Duchovné sprevádzanie dieťaťa: 7 tipov ako urobiť zo Svätého Písma každodenný chlieb

0
732

V rodine, kde má Boh svoje miesto, by nemalo byť Sväté Písmo nečítané a nepoužívané. Týchto 7 tipov vám možno pomôže v tom, ako sa pustiť do spoločného čítania Svätého Písma a ako sa ho naučiť s deťmi čítať pravidelne. Je dobré urobiť si dopredu plán čítania, vyberať rozmanité state, ktoré budú naozaj krátke. Opýtať sa detí otázku, ktorá súvisí s textom a skúsiť v každodennom živote pripomenúť si alebo použiť to, čo sme sa dozvedeli.

 

 

  1. Urobiť si plán čítania

Ak chceme začať s deťmi pravidelne čítať Sväté Písmo tak, aby sme si na to naozaj vedeli nájsť čas a chuť, je potrebné mať všetko dopredu pripravené. Je dobré vytvoriť si plán čítania, aspoň týždňový. Mal by obsahovať vypísané verše na konkrétne dni, aby sme nemuseli večer alebo ráno hľadať čo rýchlo prečítať, aby sme neboli zbytočne nervózni z toho, že síce chceme, ale nevieme čo. V ďalších bodoch objasním, čím je dobré sa pri tvorbe plánu čítania riadiť.

 

  1. Čítať pravidelne

Pravidelnosť je v duchovnom živote veľmi veľmi dôležitá. Týka sa to modlitby, čítania Svätého Písma, účasti na liturgii a vôbec všetkého, čo sa má stať prostriedkom pre život s Bohom.

Zvlášť, čo sa týka Svätého Písma a modlitby, pravidelnosť naozaj neznamená 1x za týždeň. Hoci, samozrejme, je to oveľa lepšie ako nikdy, v skutočnosti je to také minimum, že sa nám nepodarí vytvoriť si návyk. A z pravidelného 1x za týždeň sa rýchlo stane občas alebo veľmi zriedka. Čítať si spolu Sväté Písmo (rovnako ako modliť sa) treba každý deň, ideálne aj ráno aj večer alebo keď máme problémové rána a naozaj „to nedávame”, tak večer (ale dajme si pozor na to, aby sme sa nenútili do Svätého Písma až vtedy, keď sme v takom stave, že už by nám ani zápalky do očí nepomohli.)

 

  1. Čítať iba 2-3 verše

Čítať s deťmi Sväté Písmo a čítať ho pravidelne môže znieť nezvládnuteľne a desivo. ale ak si uvedomíme, že je naozaj oveľa dôležitejšie a lepšie čítať kratučké úseky a pravidelne (rovnako sa krátko modliť, ale pravidelne), potom si spolu s deťmi prečítať 1-3 verše každý deň nie je až také náročné – toto je odpoveď na to, ako sa to dá. Do plánu čítania vyberať úryvky, ktoré nepresahujú 3, maximálne 4 verše. Isteže sa to dá prispôsobovať veku dieťaťa, ale naozaj netreba paralelne s pribúdajúcim vekom aj naberať na rozsahu. Treba zachovať minimum a nechať na dieťati, či chce venovať Svätému Písmu dobrovoľne viac času a priestoru.

 

  1. Čítať rozmanité state

Striedať Starú zmluvu s Novou zmluvou, striedať témy, striedať biblické postavy… Je dobré sa výberom textov prispôsobovať liturgickému obdobiu a obdobiu, ktoré prežívame ako rodina.

 

  1. Opýtať sa 1 otázku

Mať pripravenú otázku pre deti, ktorá sa týka prečítaných veršov. Môže to byť otázka, ktorá sa týka pozornosti a nejakej nadobudnutej vedomosti, napr.: Čo to bolo za dievča, čo našlo bábätko Mojžiša v rieke? Alebo to môže byť otázka na zamyslenie, napr.: Prečo bol podľa vás Pán Ježiš smutný, keď uvidel, že si ľudia z chrámu urobili obchodný dom?

Opýtať sa iba jednu otázku nie je povinnosť, možno sa opýta otázku vaše dieťa a začnete spoločný rozhovor. Je to dobrodružné, nedá sa odhadnúť, ako budú deti reagovať.

 

  1. Sledovať plán

Zapisovať si, čo sme prečítali, tak, aby to bolo dostupné deťom (napr. na papier na chladničke). Môžeme zapísať deň, kedy sme spolu čítali Sväté Písmo, zapísať súradnice alebo kľúčové slová a otázku, ktorá sa tohto čítania týkala. Môžeme si zapisovať do spoločného rodinného kalendára, aby sme si všetci vedeli kontrolovať, či naše spoločné čítanie je naozaj pravidelné.

Uvidíte, že niekedy vám vďaka tabuľke aj deti pripomenú, že sme na niečo včera zabudli alebo že nás dnes ešte niečo čaká. A tak si vzájomne budete pomáhať v tom, aby ste na túto dôležitú spoločnú činnosť nezabúdali.

 

  1. Pripomínať si prečítané a spojiť to s konaním

Vo vhodnej situácii pripomenúť prečítaný text Svätého Písma a prípadne to spojiť s nejakým predsavzatím. Napr. v stati, ktorú sme si prečítali, bol Pán Ježiš smutný kvôli zlu, ktoré ľudia robili. Môžeme spolu porozmýšľať, ako by sme Pána Ježiša mohli rozveseliť, čo by mu mohlo urobiť radosť. Takto si spoločné čítanie Svätého Písma môžeme pripomenúť hocikedy, nemusíme iba okamžite po prečítaní textu. Ako bonus – cvičíme deťom pamäť, keď im čosi z Biblie pripomenieme s odstupom niekoľkých hodín či dní. Samozrejme, aby to fungovalo, my sami si musíme tie veci zapamätať a hľadať spojitosť s každodenným životom.

Iba tak sa z čítania Svätého Písma naozaj stane chlieb, ktorý nás bude každý deň živiť.

 

 

Miesto záveru malé pripomenutie zo Svätého Písma, že Pán Boh chce, aby sme naše deti k Nemu viedli.

 

„Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku, a nech sú ako znaky medzi vašimi očami. Poúčajte o nich svoje deti, aby o nich uvažovali, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.”

Dt 11,18-20

 

„Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.

Mt 19,13-14

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno