Povzbudenie pre tých, ktorí túžia po dieťatku: Sv. Joachim a Anna

0
3648

Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, „kríž“ neplodnosti bolí rovnako ako bolel ľudí v minulosti. Vo veľkej rodine Cirkvi sa nájdu viaceré (sväté) manželstvá, ktoré boli neplodné. Boh ich požehnal a vďaka ich trpezlivosti a dôvere daroval cez nich svetu veľkých ľudí, ktorí zmenili dejiny. Ich životy môžu byť pre nás inšpiráciou a nádejou. Jedným z manželských párov, ktorý niesol kríž neplodnosti, je sv. Joachim a sv. Anna, ktorých považujeme za rodičov Panny Márie (starých rodičov Pána Ježiša).

Život

Zmienka o nich je v apokryfnom evanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Meno Joachim v preklade znamená „príprava na Pána“ a meno Anna „milostivá, láskavá“. Už len význam ich mien dáva nádej.

Podľa sv. Jakuba boli manželia Joachim a Anna bohatými pastiermi, ktorí boli zároveň veľmi nábožní a dobrí. Zisk zo svojich majetkov rozdeľovali na tri časti: jednu časť dávali jeruzalemskému chrámu, druhú chudobným a tretiu používali pre vlastné potreby. Doľahla na nich bolestná skúška neplodnosti. Boli manželmi veľa rokov, no nemali dieťa. V židovstve považovali neplodnosť za hanbu a Boží trest. Joachim a Anna niesli tento „kríž“ hrdinsky. Konali veľa dobrých skutkov, modlili sa, žili spravodlivo, bojovali s bolesťou a urážkami od ľudí. Hľadali Božiu vôľu a tešili sa, že patria do Dávidovho rodu, z ktorého sa mal narodiť Mesiáš.

Raz Joachim prinášal v jeruzalemskom chráme obetu, no kňaz ju odmietol prijať pre jeho nehodnosť, keďže s Annou nemal potomstvo. Ponížený Joachim odišiel do hôr do samoty, kde sa štyridsať dní modlil a postil, aby sa Boh nad ním zmiloval. Rovnako aj Anna prosila Boha o zmilovanie. Po štyridsiatich dňoch sa Anne zjavil anjel a oznámil jej, že Boh vyslyšal jej modlitby. V tom istom čase sa Pánov anjel zjavil aj Joachimovi a vyzval ho, aby sa vrátil domov, pretože jeho žena „počala“. Na znak vďaky Joachim priniesol v chráme obetu a dostal znamenie, že jeho obetu Boh prijal. Napriek ich vyššiemu veku sa im narodila dcéra, ktorej dali meno Mária, hebrejsky Miriam, v slovenskom preklade „milovaná Bohom“. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Bohu v chráme. Práve ich dcéru si Boh neskôr vyvolil, aby sa stala matkou Mesiáša. Boh premenil bolesť na radosť; videl hlbšie do budúcnosti, ako my – ľudia.

Úcta

Liturgický sviatok týchto svätých manželov Cirkev slávi 26. júla. V katolíckej Cirkvi je úcta k sv. Anne veľmi rozšírená. Stala sa napríklad patrónkou matiek, manželstiev, orodovníčkou za požehnanie dieťaťa, šťastný pôrod a iné. Sv. Joachim je patrónom manželských párov, obchodníkov s plátnom a tesárov.

Známa bazilika zasvätená sv. Anne sa nachádza v blízkosti mesta Québec v Kanade (Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré). V bazilike je zázračná socha sv. Anny. Veľa ľudí na tomto mieste zažilo uzdravenie. Kanada je pre nás síce geograficky veľmi vzdialená; existuje však možnosť poslať svoju prosbu/úmysel k sv. Anne cez tento odkaz: http://www.sanctuairesainteanne.org/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=6&Itemid=318&lang=en.