5 zaujímavých faktov o anjeloch strážnych

1
6372

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 18, 10).

  1. október sa v Katolíckej cirkvi slávi ako sviatok svätých anjelov strážnych. V roku 1670 ustanovil pápež Klement X. tento deň v liturgickom kalendári ako deň na počesť anjelov, ktorí nás chránia každý deň.

Zatiaľ čo väčšina pozornosti sa v tento deň upriamuje na osobných anjelov strážnych, z tradície Cirkvi (učili tak teológovia, ako napríklad sv. Tomáš Akvinský) sa vie, že každá krajina, mesto, diecéza a farnosť má svojho vlastného anjela strážcu.

Sú to fascinujúce Božie bytosti obklopené veľkým tajomstvom. Príležitostne noviny napíšu o zázrakoch, kedy ľudí pred nehodou zachráni tajomná postava, ktorú zväčša už nikdy viac neuvidia.

Za veľa vďačíme našim anjelom strážnym, ktorí nás väčšinou strážia a chránia bez toho, aby sme o tom vedeli. Zasahujú potichu, plniac si svoju úlohu tak pokorne, ako je to len možné.

Nasledujúcich 5 úžasných faktov o našich anjeloch strážnych nám môže pomôcť oceniť týchto „nebeských pomocníkov“:

1) Každý človek na svete má anjela strážneho (či už je kresťan alebo nie)

Teológovia veria a YOUCAT (Katechizmus pre mladých) potvrdzuje, že „každý človek dostáva od Boha svojho anjela strážcu.“ (č. 55) Je to v súlade so Svätým písmom, učením sv. Tomáša Akvinského, sv. Bazila a sv. Hieronyma, ako aj so skúsenosťami nekresťanov, ktorí veria, že im pomohol anjel strážca.

Mike Aquilina píše o takom zážitku svojho priateľa vo svojej knihe Boží anjeli:

„Jeden môj priateľ, významný filozof, ktorý študoval na Harvarde, bol zamlada neveriaci. Jedného dňa plával v oceáne a zmietol ho protiprúd. Vedel, že sa topí a nemá žiadnu nádej na záchranu. Vtedy ho náhle schytilo silné rameno a pritiahlo ho na breh. Jeho záchrancom bol veľký svalnatý chlapík a keď sa mu môj jachtajúci priateľ snažil poďakovať, on sa len zasmial — a potom zmizol. Bol to míľnik na ceste môjho priateľa k obráteniu.“

2) Anjela strážcu dostávame na začiatku života

Ako vysvetľuje Katechizmus, „ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním.“ (KKC 336) Toto tvrdenie niektorých vedie k presvedčeniu (napr. u sv. Anselma), že anjela dostávame v okamihu zjednotenia tela a duše v maternici. Ak je to pravda (nie je to dogmaticky uznané, a preto môžeme o tom diskutovať), vyplývalo by z toho, že tehotné ženy majú dvoch anjelov strážnych, ktorí dávajú pozor na ne a aj na ich dieťa.

3) Anjeli strážcovia majú mená, ale tie mená im dáva Boh

Katolícka cirkev nás učí, že „zvyk pripisovania mien sv. anjelom by sa nemal podporovať, okrem Gabriela, Rafaela a Michala, ktorých mená sa nachádzajú vo Svätom písme.“ (Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Direktórium o ľudovej zbožnosti a ligurgii, Prot. N. 217, 2001)

Dôvodom je, že meno ako také zahŕňa určitú autoritu nad druhou osobou. Ak viem vaše meno, môžem na vás zavolať, kedy len chcem a môžem nad vami cítiť určitú autoritu. Nad anjelmi strážcami autoritu nemáme. Oni sú podriadení len jedinému: Bohu samotnému. Môžeme ich žiadať o pomoc, ale nemali by sme si myslieť, že sú nejakými našimi poskokmi.

Cirkev nás teda odrádza od toho, aby sme svojim strážnym anjelom dávali mená, lebo v modlitbe meno dostať môžeme, ale možno to nie je Božie vnuknutie. Mohlo by to byť ovplyvnené diablom alebo našimi vlastnými ľudskými myšlienkami. Písmo nám potvrdzuje len tri mená anjelov, a tak je o každom inom mene, ktoré dostaneme, ťažké potvrdiť, že je vnuknuté Bohom.

4) Keď zomrieme, nestávame sa anjelmi strážcami

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia nie je možné, aby sme sa po smrti zmenili na anjelov. Keď zomrieme, možno budeme načas oddelení od svojho tela, ale na konci vekov budeme znovu spojení. Kým budeme čakať, nestaneme sa anjelmi. Všetci anjeli strážni boli stvorení na počiatku vekov v jednom okamihu stvorenia.

Spomeňte si na slová Božieho proroka Jeremiáša: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa“ (Jer 1,5).

Boh na vášho strážneho anjela myslel už keď tvoril svet.

5) Anjeli strážcovia sú tu na to, aby nám pomáhali

Katechizmus opisuje anjela strážcu ako „pastiera“, ktorý nás má chrániť a voviesť nás do večného života. Jeho hlavným cieľom je pomôcť nám dostať sa do neba, a my by sme sa k nemu mali modliť každý deň žiadajúc ho o pomoc v každej núdzi.

Cirkev nám dáva skvelú modlitbu, ktorú sa môžu modliť mladší i starší:

Anjel Boží,
strážca môj drahý,
k tebe ma viaže
Božia láska,

buď mi stále
po mojom boku,
svieť mi a chráň ma
riaď ma a veď ma.
Amen.

 

foto: pexels.com, preklad: Soňa Záňová

5 Amazing facts about Guardian Angels

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno