Desať vecí, ktoré potrebujete vedieť o domácom vzdelávaní

0
673

1. Rozhodnutie vzdelávať vaše vlastné dieťa totálne zmení váš život. So svojim dieťaťom strávite omnoho viac času. Lepšie sa spoznáte. Vybudujete si vzťah, aký má so svojimi deťmi len veľmi málo rodičov. Veľmi veľa sa naučíte aj o sebe. Naučíte sa zvládať ťažšie životné situácie – domáce vzdelávanie znamená stratu jedného príjmu, uskromnenie sa, odovzdanie časti svojho života vašim deťom. Zároveň je to však aktivita, ktorá vás často bude napĺňať hrdosťou na seba i na svoje dieťa.

 

2. Neexistuje jeden správny spôsob domáceho vzdelávania. Je mnoho ciest a je na vás, aby ste pre vašu rodinu vybrali tú správnu. Najmä prvé mesiace, možno aj roky, buďte pripravení meniť koncepciu, spôsob, miesto vzdelávania. Krása domáceho vzdelávania spočíva práve v neobmedzených možnostiach, ktoré vám dáva na spoluprácu s vašim dieťaťom. Využívajte tieto možnosti a nebojte sa aj netradičných riešení! Kopírovať školu a školské prostredie je tá najhoršia cesta.

 

3. Spočiatku budete často frustrovaní. Budete to chcieť zabaliť. Bude sa vám chcieť kričať z balkóna: „Čo za hlúposť som to urobila?!“ Často budete mať pocit, že sa v ten deň, týždeň a možno aj za celý rok vaše dieťa nič nenaučilo. Že v škole by sa naučilo omnoho viac. Takéto stavy sú normálne. Vaše dieťa sa učí. Vždy a v každej chvíli. Nezúfajte. Nájdite si oporu. Nájdite najbližšiu rodinu, ktorá doma vzdeláva svoje deti. Vybudujte si s nimi vzťah, vzájomne sa navštevujte, podporujte sa. Zapojte sa do DV skupín na internete, facebooku. Sama to nezvládnete. S pomocou rodiny a priateľov určite áno. Stojí to za to!

 

4. Domáce vzdelávanie nezaberá veľa času. Bežne trvá učenie 1 a pol až dve hodiny denne. To je čas, ktorý sa svojmu dieťaťu intenzívne venujete. V porovnaní s časom, ktorý učiteľ venuje dieťaťu v škole, je to niekoľkonásobne viac. Krátke a intenzívne učenie šetrí čas váš i vášho dieťaťa. Získavate priestor na rozvoj talentov a ďalších záujmov.

 

5. Vy ste ten najkvalifikovanejší učiteľ pre vaše dieťa. Ak ho milujete, ste ten najlepší učiteľ na svete. S deťmi treba veľa čítať, menej pozerať telku. Viac sa spolu hrať a menej využívať telefóny či tablety. Viac času tráviť objavovaním sveta okolo nás ako nakupovaním či zabíjaním času v nákupných centrách. Buďte svojmu dieťaťu partnerom a sprievodcom pri spoznávaní sveta. Tieto malé zmeny prinesú do vašej rodiny súdržnosť, dôveru a lásku.

 

6. Socializácia. Doma vzdelávané deti zvyknú nad svojimi rovesníkmi vynikať. Ich sociálny život je a bude mnohonásobne bohatší, ako sociálny život detí takmer na celý deň zatvorených v škole, tráviacich čas s rovesníkmi v rovnakom veku a z rovnakej štvrte. Práve v škole sú deti ochudobnené o interakciu so susedmi, psičkármi rôzneho veku, maminami na materskej z vedľajšej bytovky, dôchodcami skrášľujúcimi záhradku pred domom. Doma vzdelávané deti majú omnoho viac času na krúžky, cestovanie, na budovanie vzťahov. A hlavne, budujú si vzťah s vami. Ten je a vždy bude najdôležitejší. Je vždy lepšie, keď dieťa získava sociálne návyky a názory na svet od svojich rodičov alebo od iných dospelých, ako keď sa má jeho pohľad na svet formovať z názorov jeho rovesníkov. V porovnaní so svojimi rovesníkmi sú často DV deti vyspelejšie. Rýchlejšie dospievajú, vedia si vytvoriť názor a sú omnoho prispôsobivejšie v rôznych situáciách.

 

7. Domáce vzdelávanie má veľa výhod. Ušetríte veľa času a peňazí. Výrazne menej času strávite praním, žehlením, prípravou desiaty, ranným obliekaním, cestovaním do školy a podobne. Veľkou výhodou domáceho vzdelávania je aj domáce stravovanie vašich detí. Získate viac času na rozvážanie detí po krúžkoch, na návštevy múzeí a pamiatok, na budovanie vzťahov so širšou rodinou. Domáce vzdelávanie aj týmto spôsobom mení váš život.

 

8. Neexistujú „typickí“ rodičia, ktorí sa rozhodnú doma vzdelávať svoje deti. Medzi DV rodičmi na Slovensku sú zastúpené všetky typy rodín. Rodiny veriace i neveriace, rodiny úplné, slobodné matky, rodiny žijúce na lazoch, rodiny z mesta, rodiny mnohodetné i rodiny s jedináčikom, rodiny chudobné i rodiny s vlastným lietadlom, rodiny s oboma rodičmi vysokoškolákmi i rodiny bez diplomov. Naozaj neexistuje typická DV rodina. Čiže aj tá vaša je tá „pravá“ rodina pre domáce vzdelávanie.

 

9. Dôvodov pre domáce vzdelávanie je veľa. Každá rodina má tie svoje a je ťažko všetky niekde zaradiť. Domáce vzdelávanie je veľmi rôznorodé a také sú aj dôvody, ktoré rodičov vedú k takémuto rozhodnutiu. Medzi najčastejšie patria:

– nespokojnosť s úrovňou vzdelávania na školách,

– obavy zo školského prostredia (šikanovanie, stres, drogy, alkohol, fajčenie, nekompetentní učitelia, zlá strava, …),

– morálne alebo náboženské dôvody,

– posilnenie vzťahov v rodine,

– telesné alebo mentálne postihnutie dieťaťa alebo nejaká iná porucha (dyslexia, dysgrafia,…),

– iné špeciálne potreby dieťaťa,

– nadanie dieťaťa.

Či sa jedná o športové alebo iné nadanie, domáce vzdelávnie vytvára veľký priestor pre rozvoj takéhoto nadania. Pri mimoriadne nadaných deťoch je domáce vzdelávanie veľmi vhodnou alternatívou k nášmu školskému systému. V ňom stále prevláda tendencia „vyrovnávania rozdielov“ a nadané deti sú často frustrované a znechutené.

 

10. Domáce vzdelávanie má aj na Slovensku veľmi dlhú tradíciu. Najmä šľachtické a zemianske rodiny si najímali alebo sami vzdelávali svoje deti, čím im zabezpečovali výrazne kvalitnejšie vzdelávanie v porovnaní s ich menej šťastnými rovesníkmi tráviacimi čas vo verejných školách. Tú istú výhodu dávate svojim deťom aj vy, ak sa pre domáce vzdelávanie rozhodnete. Štát, učitelia, inšpektori vás nebudú milovať… To je však nič proti dobrodeniu, ktoré domáce vzdelávanie vám i vašim deťom prináša.

Zdroj fotografie: www.pixabay.com