Svätý páter Pio o antikoncepcii

0
5070

Najčastejšie odmietaná encyklika v dejinách Cirkvi. Tak by sa dal charakterizovať dokument Humanae vitae. Pápež Pavol VI. v nej znovu potvrdil nemenné učenie Cirkvi o zodpovednom rodičovstve a odmietaní antikoncepcie.

Žiaden iný dokument za celú históriu Cirkvi nebol tak ostro napádaný. Pavol VI. bol jeho neprijatím takmer paralyzovaný. Vídali ho, ako chodí po vatikánskych záhradách a plače. Sám potom na toto obdobie spomína ako na najťažší okamih svojho pontifikátu.

Pápež ale vo svojom boji za pravdu a posvätnosť sexuality v manželstve nebol sám. Popri rade teológov, manželských párov a kňazov mal pri sebe veľkého bojovníka – pátra Pia z Pietrelciny. Ten si zrejme veľmi dobre uvedomoval, akému tlaku musí Svätý Otec čeliť. A preto sa rozhodol konať.

Páter Pio napísal 12. septembra 1968 pápežovi Pavlovi VI. list. Ten ukazuje, koľko bolo pri vydaní Humanae vitae v stávke a ako nutne Svätý Otec vtedy potreboval modlitby, aby obhájil pravdu navzdory svetu i veriacim Katolíckej cirkvi, ktorí jeho posolstvo odmietli:

Vaša Svätosť,

využívam Vaše stretnutie s otcami, ktorí sa zúčastňujú generálnej kapituly nášho rádu, aby som sa duchovne zjednotil so svojimi spolubratmi a aby som sa pokorne sklonil k Vašim nohám so svojím prejavom úcty, ktorý vychádza zo srdca. Všetka moja úctivosť voči Vašej vznešenej osobe sa odohráva v úkonoch viery, lásky a poslušnosti voči dôstojnosti toho, ktorého na zemi zastupujete.

(…)

Veľmi dobre viem, že Vaše srdce v týchto dňoch veľmi trpí kvôli osudu cirkvi, kvôli obnove mieru medzi národmi, kvôli toľkým veciam, ktoré národy potrebujú, kvôli nedostatočnej poslušnosti toľkých ľudí a dokonca i množstva katolíkov voči vznešenej náuke, ktorou ste nás všetkých obdarili v mene Božom za asistencie Ducha Svätého. Ponúkam Vám svoju modlitbu spolu so svojím každodenným utrpením ako malú, ale skutočne úprimnú podporu zo strany najmenšieho z Vašich synov. Nech Vás Pán posilní svojou milosťou a nech Vám dá silu na to, aby ste dokázali pokračovať vpred po neľahkej ceste obrany večnej pravdy, ktorá i pri premenách čias zostáva stále tá istá.

Takisto Vám v mene svojich duchovných synov a modlitebných skupín zo srdca ďakujem za jasné a rozhodné slovo, ktoré ste nám poskytli, obzvlášť vo svojej poslednej encyklike Humanae vitae. Znovu potvrdzujem svoju vieru a bezvýhradnú poslušnosť voči Vašim osvieteným rozhodnutiam.

Kiežby chcel Pán dopriať víťazstvo pravde, pokoj svojej Cirkvi, mier národom zeme, zdravie a prosperitu Vašej Svätosti, aby ste dokázali čo najskôr rozptýliť tie prechodné mraky. Nech Božie kráľovstvo víťazí vo všetkých srdciach vďaka Vášmu apoštolskému dielu najvyššieho pastiera celého kresťanstva.

Kladiem sa k Vašim nohám a prosím Vás o to, aby ste mi udelili svoje požehnanie a aby ste spolu so mnou tiež požehnali všetkých mojich spolubratov, mojich duchovných synov, modlitebné skupiny, mojich chorých a tiež všetky naše snahy o dobro, ktoré sa zo všetkých síl snažíme napĺňať v Ježišovom mene a pod Vašou ochranou.

Najpokornejší syn Vašej Svätosti

P. Pio, kapucín

Bol to jeden z posledných listov, ktoré páter Pio vo svojom živote napísal. O jedenásť dní neskôr tento Boží služobník odišiel do večnosti.

Foto: pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno