovaného a chceného dieťaťa (ale to tak max. 1-2 krát za život) a pod. Alebo je to azda inak?

Podľa Božieho Slova je cieľom manželskej lásky a sexu byť obrazom živého Boha. Aký je váš Boh, taký je váš sex! A aký je váš sex, taký obraz Boha si navzájom sprostredkujete! A teda, aký je váš Boh?

Vyznanie viery začína slovami „Verím v Boha Otca, Stvoriteľa.“ Je preto veľmi zavádzajúce, ak najintímnejšie stretnutie našej mužskosti a ženskosti, manželské spojenie, je plné strachu z počatia dieťaťa, cielene sa pred ním uzatvára a hovorí „Nie“ životu. Ak vidí seba, prípadne nás dvoch, ale už nikoho iného. „Mne je dobre, nám je dobre. Ak by do toho vstúpil niekto ďalší, pokazilo by sa to.“

Boh takýto nie je! Keď sa pýtam študentov, prečo Boh stvoril človeka, niekedy odpovedajú: „Lebo bol sám a bolo mu smutno.“ Aj keby sme odhliadli od anjelov, Boh nebol sám. Boh je Láska (1Jn 4,8). Otec miluje Syna a Syn miluje Otca v Duchu Svätom. Viem, je to slabý pokus vystihnúť Trojicu, ale naznačuje, že Boh je spoločenstvom milujúcich sa osôb. Určite netrpí samotou. V tomto spoločenstve prežíva nekonečnú lásku a blaženosť. Tá ho však nevedie k izolácii (aby azda radosť z tohto spoločenstva neumenšil či nestratil), ale naopak k túžbe podeliť sa s ňou s niekým, kto mu bude podobný.

Musím sa úprimne priznať, že si ani neviem predstaviť, že by sme do nášho intímneho vzťahu s Martuškou vpustili niečo tak cudzieho a smrtiaceho ako je antikoncepcia. K daru plodnosti pristupujeme pozitívne a s veľkou vďačnosťou a zároveň zodpovedne. Rodičovstvo neodmietame, ale si ho zodpovedne plánujeme. A tak dnes na otázku: „Koľko chcete detí?“, odpovedám: „Všetky.“ Všetky, ktoré sa zrodia z našej manželskej lásky.

Zdroj fotografie: www.pixabay.xom