Skryté požehnanie neplodnosti

0
1214

Naša neschopnosť mať deti sa pretavila na schopnosť robiť veľa iných vecí

Existuje istá myšlienka, ktorá je obsahom väčšiny príbehov o neplodnosti. Jej zmyslom je zdrvujúce utrpenie a strata bez ohľadu na výsledok. Táto myšlienka kontrastuje tak veľmi s mojou vlastnou skúsenosťou, že niekedy si musím pripomenúť, že ja mám tiež svoj príbeh neplodnosti.

Výraz neplodnosť môže byť medicínsky a technicky prijateľný, no nie je to termín, ktorý by som použila na popísanie môjho života. Nedávno ma kamarátka popýtala o radu pre niekoho, kto zápasí s neplodnosťou. Povedala som jej, že si nie som istá, že jej viem dať radu, pretože ja s ňou v skutočnosti vôbec nebojujem.

Napriek tomu, že Boh nenaplnil moju dávnu túžbu mať deti, naplnil môj život mnohými inými darmi, že môj skutočný zápas spočíva v tom, ako zostať vernou služobníčkou v takej veľkej hojnosti.

Mala som 26 rokov, keď sme sa s manželom rozhodli, že je čas mať dieťa. No bábätká neprichádzali. Keď mi diagnostikovali endometriózu – zrejme vinníka mojej neschopnosti počať – absolvovala som operáciu. Môj doktor mi povedal, že do šiestich mesiacov otehotniem. Babätká však stále nechodili.

Spolu s manželom sme sa rozhodli, že ďalšie konanie v tejto veci pre nás nepripadá do úvahy. Aj keď sme baptisti, veríme princípom stanoveným v Katolíckej cirkvi v inštrukcii Donum vitae (Dar života), ktoré robia rozdiel medzi medicínskymi zásahmi, ktoré asistujú manželskému zväzku v dosahovaní tehotenstva a zásahmi, ktoré nahrádzajú prokreatívny manželský akt. Súhlasíme s rozlíšením, ktoré zadefinovali niektorí kresťanskí etici a teológovia medzi plodením a reprodukciou: Kým reprodukcia môže byť dosiahnutá viacerými spôsobmi, k plodeniu dochádza v tajomstve, keď sa dve telá stávajú jedným a vytvoria ďalšie telo.

Toto sú naše presvedčenia. Pri ich dodržiavaní som bola rozhodnutá vyrovnať sa s tým, čo by som bola stratila, ak by som ich nedodržala. Nikdy som si nepredstavovala, čo by som bola získala. Získala som slobodu od tyranie reprodukčných technológií, ktoré by premenili našu manželskú posteľ na výrobné miesto; premenila by som moje telo na úložisko nepotrebných, umelých hormónov a liekov; a skrátila čas na nekonečnú sériu 28 – dňových cyklov.

Priateľ, ktorý roky slúžil ako pastor, videl veľa neplodných párov ako tých, ktorí sa dožadujú úspechu. Ak ho nedosiahnu, tak zúfajú viac nad zlyhaním procedúry, ako nad neprítomnosťou dieťaťa. Zlyhania ľudského úsilia a technológie môžu a často aj spôsobujú ešte väčšie utrpenie. Naše rozhodnutie nás oslobodilo od potenciálneho utrpenia.

Čo je však ešte dôležitejšie, s mojím zrakom upretým na túto možnosť, moje oči boli slobodné vidieť veci, ktoré mi Boh prinášal. Ak som niekedy inklinovala k lamentácii nad nedostatkom detí, Boh mi nikdy na to nedal čas. Odpoveďou na moju každú súkromnú, horlivú prosbu k Bohu, bola Jeho odpoveď – otvorenie ďalších, iných dverí: možnosť ísť na misie, napísať nejaký článok, nečakaná zmluva na novú knihu, nečakaná práca, neočakávané povýšenie, možnosť postarať sa o starnúcich rodičov, študent, ktorý potreboval špeciálnu pomoc, ďalšia študentka, ktorá mi povedala, že som jej „skutočnou mamou“, alebo iná, ktorá si moju radu nakoniec zobrala k srdcu.

Nikdy som nestratila túžbu mať deti, nikdy som neprestala uchovávať v srdci moje obľúbené mená, pre prípad. Ale, Bohu vďaka, som dávno stratila túžbu mať niečo, čo mi nie je jasne dané Božou rukou, niečo, čo by nebolo dobré a dokonalým darom zhora (Jakub 1:17).

Biblia je plná príkladov ľudí, ktorí zobrali plodenie detí do vlastných rúk namiesto toho, aby radšej dôverovali Božím cestám a Jeho načasovaniu. Následky boli devastujúce.

V dnešnej dobe je neplodných podľa Stredísk pre potláčanie chorôb 6% vydatých žien vo veku 15 až 44 rokov. Aby sa naše neplodné príbehy premenili na rozprávanie plné nádeje a uzdravenia, musíme sa naučiť pozerať a odpovedať na neplodnosť (alebo slobodný stav alebo na hocijakú inú životnú cestu, ktorá sa vymyká zaužívaným spoločenským očakávaniam) v širšej realite Evanjelia.

Je isté, že nemožno eliminovať celú bolesť neplodnosti. Väčšina tejto bolesti je zvečnená kultúrou, ktorá nedáva dostatočný dôraz na úspech prichádzajúci po prijatí našich limitov, ale skôr na neustály tlak na ich zbytočné prekonávanie.

Vďaka rozhodnutiu prijať život a limity, ktoré mi Boh daroval, sa môj život stal bohatým na plodnosť.

Karen Swallow Prior (profesorka angličtiny na Liberty University, VA v USA)

Preložila: Júlia Kavcová, http://www.christianitytoday.com/ct/2014/july-august/hidden-blessing-of-infertility.html

Zdroj fotografie: www.pixabay.com