Ako prežívať Veľký týždeň a Veľkú noc v rodine

1
9826

Veľká Noc je už predo dvermi.

Prinášame vám pár tipov, ako ju prežiť s deťmi v rodine.

KVETNÁ NEDEĽA

Na Kvetnú nedeľu si pripomíname Ježišov posledný vstup do Jeruzalema.

Svätá omša sa v tento deň začína netradične – pred kostolom. Tu kňaz posvätí bahniatka a až potom vstupuje do kostola. V niektorých farnostiach je zvykom, že deti môžu byť pri posvätení a potom spolu s kňazom vstupujú ako sprievod do kostola. Bahniatka nám pripomínajú zelené ratolesti, ktoré ľudia kládli pred Ježiša spolu so svojimi plášťami.
V Markovom evanjeliu nájdeme tieto slová : „ Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli.“ (Mk 11, 8)

 • Vyrobte si s deťmi zelené ratolesti! Stačí zelený papier, ceruzka, nožnice, vaše a detské ruky a palička.
 • Ako to bolo??? Vystrihnite si Ježiša, oslíka, plášte, pridajte k tomu zelený pás látky/papiera ako cestu. So staršími deťmi môžete vyrobiť plášť chvály pre Ježiša – napíšte svoje vlastné slová chvály. Za čo Ťa, Ježiš, môžem chváliť ???

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

Zelený štvrtok je prvým dňom Veľkonočného trojdnia. Pripomíname si slávenie Poslednej večere, umývanie nôh, ustanovenie Eucharistie, Ježišov čas v Getsemanskej záhrade, je to deň ustanovenia kňazstva.

 • Umývanie nôh. „ …vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy.“ (Jn 13, 5)
  „Keď som teda ja, Pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.“ (Jn 13, 14)

V kostole deti síce vidia, ako kňaz umýva vybraným mužom nohy, ale zažiť to v rodine       na vlastnej koži je zážitkom, ktorý zostáva hlboko v srdci! A spôsobov je veľa – nohy         môže umývať iba otec rodiny, obaja rodičia, alebo aj všetci členovia rodiny si navzájom.     Samozrejme… závisí od počtu, veku, času a ďalších okolností!
Odporúčame použiť príjemne vlažnú vodu, aby ste sa vyhli zbytočným piskotom –               studenú si môžete užiť na Veľkonočný pondelok!

 • Pri spoločnej modlitbe si môžeme spomenúť aj na všetkých kňazov, ktorých poznáme a modliť sa za to, aby mali srdce Dobrého pastiera!

VEĽKÝ PIATOK

Veľký Piatok je dňom, kedy si pripomíname, že Pán Ježiš za nás zomrel.

 • Malé deti – hlavne v predškolskom veku – citlivo vnímajú bolesť a utrpenie. Zároveň bytostne potrebujú vnímať Boha ako starostlivého, dobrého Pastiera. Ako teda pristupovať k modlite krížovej cesty? V modlitebných knižkách a na obrazoch málokedy nájdeme výjavy, ktoré by hovorili k detskej duši. Ak také nájdete, použite ich! Ak nie, môžu vám poslúžiť symboly k jednotlivým zastaveniam. A hoci je Veľký piatok, vaša krížová cesta môže skončiť zmŕtvychvstaním, pretože Ježiš pre nás nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych!

1. miska s vodou/ špagát, putá
2. drevený krížik
3. červená kvapka s číslom 1
4. medailónik/ obrázok Panny Márie / kúsok modrej látky
5. obkreslená ruka
6. kúsok bielej látky s nakreslenou tvárou
7. červená kvapka s číslom 2
8. nakreslené slzy
9. červená kvapka s číslom 3
10. z látky vystrihnutá tunika
11. klince
12. kríž s Ježišom
13. obrázok Piety
14. veľký kameň
15. kúsok poskladanej plachty

Celkom postačí povedať názov zastavenia – netreba ísť veľmi do detailov. My sme sa rozhodli nedávať ani príklady zo života, ktoré by poukazovali na to, ako by sme sa mohli my správať v podobných situáciách. Aby centrom nášho rozjímania bol Ježiš a Jeho láska ku nám, a nie apel na naše „dobré správanie“…

Spoločné zvolania: „Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti ‒ lebo si svojím krížom vykúpil svet!“ „Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami ‒ aj nad dušami v očistci.“ – krásne poukazujú na podstatu Ježišovej obety.

 • Tradícia nám na tento deň ukladá „ prísny pôst“. Čo tak dať si na raňajky s deťmi nekvasený chlieb? Stačí zmiešať múku s vodou a štipkou soli, vyvaľkať placky a opiecť ich na panvici. Pre deti ochutnávka chleba, aký sa jedol v Ježišovej dobe, pre nás celodenný pokrm.

Uctenie si kríža. Nechajme v tento deň pri kríži zapálenú sviečku. Dovoľme deťom, aby si kríž chytili do rúčok, aby si Ježiša pritúlili, aby Ho pohladili…

 

 

 

 

 

 

 

 

BIELA SOBOTA

Biela Sobota je dňom ticha. „Celá Zem spí, lebo Boh v tele spí“ (z posvätného čítania z tohto dňa). Malá vsuvka pre dospelákov ‒ ak máte možnosť pomodliť sa ranné chvály a posvätné čítanie tohto dňa, určite to urobte! Je to jedno z najkrajších posvätných čítaní!
V tento deň sa chodí počas dňa pomodliť sa k Božiemu hrobu. Večer sa po západe slnka slávi vigília zmŕtvychvstania.

 • Boží hrob. Ak máte v blízkosti svojho domu malý les alebo lúku, prípadne ak ste ochotní obetovať kúsok záhrady, vytvorte si s deťmi Boží hrob – z hliny, z kameňov, z paličiek… Dovnútra môžete vložiť podlhovastý kameň symbolizujúci Ježiša, zapáliť pri ňom sviečku, ozdobiť ho kvetmi, pomodliť sa…

 

 • Vytvorte si s deťmi paškálnu sviecu na slávenie veľkonočnej vigílie. (Postup nájdete na našej stránke už v pondelok.)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ježiš nám skrze svoju smrť daroval nový život. Veľkonočné tajomstvo je spojené so smrťou i životom. Veľkonočná nedeľa je najväčším sviatkom našej viery – Ježiš vstal z mŕtvych a my v Ňom máme nový život.

 • Ak máte Boží hrob na záhrade, bežte, ako Ján s Petrom presvedčiť sa, či je hrob prázdny!

 

 

 

 

 • Teraz prišiel ten správny čas, aby sa rozozvučalo radostné ALELUJA!!!! Spievajte ho, kričte ho, vytlieskavajte, píšte (môžete si ho napísať aj v hebrejčine: הללו יה ), kreslite, tancujte – CHVÁLTE PÁNA! Pretože „ kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným!“

 • Tak ako na Vianoce ozdobujeme stromček vianočnými ozdobami, Veľká Noc je symbolom nového života v Ježišovi. Preto všetko, čo so životom súvisí, môže deťom pripomínať tento veľký dar! Kvety, vajíčka, halúzky, kuriatka, zajačiky, tráva, stužky, zelené konáriky… toto všetko nech spieva Bohu radostnú chválu!
 • Vedeli ste, že celá Veľkonočná oktáva je akoby jedným dňom? Oslavujte teda naplno aj počas ostatných dní! Skúste si každý deň nájsť čas ďakovať a chváliť Boha za dar jeho nekonečnej lásky. Spôsobom, ktorý je blízky vám i vašim deťom – cez modlitbu, opakované čítanie si Božieho slova o zmŕtvychvstaní, slávením svätej omše aj počas týždňa, dobrým jedlom, spoločne stráveným časom… Užívajte si Božiu lásku plnými dúškami spolu s vašimi deťmi!
 • A určite si k tomu všetkému pripravte do zásoby poriadnu dávku veľkonočných piesní! Aleluja – Pán je živý!!!

Pre inšpiráciu prikladáme ešte zopár ďalších tipov, ako prežiť dni Veľkého týždňa:

 • Ak si zadáte do vyhľadávača „resurrection garden“ – nájdete mnoho dobrých nápadov, ako si s deťmi vytvoriť veľkonočnú záhradu priamo u vás v obývačke!
 • Kalendár Veľkého týždňa / Symboly Veľkého týždňa v krabičkách
  s čítaniami o tom, čo sa dialo počas Veľkého týždňa – každý deň od Kvetnej nedele až po Veľkonočnú nedeľu.

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno