Eva Grey: Chcem podporovať rodiny s deťmi, starých a chorých ľudí

0
957

Manželka, mama štyroch detí, nositeľka ocenenia Slovenka roka 2015. Vyštudovaná lekárka, no pôsobiaca ako profesorka. Spoznajte súkromie, názory a preferencie političky Evy Grey.

Ste lekárka a profesorka; prečo ste sa rozhodli ísť do politiky?

Som hrdá na Slovensko, jeho prírodu, kultúru a ľudí. Prajem si, aby sa tu dobre žilo starým aj mladým, aby neutekali preč. Dlho som bola aktivistkou v ochrane života a rodiny. Snažili sme sa presvedčiť politikov, aby niektoré veci zmenili, ale ide to pomaly. Niekedy sa vyhovárajú, že sa to nedá. Chcem to skúsiť z tej druhej strany – verím, že dobrá zmena je možná.

Aké aktivity to boli?

Bola som v petičnom výbore Referenda za ochranu rodiny; krabice s petičnými hárkami niesla do prezidentskej kancelárie celá moja rodina. Snažím sa šíriť ochranu hodnôt článkami a prednáškami. Ako dobrovoľníčka pomáham v poradni Alexis pre tehotné ženy v kríze.

Prečo kandidujete za KDH?

Kresťansko-demokratické hnutie je jediná strana, ktorá má program založený na kresťanských hodnotách a všetci jej kandidáti ich vyznávajú. Nemusím sa báť, že by moji voliči vyniesli do parlamentu človeka, s ktorým sa rozchádzame v zásadných otázkach.

Ktoré sú tie zásadné otázky pre vás?

Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť, ochrana rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, spravodlivosť pre všetkých a sociálna pomoc pre slabých a zraniteľných.

Ako môže politik ovplyvniť tieto oblasti?

150 poslancov parlamentu rozhoduje o tom, aké budeme mať zákony. Na to, aby bol zákon schválený, je potrebné, aby zaň zahlasovala väčšina. Čím viac nás bude vyznávať kresťanské hodnoty, tým väčšia je šanca, že sa situácia na Slovensku zlepší.

Podieľali ste sa na prosociálnom programe KDH Reštart – nádej pre Slovensko. Čo konkrétne chcete zmeniť?

Vnímam to tak, že v minulosti KDH trochu zanedbalo sociálnu oblasť. Chceme podporiť osobitne rodiny s deťmi. Príchodom tretieho dieťaťa sa v súčasnosti mnohé rodiny dostávajú na hranicu chudoby, a to napriek skutočnosti, že otec rodiny normálne pracuje. Chceme zvyšovať daňový bonus na dieťa postupne až na 100 Eur mesačne. To sú peniaze, ktoré pracujúci rodič prinesie vo výplate domov navyše. Máme pripravené aj ďalšie prorodinné opatrenia. Viacerí starostovia za KDH, zvlášť na Orave, sú zapojení do iniciatívy Prorodinná samospráva. Niektoré opatrenia v prospech rodín nie sú finančne náročné, a predsa uľahčia rodinám život. Treba len chcieť.

A čo starí ľudia?

Životy starých a chorých chceme zlepšiť tak, aby mohli čím dlhšie zostať v domácom prostredí. Doma je totiž najlepšie. Konkrétnym opatrením je zavedenie jednotnej dávky v odkázanosti, ktorá bude viazaná priamo na človeka, ktorý potrebuje starostlivosť, a nie na inštitúcie. On sám bude rozhodovať, komu tie peniaze dá: či rodinným príslušníkom, ktorí sa oňho postarajú doma, alebo opatrovateľke, ktorá ho bude doma navštevovať, alebo pobytovému zariadeniu sociálnych služieb. Dnes totiž štát viac podporuje starostlivosť v zariadení ako v domácom prostredí. Ak lepšie ohodnotíme domácich opatrovateľov, bude viac starých a chorých môcť zostať v domácom prostredí. Tým sa zároveň uvoľnia miesta v zariadeniach pre tých, o ktorých sa doma nemá kto postarať.

Bude toto opatrenie postačovať na vyriešenie problému?

Okrem neho navrhujeme, aby sa zjednotilo posudzovanie odkázanosti osoby a schvaľovanie kompenzačných pomôcok. Dnes totiž existuje viacero hodnotení na rôzne účely a nie vždy sú posudky objektívne. Niekedy zdravotne znevýhodnených ľudí úrady preháňajú a nezmyselne prehodnocujú. Napríklad úradníci žiadali nový posudok o odkázanosti od panej, ktorá mala v minulosti amputovanú nohu – ako keby jej mohla tá noha niekedy dorásť …

Ako chcete chrániť život na jeho konci?

Zasadíme sa o zlepšenie financovania paliatívnej starostlivosti pre ťažko chorých a zomierajúcich pacientov, a tiež ich rodiny. Na Slovensku máme nedostatok miest v hospicoch. Podporíme aj mobilné hospicové tímy, ktoré pomôžu pacientom v domácom prostredí.

Vaše heslo je: „Aby rodina bola v pohode.“ Aká je vaša rodina?

Som vydatá a máme štyri deti. Tri sú už dospelé a študujú na vysokých školách, najstarší syn sa minulé leto oženil. Najmladší je tínedžer. Sú to už samostatné osobnosti a som vďačná, že ich máme. Chcem, aby sa doma cítili dobre a pohodovo. V živote – v práci, v škole a na úradoch je totiž príliš veľa stresu.

A váš manžel? Voláte sa Grey – to nie je slovenské meno…

Môj manžel Tom je Američan. Žijeme na Slovensku a nedávno sme oslávili 25. výročie svadby. Je pre mňa veľkou oporou a najlepším priateľom. A spolu vymetáme všetky plesy. Bez jeho podpory a pomoci mojich rodičov a sestier by som nebola tam, kde som dnes.

Vždy ste chceli byť profesorkou?

Chcela som byť lekárkou. Vyštudovala som medicínu a pracovala na Národnom onkologickom ústave. Po rodičovskej dovolenke ma profesor Krčméry pozval učiť na Trnavskej univerzite. Potešila som sa, lebo ako mama troch detí som nechcela tráviť večery a víkendy v službách. Pôvodne som plánovala vrátiť sa k medicíne, keď deti dorastú. Ale zostala som v školstve a som rada. Učenie ma baví.

Získali ste za to aj ocenenie.

Áno. V roku 2015 som dostala cenu Slovenka roka v kategórii: Vzdelávanie a podpora mladých talentov. Veľmi si toto ocenenie vážim. Túto súťaž považujem za jeden z krásnych spôsobov, ako prejaviť úctu k ženám a povzbudiť ich, aby sa realizovali aj vo svojom povolaní.

Ste feministka?

Som za rovnoprávnosť mužov a žien, za to, aby sa ženy mohli vzdelávať a za rovnakú prácu dostali rovnakú odmenu. Ale nesúhlasím s takou filozofiou, ktorá hovorí, že sme rovnakí. Ženy sa s mužmi krásne dopĺňajú aj preto, že sa v niektorých veciach líšime. Keď sa naučíme chápať svoje odlišnosti, začneme si lepšie rozumieť a budeme šťastnejší.

Rozumiete mužom?

Vyrastala som s troma sestrami, takže mi chvíľu trvalo, kým som niektoré rozdiely v komunikácii pochopila. Napríklad, ako si môže muž po hádke ísť ľahnúť a zaspať. Alebo, prečo má problém nájsť maslo v chladničke J. Veľa som o tom čítala. Oplatí sa pozrieť si aj videá od Marka Gungora. Dnes sa už na niektorých veciach, ktoré ma predtým iritovali, dokážem zasmiať.

Prečo by naši čitatelia mali dať hlas vo voľbách práve vám?

Ak ich osloví môj príbeh, budem veľmi rada. Mám číslo 6 J. V týchto voľbách bude krúžkovanie podstatné pre každého kandidáta.
Budem vďačná za každý hlas pre KDH. Hlavné je, aby slušní ľudia využili svoje právo voliť a svojím hlasom podporili v našej krajine zmenu k lepšiemu.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846

Dodávateľ: SAKRO, o.z., Farnianska 30, 90028 Ivanka p.D., IČO: 42360391

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno