10 rád, ako zbaviť deti neporiadku

0
1773

Nedávno som čítala rozprávku o žabiakoch Kvak a Čľup (A. Lobel). Kvak sleduje Čľupa, ako spokojne leží v posteli a sťažuje sa, že ho zajtra čaká ťažký deň plný upratovania. Na zemi má pohádzané oblečenie, neumyté riady, čakajú ho nepoliate kvety či špinavé okná. Nedá si poradiť od rozvážneho Kvaka, ktorý ho nabáda, aby si upratal. Čľup zanietene hovorí, že zajtra všetko uprace. Ale odrazu sa Čľupovi začne zle dýchať z tej ťažoby veľkého neporiadku. A tak sa s pomocou Kvaka rozhodne, že všetko uprace.

Viete, čo sa stalo? Čľup umyl okná, polial kvety, pozbieral oblečenie a odrazu je spokojný a teší sa, že zajtra si môže urobiť voľný deň, keď bude oddychovať. Odrazu je všetko jasnejšie, krajšie a uvoľnenejšie.

Zažili ste to aj vy – ten stiesnený pocit, keď sa povinnosti prekladajú z jedného dňa na druhý? Tak je to aj s upratovaním a deťmi, ktoré sa chcú hrať a nie vždy vedia, že upratať sa musí ešte v ten deň. S ľahkosťou to odkladajú na druhý deň. K čomu ich vedieme, ak ich naučíme, že upratovanie patrí ku každodenným činnostiam? Zbavíme ich toho úzkostného pocitu, že zajtra ich toho čaká ešte viac než dnes? Ako zbavíme detí neporiadku?

Kedy a ako naučíme dieťa poriadku?

Viete, kedy najľahšie naučíte svoje dieťa udržiavať poriadok? Vo veku od jedného do troch rokov. Presne v tomto období, keď väčšina rodičov mávne rukou a povie, že ich dieťa je ešte malé, že si nemôže upratať, prípadne od neho neočakáva uloženie ani jednej hračky. Dieťa však veľmi rýchlo chápe, že každá vec má mať svoje miesto. Ako naučiť dieťa, aby si odkladalo hračky? Odkladajte veci na to isté miesto. Dieťa si to zapamätá a vždy odloží topánky do poličky, pretože ste mu to niekoľkokrát ukázali či odložili to s ním. Pointa je v tom, že danú vec odkladáte vždy na jedno rovnaké miesto.

Ak vo vás dieťa vidí príklad, že odkladáte veci na to isté miesto a máte systém, stane sa pre neho upratovanie a poriadok dobrým návykom. Ak tento návyk podporujete, stane sa z neho cnosť. Naopak, ak akceptujete neporiadok, stane sa z neho zlozvyk. Tak, ako sa dieťa dokáže rýchlo naučiť poriadku, dokáže si vytvoriť aj zvyk na neporiadok. Oba protipóly sú mu bezprostredne blízke. Je potrebné, aby dieťa malo v správnu dobu od vás pomoc a príklad, ako udržiavať poriadok. Potrebuje vás ako vzor, ktorý bude napodobňovať, aby sa mohlo zdokonaľovať vo svojom dobrom návyku. Poriadok sa tak postupne prenesie do spôsobu života v rôznych oblastiach.

Ako teda zbaviť deti neporiadku?

Tu je desať rád, ktoré vám pomôžu zefektívniť učenie poriadku:

1. Buďte mu príkladom (odpratávajte si topánky, odkladajte oblečenie do skrine).

2. Neočakávajte taký poriadok, ako u dospelého človeka (hračky budú dlho hodené, ale aspoň v správnej poličke či škatuli).

3. Dajte dieťaťu možnosť naučiť sa upratovať. Zo začiatku mu to pôjde pomaly, možno sa mu nebude dariť, ale to neprekáža, podporujte ho a chváľte, postupne sa to naučí.

4. Nikdy pred dieťaťom nenapravujte to, čo upratalo. Ak poskladalo tričko a vy s tým nie ste spokojný, skúste to neriešiť a neskladať nanovo. Ak dieťa uvidí, že po ňom naprávate veci, ostane demotivované.

5. Prispôsobte nábytok detskému svetu, hračkám a fyzickým možnostiam dieťaťa. Nech si ukladá hračky a oblečenie tak, aby dočiahlo na poličku či skrinku.

6. Uprednostňujte odkladací systém škatúľ alebo boxov. Dieťa si nedokáže zatriediť malé hračky – ak určíte škatuľu na lego, všetko lego bude dávať do nej. Zariaďte box iba na autíčka, poličku iba na knihy… – to mu uľahčí zorientovanie a triedenie vecí.

7. Upratujte spolu – nezaoberajte sa tým, že vy ste upratali väčšinu izby a vaše dieťatko len dve hračky. Dôležité je, že dalo na miesto aspoň niečo, zajtra toho možno bude viac. Dieťa si nevie uvedomiť, koľko toho skutočne odložilo a aj pri uprataní niekoľkých hračiek môže mať pocit, že ono spravilo všetko. Doprajte mu tento sladký pocit šikovnosti.

8. Upratovanie premeňte na hru. Hrajte sa s dieťaťom, kto prvý odloží bábiku, kto skôr nájde miesto pre autíčko, ako rýchlo upracete kocky… Povinnosť sa tak stane zábavnou aktivitou.

9. Chváľte dieťa za snahu, všímajte si, koľko upratuje a kedy. Pochváľte aj najmenšiu pomoc pri upratovaní.

10. Upratujte v správnu dobu, keď dieťa nie je unavené. Snažte sa predvídať a dajte si časovú rezervu pred koncom hrania, aby ste stihli poodkladať hračky.

Povzbudzujte deti k samostatnosti a k poriadku. Snažte sa, aby nepocítili ťažobu z množstva povinností, ktoré si presúvajú zo dňa na deň. Upratovanie sa môže premeniť na hru, ktorá je odmenená pocitom spokojnosti a radosti z uložených hračiek. Pomôžte im svojím príkladom – poriadok vo veciach je cnosťou, ktorá sa ľahko prenesie do všetkých oblastí života.

 

Úvodná fotografia: www.pixabay.com