Prečo som bláznom a chcem zostať vernou aj po rozvode?

0
1436

V poslednom čase sa ma viacero veriacich kresťanov pýtalo, ako to vlastne je s tými katolíckymi manželstvami a rozvodmi. Že je síce pekné, že chcem pomáhať ľuďom, ktorí prešli rozvodom, ale nútiť ich do toho, aby žili v samote, to nedáva zmysel. Veď ani Ježiš nemôže chcieť, aby sme tak veľmi trpeli.

Prečo vlastne my katolíci sme tak strašne prísni a hlásame nerozlučiteľnosť manželstva? Veď mnohokrát sa ľudia viac či menej nevinne dostávajú do pozície opusteného svojím manželským partnerom a sú tak odsúdení na život v samote. Prečo je katolícka Cirkev tak neúprosná a nezľutuje sa nad týmito ľuďmi?

Všetky tieto otázky sú z ľudského hľadiska celkom pochopiteľné a keď sa na to pozrieme z pohľadu ľudských možností a síl, zdá sa nám, že život v samote po rozvode je niečo, čo sa nedá zvládnuť.

V mojom osobnom boji a hľadaní Pravdy v mojej situácii po rozvode som si sama kládla tieto otázky a odpovede som nachádzala dlhé roky.

Mojou odpoveďou na to, prečo zostať verný svojmu manželovi či manželke po rozvode, je Ježiš.

Celé dejiny spásy sú vlastne vzťahom Boha k svojmu ľudu, ktorý je prirovnávaný k manželskej zmluve…

Stáročia Boh sprevádzal svoj ľud, ktorý mu tak veľakrát bol neverný… Neviem, či sa to dá vôbec vyčísliť – všetky zlyhania, pády, modloslužby, odchody a návraty. Ako tá najnevernejšia a najneposlušnejšia manželka…

A predsa, čo spravil Boh? V osobe Ježiša Krista prišiel na zem, aby nám neverným a hriešnym znova dokázal to, ako nás veľmi miluje.

Boh si mohol povedať, že už má toho dosť a má plné zuby týchto hlúpych, sebeckých, namyslených a neverných ľudí, ktorým už toľkokrát dokázal svoju lásku a oni aj napriek tomu od Neho odchádzajú. No nespravil to.

Dalo by sa čakať, že cez Ježiša, ktorý prišiel na zem, ľudia konečne pochopia Božiu lásku a budú nadšení z Jeho prítomnosti medzi nimi. No namiesto toho to vyvolený ľud, ľud po ktorom Boh tak veľmi túžil a ktorý tak veľmi miloval, vôbec nepochopil a Ježiša neprijali. Ba naopak, namiesto toho Ním pohŕdali, pľuli naňho, nadávali mu, bičovali ho, vysmievali sa mu, ponižovali ho ..

Možno si hovoríš, že prečo ja mám byť verný, keď môj manžel alebo manželka mnou pohrdol a doteraz možno pohŕda, keď mi bol neverný a ponížil ma a možno ťa ponižuje až doteraz. Prečo by som to mal spraviť, veď si to nezaslúži…

Pretože aj Ježiš bol verný. Až do poslednej chvíle… Až na smrť na kríži…

„Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov…“

Pre mňa je odpoveďou na všetky moje otázky ON – Ježiš. ON je CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

Pre mňa je odpoveďou Jeho vzor VERNOSTI.

„ Ak sme neverní, On zostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže…“

Byť kresťanom pre mňa znamená nasledovať Krista, byť ako ON a pripodobňovať sa mu vo všetkom.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

Aj ja prežívam chvíle, kedy by som si najradšej chcela svoj život zachrániť a zariadiť si ho podľa seba. Vykašľať sa na svojho manžela, ktorého som už dlhé roky nevidela a nájsť si muža, s ktorým budem prežívať blízkosť a pozemskú lásku…

A predsa, keď si spomeniem na Ježišove slová o láske, nedá sa… Ježišove volanie je silnejšie. Jeho láska a Jeho vzor ma tak priťahuje, že nedokážem spraviť nič iné len ho nasledovať….

Ježiš aj mňa, ako rozvedenú a ešte stále žijúcu vo sviatostnom manželstve, pozýva na túto cestu. Byť verným ako ON, dať svoj život za svojho manžela, za svoju rodinu… Stratiť svoj život pre Neho… Stratiť svoju predstavu o mojom živote a dať ju Ježišovi. Predstavu o živote s manželom a deťmi, o živote, v ktorom nebudem sama…

Pretože On má moc premeniť našu obetu na niečo nádherné, čo dá hlboký zmysel nášmu životu…   Pretože On nám sľúbil oveľa viac, ako si len vieme predstaviť…

Každý deň sa presviedčam o tom, že to tak je. Že Ježišovi je táto obeta milá a že ma napĺňa milosťou, radosťou, láskou a že mi stále dáva oveľa viac ako som si len vedela predstaviť. Že On dokáže vyplniť každé prázdne miesto a vstúpiť aj do tej najväčšej bolesti a premeniť ju na radosť…

Je to naozaj tak, ako Ježiš hovorí:

„Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac, teraz v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“

Možno som blázon, no vôbec mi to nevadí. Túžim, aby nás takých bláznov – rozvedených pre Ježiša bolo viac… Pretože verím, že sa to oplatí…

 

Fotografia: andresr / shutterstock.com