Dieťa hľadá vzor v rodičovi. No kde má hľadať vzor rodič? (Recenzie vybraných kníh)

0
945

Najväčším šťastím a požehnaním pre kresťanských rodičov je, keď vychovajú svoje dieťa pre Božie kráľovstvo – stane sa svätým.

Na tejto zemi neexistuje nič dôležitejšie a hodnotnejšie, čo môže rodič svojmu dieťaťu dať, ako zasiatie semienka kresťanskej viery a následná starostlivosť o jeho vyklíčenie a rast v  „pevnú rastlinu“. Vzor, ktorý dieťa vidí vo svojich rodičoch a prirodzene si ho osvojuje, je nenahraditeľný.

V mysliach mnohých ľudí je pevne zakorenená mylná predstava o svätosti. Považujú ju za niečo špeciálne vyhradené pre rehoľníkov či pár Božích vyvolencov. Pod pojmom svätec si vôbec nepredstavujú kresťana vo všednom živote – matku, otca, učiteľa, mechanika, obchodníka či kolegu; je to skôr predstava nejakého čudáka utiahnutého od ľudí, neustále ponoreného do modlitby, mimo reality.

S takouto pomýlenou predstavou o svätosti ľudia nehľadajú vzor kresťanského rodiča medzi svätcami. Rehoľníci ani izolovaní čudáci predsa vlastné deti nemajú. Hľadajú pomoc v rôznych príručkách, či osvedčených výchovných metódach.

Rovnako ako pre deti je najlepším vzorom životný príklad otca, matky, aj pre kresťanov je najvhodnejší vzor život rodičov, ktorí sa svojou výchovou pričinili k dosiahnutiu svätosti svojho dieťaťa a i oni samotní boli povýšení na oltár – dosiahli svätosť.

Najžiarivejším príkladom svätého rodičovstva i manželstva sú svätí ĽudovítZélia Martinovci – rodičia sv. Terézie z Lisieux. Boli to manželia, ktorých Boh obdaril 9 deťmi (štyri zomreli v mladom veku), mali vlastnú firmu, venovali sa obchodu. Viedli normálny život, poznačený radosťami i bolesťami všedných dní. V živote ich rodiny vo všetkom bol Boh na prvom mieste. Vzájomná láska a úcta medzi manželmi i deťmi bola samozrejmosťou. Pre svoje deti si priali len to najlepšie – chceli, aby sa stali svätými.

Ich úsilie viesť deti k Bohu neostalo bez výsledku. Jedna z ich dcér bola v roku 1925 vyhlásená za svätú,  a v roku 1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku Cirkvi. Svätá Terezka z Lisieux je jednou z najobľúbenejších svätíc dneška a stala sa vzorom i orodovníčkou mnohých veriacich.

120 zamyslení s Teréziou z Lisieux

Príkladný rodinný a manželský život Ľudovíta a Zélie Martinovcov neupadol do zabudnutia. Hoci by sa zdalo, že  „popularita“ ich najmladšej dcéry zatieni zdroj Terezkinej svätosti, opak je pravdou. 19.10.2008 Benedikt XVI. vyhlásil manželov Martinovcov za blahoslavených a pápež František 18.10.2015 ich vyhlásil za svätých. Ľudovít a Zélia boli v histórií Cirkvi prvými, ktorí boli vyhlásení za svätých nie ako jednotlivci, ale ako manželský pár.

V súčasnej dobe, kedy je tradičná rodina a posvätnosť manželstva vysmievaná a znevažovaná, je vzor svätých manželov Martinovcov jasným majákom na rozbúrenom mori.

Ľudovít a Zélia Martinoví – Rodičia sv. Terézie z Lisieux po ceste k obyčajnej svätosti

 

Svätý Bernard z Clairvaux, opát a učiteľ cirkvi, je nazývaný mužom dvanásteho storočia. Jeho vplyv hlboko zasahoval jeho súčasníkov a jeho svätosť potešovala Boha. Život tohto svätca je nepochybne dielom Božej milosti. Je však ťažké povedať, či táto milosť je zjavnejšia v samotnom Bernardovi alebo v mimoriadnej rodine, do ktorej sa Boh rozhodol umiestniť túto dynamickú osobnosť. Kniha Rodina, ktorá dosiahla Krista je fascinujúcim popisom rodiny, ktorá vzala vážne výzvu nasledovať Ježiša Krista. Niekoľko rokov po matkinej smrti sa všetci Bernardovi súrodenci rozhodli vstúpiť do kláštora cisteriánskej rehole. Neskôr vstúpil do kláštora v Citeaux i Bernardov otec.

Rodina, ktorá dosiahla Krista – Sv. Bernard z Clairvaux a jeho príbuzní

Príkladom človeka, ktorý dosiahol svätosť uprostred každodenných povinností matky a manželky je sv. Rita z Cassie. Túto ženu môžeme bez preháňania nazvať ženou bolesti. V mladom veku ju rodičia vydali za vopred dohodnutého ženícha. Aj keď ona sama túžila po rehoľnom živote, podriadila sa vôli rodičov. V manželstve to nemala ľahké, pretože jej muž bol tyran a násilník. Rita však všetky príkoria obetovala za obrátenie svojho manžela. V modlitbách dennodenne prosila milosrdného Boha, aby zachránil jeho dušu. Príkladný kresťanský život Rity odmäkčil zatvrdnuté srdce jej manžela a do večnosti odišiel zmierený s Bohom.

Z manželky sa stala vdova, ktorej nové bolesti spôsobovali vlastné deti. Keďže ich otec zomrel násilnou smrťou, synovia boli pevne rozhodnutí uskutočniť krvnú pomstu za otca. Rita úpenlivo prosila Boha, aby zachránil jej synov pred ťažkým hriechom. Matka, ktorá dokáže prosiť Boha, aby jej synov vzal radšej k sebe do večnosti akoby mali zhrešiť, musí mať veľmi silnú a živú vieru. Rita si plne uvedomovala, že svoju bolesť nad stratou detí musí podriadiť vyššiemu cieľu – dosiahnutiu ich večného života. Boh Ritu vyslyšal. Obaja chlapci zomreli krátko po otcovej smrti na záhadnú chorobu.

Sv. Rita je vzorom, pomocníčkou a orodovníčkou všetkých matiek, ktorým život aj dospelých detí nie je ľahostajný. Mnoho matiek sa trápi, že hoci svojim deťom vštepovali kresťanskú výchovu, od detstva ich viedli ku Kristovi, v dospelosti sa otočili Bohu chrbtom a vydali sa vlastnou cestou. Matka svoje dospelé dieťa už nemôže vziať za ruku a ísť spolu s ním do kostola. Matka však môže za svoje dieťa prinášať obety, modlitby a prosiť Boha o milosť jeho záchrany pre večný život. Sv. Rita je patrónkou v neriešiteľných situáciách. A Bohu nič nie je nemožné!

Vo sv. Rite majú vzor a oporu nielen matky, manželky a vdovy, ale i rehoľníčky. Po smrti manžela i detí vstúpila do augustiniánskeho kláštora. Ako rehoľníčka dosiahla svoj vrchol bolestí, keď ju Pán „obdaroval“ stigmami. Sv. Rita zomrela vo veku 76 rokov. Je dôkazom, že svätosť sa dá žiť v každom povolaní, do ktorého nás Boh pozve.

V poslednom období sa úcta k tejto žene rozšírila aj na Slovensku. Mnoho ľudí zakúsilo ovocie jej príhovoru a vypočutie modlitby. Nedávno vyšla knižočka 15 štvrtkov sv. Rity. 15 rokov bola sv. Rita stigmatizovaná – na čele nosila tŕň utrpenia z Pánovej koruny. Preto sa podľa tradície ľudia schádzajú počas 15 štvrtkov (pred slávnosťou jej sviatku 22.mája), aby si uctili túto sväticu a vyprosili od nej milosti pre svoje rodiny, chorých, trpiacich i pre všetkých, ktorí sú v akejkoľvek núdzi.

V edícií Rita medzi nami vyšli aj ďalšie obľúbené a vyhľadávané publikácie, v ktorých ľudia nachádzajú modlitby k sv. Rite a poodhalia im spiritualitu života tejto vzácnej ženy: 3 novény k sv. Rite, 7 cností sv. Rity, 33 modlitieb k sv. Rite.

Sv. Rita je mocným prejavom Ducha Svätého, ktorý hovorí a koná v Cirkvi aj v dnešnom svete. Majme dôveru k tejto svätici, obracajme sa k nej s prosbou o pomoc a naše starosti, bolesti a trápenia nájdu riešenia a môžu nadobudnúť nový rozmer.

Rodičovstvo je krásne, vzácne no zároveň veľmi náročné povolanie. Pred Bohom sa raz budeme zodpovedať, ako sme splnili úlohu, ktorú nám zveril. A odvážim sa tvrdiť, že Jeho prioritná otázka sa nebude týkať materiálneho a finančného zabezpečenia našich detí.

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Autorka: Monika Bugáňová

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno