Aký je rozdiel medzi rozjímaním a kontempláciou?

0
7050

Medzi mnohé rozličné spôsoby modlitby v kresťanskej tradícii patria aj rozjímanie (meditácia) a kontemplácia. Spočiatku sa môže zdať, že tieto dva termíny označujú tú istú vec, ale keď sa na to pozrieme bližšie, uvidíme, že odhaľujú iné prístupy v modlitbe k Bohu.

Katechizmus definuje rozjímanie ako „nábožné uvažovanie, ktoré uvádza do činnosti myslenie, predstavivosť, city a túžby. Jeho cieľom je osvojiť si vierou predmet, o ktorom sa uvažuje, a porovnávať ho s realitou vlastného života.“ (KKC 2723)

V rozjímaní sa „ľudský duch usiluje pochopiť dôvod a spôsob kresťanského života,(158) aby súhlasil s tým a odpovedal na to, čo žiada Pán.“ (KKC 2705)

Tento druh modlitby je často spájaný so starodávnym spôsobom čítania nazývaným Lectio Divina, pri ktorom človek rozjíma nad pravdami z Písma.

Je to druh úvahy, pri ktorej človek odkrýva pravdy života a objavuje svoje miesto vo vesmíre.

Na druhej strane kontemplácia nie je (slovami sv. Terézie z Avily) „ničím iným ako zdieľaním blízkeho priateľstva; to znamená často si vytvoriť priestor na samotu s tým, o ktorom vieme, že nás má rád.“ Katechizmus vo svojej definícii kontemplácie opakuje túto tézu.

„Kontemplatívna modlitba je jednoduché vyjadrenie tajomstva modlitby. Je to pohľad viery upretý na Ježiša, počúvanie Božieho slova, mlčanlivá láska. Kontemplatívna modlitba uskutočňuje zjednotenie s Kristovou modlitbou v takej miere, v akej nám dáva účasť na jeho tajomstve.“ (KKC 2724)

Azda najlepšie kontempláciu vystihuje fráza, ktorú hovorieval za čias svojho svätého farára sedliak z Arsu, ktorý sa modlil pred svätostánkom: „Ja sa dívam na neho a on sa díva na mňa.“ (KKC 2715)

A hoci oba tieto spôsoby modlitby posilňujú náš vzťah s Bohom, kontemplácia je tou, kde sa láska prejavuje a uskutočňuje.

V kontemplatívnej modlitbe kontemplujeme „Niekoho“, osobu, Boha samého.

Zjednodušene môžeme povedať, že rozjímanie (meditácia) nám pomáha Boha poznať a kontemplácia nám pomáha Ho milovať.

https://aleteia.org/2017/11/21/whats-the-difference-between-meditation-and-contemplation/

Preklad: Lucia Hrabovcová

Zdroj fotografie: www.pixabay.com

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno