Fórum života zachraňovalo životy aj v roku 2018

0
205

Ďalší rok naplnenej činnosti majú za sebou dva projekty konkrétnej pomoci občianskeho združenia Fórum života – projekt Zachráňme životy (pomáha 11 rokov) a poradňa Alexis (funguje už 9 rokov). V roku 2018 v nich riešili viac ako 250 prípadov žien v ťažkom období. Ich vznik aj činnosť úzko súvisí: projekt Zachráňme životy poskytuje finančnú a hmotnú pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii a zaskočilo ich tehotenstvo. Cieľom je zachrániť dieťa a matke umožniť slobodne sa rozhodnúť. Samotný fakt, že mnohé z týchto žien sa na koordinátorku projektu obracali s tým, že nevedia, ako ďalej, bol inšpiráciou pre vznik poradne Alexis. Tá poskytuje sociálne poradenstvo a inú pomoc ženám s nečakaným tehotenstvom, ktoré sa trápia. Pomoc tu nájdu aj ženy, ktoré trpia popotratovým syndrómom (či už po umelom alebo spontánnom potrate).

„V tomto roku bola výnimočná vzájomná spolupráca viacerých organizácií,“ hovorí koordinátorka projektu Zachráňme životy Mária Demeterová. „Verejnosť prostredníctvom facebookového statusu oslovil práve prípad, kedy sa spojili štyri organizácie na pomoc dvojici bezdomovcov s očakávanými dvojičkami. Pri pravidelnom výdaji polievky pod mostom Lafranconi ich spoznali dobrovoľníci z organizácie Kresťania v meste. Z rozhovoru s nimi vyplynulo, že by radi svoju situáciu zmenili. K pomoci sme sa pridali aj my zaradením do projektu Zachráňme životy, začali dostávať pravidelnú potravinovú pomoc z neziskovej organizácie Doma u kapucínov, a podarilo sa im získať strechu nad hlavou Centre pre obnovu rodiny Úsmevu ako dar. Tam s nimi ďalej pracuje sociálny pracovník. Dnes sú z nich rodičia dvoch detí, ktorí slušne bývajú a otec rodiny pracuje.“  

Projekt Zachráňme životy spolupracuje s poradňou Alexis. Mnohokrát sa klientky z poradne stanú klientkami projektu. „Ozvala sa nám pani, ktorá čakala dieťa a nemala financie na to, aby si zaplatila interrupciu,“ hovorí psychologička z Poradne Alexis Petra Badániová. „Je rozvedená, býva v zariadení núdzového ubytovania so svojimi tromi deťmi, príjem má minimálny. Na ďalšie dieťa si netrúfala. Potrat síce nevnímala ako dobré riešenie, ale v tej situácii sa jej zdalo jediným možným. Stretli sme sa s ňou a zhovárali sme sa o ďalších možnostiach. Po určitom čase sa klientke zdalo ako najvhodnejšie riešenie byť zaradená do projektu Zachráňme životy, aby sa dieťa mohlo narodiť (hoci medzitým už zohnala peniaze na interrupciu). Z projektu boli jej a deťom hradené náklady na ubytovanie a stravu, keďže kvôli fyzicky náročnej práci musela už niekoľko mesiacov pred pôrodom prácu obmedziť na minimum a prišla o takmer celý príjem. Kvôli náročnosti situácie sa však mamička predsa len rozhodla dieťatko odovzdať na adopciu. V súčasnosti už má po pôrode a dieťatko je v procese osvojenia.“

V poradni Alexis i v projekte Zachráňme životy riešili rôzne prípady – ženy v ťažkej sociálnej situácii, tehotné, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná.

„Z 18 bábätiek, ktoré sa v roku 2018 v projekte narodili, dali mamičky na adopciu 2 deti, ostatné žijú s matkami a niekedy aj viacerými súrodencami. Sme s nimi v kontakte aj po skončení v projekte, nikdy ich nenecháme bez riešenia, hoci hmotná a finančná pomoc by sa im zišla aspoň do troch rokov veku dieťatka,“ poukazuje na ďalšie možnosti pomoci Mária Demeterová.

Projekt Zachráňme životy v číslach za rok 2018:

 • Počet narodených bábätiek – 18
 • Priemerný mesačný počet žien zaradených v projekte –16
 • Celkový počet darcov cez systém – 478
 • Suma darovaných prostriedkov za rok 2018 (do 22.11) – 51 280,85
 • Priemerná mesačná suma darovaných prostriedkov – 4661 eur
 • Počet spolupracujúcich organizácií – 37

Činnosť poradne Alexis za rok 2018 v číslach:

 • Počet prípadov – 191 (údaj k 30.11.2018)
 • Neplánované tehotenstvo – 91 prípadov
 • Zvažovanie interrupcie vo vyššom štádiu tehotenstva zo zdravotných dôvodov – 7 prípadov
 • Trápenie po umelom potrate – 11 prípadov
 • Trápenie po spontánnom potrate – 14 prípadov
 • Mimo zamerania poradne (domáce násilie, finančné problémy) – 22
 • Sprostredkované prípady, kedy sa neozvala priamo postihnutá žena, ale niekto, kto jej chcel pomôcť – 31

Projekt Zachráňme životy je systémom pravidelnej finančnej a materiálnej pomoci určenej na záchranu dieťaťa a pomoc jeho matke. Príjemkyniam pomoci sa dostane 100 % všetkých vyzbieraných prostriedkov. Náklady na riadenie a správu projektu hradí Fórum života z iných zdrojov. Darcovia si môžu skontrolovať, ktorému životnému príbehu ženy a dieťaťa sa ich peniaze dostali a aké konkrétne potreby sa nimi naplnili. Umožňuje to digitálny systém pre darcov, ktorý je súčasťou webu www.zachranmezivoty.sk.

Poradňa Alexis pomáha ženám a dievčatám, ktoré uvažujú o potrate, trápi ich nečakané tehotenstvo, majú nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, ich vzťahová situácia sa tehotenstvom zmenila, ale tiež ženám, ktoré majú za sebou umelý alebo spontánny potrat a touto skúsenosťou trpia.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno