Hľadáte pri výchove detí nejaký kompas? Niečo by sme pre Vás mali!

0
168

Vďaka spolupráci portálu pre kresťanské rodiny zastolom.sk a vydavateľstva Redemptoristi prichádza na náš knižný trh nový titul Kompas – Ako viesť deti správnym smerom. Autorom knihy je James B. Stenson, ktorý už takmer tridsať rokov pracuje s mladými ľuďmi a rodinami. Už dlhé roky pracuje aj ako vzdelávací poradca a pomohol založiť niekoľko súkromných škôl v Amerike. Vďaka svojej dlhodobej praxi dokázal napísať mimoriadne dobrú knižku o živote rodiny a o tom, čo z nej robí rodinu zdravú a úspešnú.

 

1. Stručnosť, no pritom výživnosť

Kniha Kompas – Ako viesť deti správnym smerom je ako domáci bujón: je v nej iba zopár prvkov, ale tým ako sú namiešané, tým, že majú kvalitu domáceho chovu (a nie nejakého továrenského umelého produktu), a tým, že sa varili pomaly a dlho (celých tridsať rokov jeho praxe), výsledkom je veľmi výrazná chuť.

A čo to teda znamená: Kompas je len krátka, nenápadná knižočka. Na prvý pohľad dokonca možno aj prehliadnuteľná. Je ale vrchovato naplnená múdrosťou a praktickosťou. Vidieť, že autor najlepšie pozná deti školského veku, a pri nich sa jeho rady najlepšie dajú použiť. Pre menšie deti, hlavne tie okolo druhého-tretieho roku, by si rodičia mohli zabezpečiť doplnkové tituly iných autorov. Každopádne, nie je zámerom tejto knihy byť odpoveďou na akýkoľvek problém. Je to vytýčenie smeru rodiny k tomu, ako budovať niekoľko základných návykov, ktoré pomôžu vytvoriť zdravú rodinu.

 

2. Hĺbka

Kompas si skutočne vystačí s málom. Pracuje iba s niekoľkými kľúčovými slovami: úspech vo výchove, čnosti, charakter, egocentrickí rodičia, rodičia dobrodruhovia, disciplína. Nuž a o čo menej pojmov autor používa, o to precíznejšie sa im vie venovať. Pod „úspechom“ vo výchove nevidí vychovanie dieťaťa s najlepšími výsledkami v ročníku či najvyšším platom hneď po skončení školy. Práve naopak, úspešní sú podľa neho tí, ktorí vychovali zodpovedné a rozumné deti, a ktorí problémy v puberte dokázali zvládnuť s láskavosťou a rešpektom. Proti nim stoja deti, ktoré sa doma nenaučili sebaovládaniu a sebadisciplíne, ktoré nechápu úctu, a ktoré vlastne nemajú charakter. Práve “charakter” je kľúčovým prvkom, o ktorý sa rodiča majú usilovať. Charakter je to najdôležitejšie, o čo sa rodičia majú snažiť.

 

3. Obsah knihy

Kniha je rozdelená do jedenástich kapitol. Prvé dve sú vlastne úvodom do problematiky rodiny a do otázky formovania charakteru dieťaťa. V nich autor definuje svoje kľúčové koncepty: čo znamená úspešná rodina, čo znamenajú čnosti a ako budovať charakter.

Ďalšie dve rozoberajú dva základné typy rodín tak, ako ich vidí autor: konzumné rodiny odlišuje od rodín, v ktorých rodičia sú lídri a vedú svoje deti s múdrosťou. Tieto dve kapitoly stoja proti sebe: v tej prvej autor nemilosrdne vymenúva mnohé vonkajšie prejavy neúspešného rodičovstva. Jej opakom sú rodičia dobrodruhovia a kroky, ktoré podnikajú v bežnom živote oni. Práve kontrast týchto dvoch kapitol je jedným z najsilnejších momentov knihy. Musím povedať, že to bolo mrazivé čítanie.

Zvyšok knihy tvoria kapitoly zamerané na kľúčové prvky výchovy, o ktorých autor verí, že sú tie najdôležitejšie. Zaoberá sa tým, ako tvoriť pravidlá pre rodinu, ako má vyzerať disciplína a nevynecháva ani otázku médií. Každá z týchto kapitol je vlastne súborom úplne praktických detailov a konkrétnych krokov – väčšina z nich je vlastne písaná v bodoch či v odrážkach.

 

Kniha Kompas – Ako viesť deti správnym smerom je skutočne veľmi dobrým doplnkom domácej knižnice. Takým, ktorý si budete poznámkovať, značiť, podčiarkovať a vracať sa k nemu. Ak máte vo vašom okolí dostatok spriatelených manželských dvojíc, môžete si založiť i neformálnu skupinku a túto knižku na nej postupne preberať – autor k tomu sám niekoľkokrát vyzýva. Verí, že všetko ostatné čo neodznelo v texte si rodičia doplnia navzájom jeden od druhého podľa vzájomných skúseností. Knižka tak bude ešte lepšie uplatniteľná a stane sa ešte užitočnejšou.

Zaujala Vás kniha Kompas? Jej kúpou prostredníctvom tohto objednávkového formulára podporíte priamo prevádzku portálu zastolom.sk. Portál sme pre Vás doteraz prevádzkovali najmä z darov našich podporovateľov. Kúpou knihy získate Vy aj my – Vy získate 180 strán plných múdrosti a praktickosti, my finančné prostriedky na ďalší chod zastolom.sk. Kúpte si knihu hneď teraz tu a stihne Vám prísť pred odchodom na letnú dovolenku!

Autor: James B. Stenson

Názov: Kompas – Ako viesť deti správnym smerom

Vydavateľstvo: Redemptoristi, 2016

Informácie o autorovi a jeho webová stránka: http://www.parentleadership.com/

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno