Chcete začať učiť v domácej škole? Aké sú vaše práva a povinnosti?

1
800

Ak sa pre možnosť domáceho vzdelávania rozhodnete, podľa slovenských zákonov musíte splniť zopár podmienok. Pozrime sa na povinnosti a práva rodičov a žiakov v domácom vyučovaní.

Domáce vzdelávanie na prvom stupni

Od roku 2008 je v školskom zákone č. 245 § 24 doplnený o bod 2b). Hovorí o možnosti individuálneho vzdelávania žiakov prvého až štvrtého ročníka ZŠ, ktoré môže povoliť riaditeľ školy na základe žiadosti rodiča. V spomínanej žiadosti je nutné uviesť okrem štandardných iniciál (meno, priezvisko a pod.) aj učebnice, ktoré bude doma vzdelávaný žiak používať, popis materiálno-technického vybavenia a individuálny vzdelávací plán (IVP). Tento má za povinnosť vypracovať rodič a musí byť v súlade so Štátnym vzdelávacím plánom. Zákon určuje, že osoba vzdelávajúca dieťa musí spĺňať kvalifikačné predpoklady učiteľa prvého stupňa ZŠ. Ak rodič dané predpoklady nedosahuje, zákon hovorí, že musí takúto osobu najať a platiť. Táto podmienka je celkom neštandardná a reštrikčná v porovnaní s inými štátmi, v ktorých je domáce vzdelávanie legálne. Napríklad v susednej Českej republike zákon určuje vzdelanostné kritérium na úrovni maturity. Vo Francúzku či Anglicku nie je nutné vôbec deklarovať dosiahnuté vzdelanie rodiča. Naša prísna vzdelanostná podmienka má napríklad za dôsledok neschopnosť nastaviť zákonnú úpravu pre domáce vzdelávanie na druhom stupni ZŠ.

Realita

Vo väčšine rodín, ktoré vzdelávajú deti doma, učí mama. Podmienku zabezpečiť vzdelávateľa musí splniť každá rodina, inak by od riaditeľa školy nemohla dostať súhlas s domácim vzdelávaním. Zákon však nedefinuje formu, čas a ani spôsob, ktorou má byť dieťa vzdelávané externým učiteľom. Ak sa teda dohodnú na tom, že sa pravidelne bude doobeda venovať dieťaťu matka, a učiteľ bude viesť dieťa v inom čase, je to v súhlade so zákonom. Tým sme dali cisárovi, čo je cisárovo.

Ako som spomínala, učí mama. To znamená, že vo väčšine homeschoolerských rodín sa žije z jedného platu. Zo strany štátu nie je domáce vzdelávanie nijak peňažne podporované. Čo sa týka financií, ani škola na tom nie je oveľa lepšie, pretože na homeschoolera dostáva iba 10% normatívu.

Povinnosti

Vráťme sa k Vaším povinnostiam, pokiaľ sa rozhodnete doma vzdelávať. Po prvé, napíšete žiadosť riaditeľovi školy, pričom bude obsahovať všetky vyššie spomenuté náležitosti. Ak riaditeľ vašu žiadosť schváli, môžete doma začať spokojne učiť. V prípade, že vašu požiadavku neschváli, zájdite na stránku OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku , kde nájdete odporúčania na školy, priateľské k domácim vzdelávačom. Následne môžete v slobode učiť a po pol roku máte povinnosť byť komisionálne preskúšaní vo vašej kmeňovej škole.

Práva

O nich sa v zákone nevraví zhola nič. V zásade získavate najmä slobodu učiť podľa potrieb dieťaťa. Môžete využívať metódy, ktoré vás a vašu ratolesť najviac oslovujú. Niektorým vyhovuje Montessori pedagogika, iným zase zážitkové učenie, či projektové vyučovanie. Môžete si zvoliť i tzv. školu doma, kde simulujete školský proces, len u vás nebude zvoniť. Tento spôsob volia takmer všetci, ale iba zo začiatku. S pribúdajúcimi týždňami získavajú zručnosti učiť efektívne, teda využívať témy, ktoré dieťa bavia, v čase, kedy je schopné sústrediť sa. Tak aj na téme dinosaurov dokážete vysvetliť slovné druhy zo slovenčiny, či násobenie v matematike. Samozrejme, pri tom zahrniete zemepis, dejepis či biológiu z omnoho vyšších ročníkov. Na túto tému vytvoríte spoločne projekty, ktoré pri preskúšaní dieťa odprezentuje. V podstate sa pôjde pochváliť, ako sa mu učilo a čo všetko pri tom zažilo. A toto je cieľom domácej školy – keď sa dieťa zabáva tým, že sa učí.

 

Druhý stupeň

Možno sa vám domáce vzdelávanie zapáči rovnako ako mojim rodičom a budete chcieť pokračovať aj na druhom stupni. Dá sa to? Slovenský zákon mal snahu obmedziť DV reštrikčným nastavením kvalifikačného kritéria a obmedzením na prvý stupeň ZŠ. Aby sme mohli v domácej škole pokračovať, využívame možnosť štúdia v zahraničí. V tomto prípade naozaj v prvej dedinke za hranicami Slovenskej republiky, v Březovej. Moji dvaja bratia, šiestak a ôsmak, sú žiakmi ZŠ Březová a riaditeľ im na žiadosť rodičov povolil vstúpiť do experimentálneho overovania domáceho vzdelávania na druhom stupni. Teda sú doma a učia sa podľa českých osnov, ktoré sú však veľmi podobné tým slovenským. Využívajú bohatú podporu pre internetových žiakov, ktorých má škola v tomto roku 350. Napríklad mávajú hodiny prostredníctvom Skype konferencií. Ich povinnosťou je tiež pravidelné preskúšanie raz za pol roka. Naši chlapci sa navyše na konci roka dávajú preskúšať zo slovenského jazyka v ich kmeňovej škole v SR.

1 komentár

  1. S tym „najat a platit“ odradite 90% zaujemcov o domace vzdelavanie. Pritom to vobec tak nie je. Staci najst ochotnu ucitelku – kamaratku, susedku na dochodku a podobne, ktora pristane na poziciu akehosi mentora (zodpovedna osoba). Napr. za obcasne pozvanie na kavu. Zakon nehovori nic o plateni a nic o inych podrobnostiach ako napr. ako casto sa dieta musi s ucitelom ucit a podobne.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno