Ako dlho po prijímaní je v Eucharistii prítomný Kristus?

0
2961

Najväčší poklad Katolíckej cirkvi je Eucharistia – Ježiš ukrytý pod spôsobmi chleba a vína. Veríme, že tak, ako sa píše v Katechizme, V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. (KKC 1374) 

Navyše, táto skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí hneď ako ju príjmeme. Katechizmus ďalej vysvetľuje: „Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby.” (KKC 1377)

Čo sa deje, keď do úst príjmeme Eucharistiu? Ako dlho v nás Kristus zotrváva? 

Existuje príbeh zo života svätého Filipa Neriho, ktorý môže pomôcť zodpovedať túto otázku. 

Raz, keď celebroval omšu, prijal jeden muž Eucharistiu a hneď z kostola odišiel. Zdalo sa preto, že muž nemá vnímavosť pre Krista, ktorého prijal, a tak sa Philip Neri rozhodol využiť túto príležitosť na poučenie. Poslal dvoch miništrantov so zapálenými sviečkami, aby muža nasledovali mimo kostola. Po chvíľke kráčania ulicami Ríma sa muž otočil, aby videl, či ho miništranti naozaj stále nasledujú. Zmätený muž sa vrátil do kostola a spýtal sa kňaza, prečo za ním poslal miništrantov. Svätý Filip Neri odpovedal: „Musíme  Pánovi, ktorý je vo vás, prejaviť náležitú úctu. Keďže ste ho odmietli adorovať, poslal som dvoch miništrantov, aby vás v tom zastúpili.” Muž bol ohromený takouto reakciou a rozhodol sa, že si bude v budúcnosti viac uvedomovať Božiu prítomnosť.

Všeobecne sa predpokladá, že eucharistické spôsoby chleba zostávajú v tele asi 15 minút po prijatí. Je to založené na jednoduchej biológii a reflektuje vyhlásenie v Katechizme, že prítomnosť Krista „trvá tak dlho, kým jestvujú eucharistické spôsoby“.

To je dôvod, prečo mnohí svätí odporučili využiť 15 minút modlitby po prijatí Eucharistie na modlitbu vďaky. To umožňuje duši vychutnať si Božiu prítomnosť a byť s Ježišom „od srdca k srdcu”.

V našom svete je často ťažké zostať v kostole aj dlhšie po omši, ale to neznamená, že sa nemôžeme pomodliť aspoň krátku modlitbu vďakyvzdania. Hlavným bodom je, že musíme pamätať na Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, ktorá zostáva s nami niekoľko minút a predstavuje pre nás osobitný čas, kedy môžeme dôverne hovoriť s naším Pánom a môžeme cítiť v nás jeho lásku.

Ak jedného dňa zabudnete adorovať, nebuďte prekvapení, ak váš farár pošle miništrantov, aby vás nasledovali k autu, keď opustíte omšu priskoro!

https://aleteia.org/2017/05/17/how-long-is-jesus-present-in-the-eucharist-after-weve-received-communion/ 

preklad: Diana Hricová

Zdroj fotografie: www.pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno