Ako vychovať z dievčaťa ženu

0
582

V predchádzajúcom článku som sa venovala otázke, ako vychovať z chlapca muža a z dievčaťa ženu. Dnes sa bližšie zameriam na špecifiká vo výchove dievčat. Kto a ako dievčatá najviac ovplyvňuje? Ako sa k dievčatám správať, aby z nich vyrástli čisté milé ženy? S akou predispozíciou sa rodia? Prečo sú odlišné od chlapcov? Ako vychovať z dievčaťa ženu, ako vnímať a rozumieť odlišnostiam od chlapcov?

 

Môže za to estrogén?

Dievčatká počas vnútromaternicového vývinu a po narodení nie sú na rozdiel od chlapcov pod vplyvom testosterónu, a aj preto sú od narodenia emocionálnejšie, častejšie plačú a sú citlivejšie. Na ich vývin a štruktúru mozgu vplýva totiž estrogén.

Dievčatá sa snažia udržiavať harmonické vzťahy, lepšie odhadujú charakter ľudí. Estrogén stimuluje okruhy v mozgu, ktoré vyvolávajú potrebu po nadväzovaní komunikácie, po starostlivosti. Preto sú dievčatá priateľské, cítiace, komunikatívne.

Dievčatká sa už rodia s hormonálnou odlišnosťou od chlapcov – a to na ne vplýva celý život.

 

Prečo stále rozprávajú?

Kto z vás má doma jednu alebo viac dcér, vie, že dievčatá sa potrebujú rozprávať. Rady komunikujú o tom, čo cítia. A to je dobre, pretože rodičia by mali vedieť, čo ich deti prežívajú a o čom sa chcú rozprávať. Deti sa tešia z toho, keď s nimi rodičia komunikujú. Zvlášť dievčatá majú potešenie z rozprávania, nadväzujú počas neho vzťahy, čo má pre ne veľký emocionálny prínos.

Skúste venovať svojim deťom čo najviac času, počas ktorého sa budete zaujímať o to, čo vám hovoria. Obzvlášť to platí pri dcérach. Naučte sa deti aktívne počúvať, pokojne pri varení či prestieraní stola – rozprávajte sa, počúvajte. Toto je výnimočný čas, počas ktorého deti s rodičmi zdieľajú svoj vnútorný svet.

 

Vnímavé malé ženy

Rodičia by si mali neustále uvedomovať, že ich dcéry sú vnímavé, sledujú každý pohyb, každú reakciu, rozhovor. Spájajú si počuté, videné, hoci to ani nebolo adresované im. Dávajte si pozor na výmenu názorov, slovník v prítomností detí, a zvlášť dievčat. Ich krehký a vnímavý vnútorný svet si spája súvislosti. Všetko zažité a počuté si v sebe ukladajú. Dcéry sú citlivé na medziľudské vzťahy, zvlášť na vzťahy medzi rodičmi.

 

Otec vo výchove

Dievčatá potrebujú svojich otcov. Pociťujú veľkú túžbu mať vzťah s prvým mužom ich života. Ak táto túžba nie je naplnená, dievčatá si vzniknuté prázdno nesú dlhý čas – často aj celý život.

Čo dáva otec svojim dcéram? Otec svojou prítomnosťou vo výchove dáva dievčaťu pocit sebahodnoty, dôstojnosti, neskôr identitu ženy.

Ak otec nebol prítomný počas detstva dcéry alebo bol násilný, odmietavý, dievča automaticky takéto správanie pripisuje sebe, určuje na základe toho svoju hodnotu a sebaobraz. Ak dcéra nemá skúsenosť s radostným prijatím otca voči nej, jej vyvíjajúca sa ženskosť sa narúša. Tú potom často objavuje vo vzťahoch s inými mužmi.

Otcovia teda majú v rukách kľúče od ženskosti svojich dcér, priamo determinujú vzťahy s mužmi v neskoršom veku, ovplyvňujú ich hodnotu a vnímanie vzťahov. Preto – otcovia dcér – správajte sa k nim ako k princeznám. Venujte im čas, hrajte sa s nimi ich hry, chváľte ich, doprajte im pocit výnimočnosti, krásy, krehkosti, podpory…

 

Veďte ich k čistote

Vychovávajte svoju dcéru v čistote a veďte ju k cnostiam. Ukážte jej kresťanský vzor ženy, svätej matky. Okrem osobného príkladu jej ukážte aj životy svätých žien, ktoré sa môžu pre ňu stať inšpiráciou na ďalšie roky. Zvoľte si napríklad patrónku svojej dcéry, čítajte krátky životopis svätej (napríklad sv. Monika).

Cnosti, obetu, čistotu, lásku nosí každá malá žena v sebe a čaká, kým ich môže podať ďalej.

Rodičia dcér majú výnimočnú úlohu – vychovať budúce matky (biologické alebo duchovné).

Je náročné vychovať budúcu matku, manželku, ženu. Nezabúdajme na citlivosť, vnímavosť a krehkosť malých dievčatiek. S vďačnosťou Bohu ich veďme na ceste k dospelosti a prosme, aby sme vedeli vychovať z dievčaťa skutočnú ženu.

foto:pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno