Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov. Duchovná a praktická podpora pre manželské páry

0
481

Na Slovensku vyšla kniha určená pre neplodné manželské páry a pre všetkých tých, ktorí im chcú byť oporou na ich neľahkej ceste. Prinášame predslov knihy, ktorý napísali manželia, členovia Pápežskej rady pre rodinu.

aabe84e1785239cb44b13fadf99cad06

 

 

Možnosť kúpiť TU.

„Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,“ spieva žalmista (Ž 127, 3) a niet pochýb, že väčšina párov by s ním súhlasila. Deti sú naozaj darom od Pána. Za dvadsaťšesť rokov manželstva bolo zdrojom mnohých našich najväčších požehnaní (a občas aj najväčších trápení) päť detí, ktorými nás Stvoriteľ života požehnal. Páry, ktoré zápasia s bremenom neplodnosti, si hlboko uvedomujú, že deti sú darom – práve tým, že v ich živote chýbajú.

Hoci my sme v našom manželstve nemuseli zápasiť s neplodnosťou, za tie roky služby v rozličných aktivitách spojených s manželstvom (príprava, podpora, vyučovanie či písanie kníh) sme mali možnosť stretnúť sa s mnohými pármi, ktorých život a manželstvo tento kríž poznamenal. Pri práci a rozhovoroch s takýmito pármi sme za ten čas neraz konštatovali, že Cirkev ako spoločenstvo môže (a aj by malo) robiť viac, aby preukázalo podporu ľuďom, ktorých túžba po deťoch ostáva nenaplnená.

Kniha Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov. Duchovná a praktická podpora pre manželské páry od Angelique Ruhiovej- -Lópezovej a Carmen Santamaríaovej je jedinečným a hodnotným príspevkom k napĺňaniu presne tejto potreby. Autorky knihu charakterizujú ako sprievodcu na ceste pre tých, ktorí zápasia s neplodnosťou, verní katolíckemu učeniu. Hoci sa príručka zameriava špeciálne na neplodné páry, ponúka zároveň nápomocný pohľad každému, kto túži problematiku neplodnosti pochopiť hlbšie a prejaviť podporu tým, ktorí s ňou bojujú.

Kniha je navyše napísaná pútavým a čitateľsky prístupným štýlom. Autorky píšu nielen o svojom výskume témy neplodnosti, ale aj o vlastných skúsenostiach – o skúsenostiach žien, ktoré sa výraznú časť svojho manželského života borili s neplodnosťou. Preto niektoré kapitoly napísali spoločne, niektoré napísala Angelique sama, iné len Carmen. Jednu kapitolu dokonca napísal Carmenin manžel, aby poskytol i mužský pohľad na neplodnosť. Celý text je okrem toho popretkávaný svedectvami ďalších neplodných párov. Výsledkom je povznášajúco úprimná kniha naplnená hlbokou nádejou.

Bolo by však chybou vnímať Sprievodcu neplodnosťou pre katolíkov ako nejaký text určený na svojpomoc či skupinovú terapiu pre neplodných. Táto kniha obsahuje veľké množstvo informácií o neplodnosti, súčasných lekárskych liečebných metódach, obchodovaní s plodnosťou, vplyve neplodnosti na ženy i mužov a na manželstvo, potratoch či mnohých aspektoch rozhodnutia adoptovať si dieťa. Viaceré kapitoly navyše obsahujú zoznam doplňujúcich materiálov k preberaným témam – užitočné slovníčky, otázky do diskusie, tlačené publikácie, webové stránky, blogy, ako aj kontakty na vzdelávacie a podporné skupiny. Všetky informácie sú pritom podávané prístupným štýlom, ktorý berie ohľad na čitateľa, takže nikdy nemáte pocit zavalenosti.

Autorky však nielen poskytujú informácie o fenoméne neplodnosti. Jednou z veľmi silných stránok knihy je úsilie verne prezentovať učenie Cirkvi k tejto téme. Angelique Ruhiová- -Lópezová a Carmen Santamaríaová ponúkajú jasný prehľad metód, ktoré Cirkev odmieta, metód, ktoré podporuje, a takisto metód, o ktorých stále prebieha teologická diskusia. Zároveň upriamujú pozornosť na obrovskú službu, ktorú Cirkev robí obraňovaním dôstojnosti ľudských bytostí, daru detí a neoddeliteľného prepojenia zjednocujúceho a plodiaceho významu manželského objatia. Učenie Cirkvi môže manželom pomôcť zorientovať sa v závratne pestrej palete komplikovaných medicínskych liečebných metód a prekrikujúcich sa názorov: radí, ako rozlíšiť tie metódy, ktoré dávajú neplodným párom priestor dbať nielen o svoje telo, ale aj o svoju dušu. Ako nám pripomína pápež Benedikt XVI.: „Obhajovať pravdu, s pokorou a presvedčivo ju predkladať a životom o nej vydávať svedectvo, sú náročné a nenahraditeľné formy lásky“ (Encyklika Caritas in veritate, Láska v pravde, ods. 1). Kniha, ktorú držíte v rukách, ponúka presne takúto hlbokú lásku.

Tieto slová nás privádzajú k poslednej silnej stránke knihy – jej cieľom nie je len upriamiť čitateľov na to, aby vo viere chápali a žili učenie Cirkvi, ale aj budovať a posilňovať vieru tých, ktorí ju čítajú. Každá kapitola je zakončená modlitbou prispôsobenou preberanej téme, ktorá celej príručke dodáva meditatívny ráz. Autorky takisto citujú Bibliu, svätcov a veľkých autorov duchovnej tradície Cirkvi, najmä Duchovné cvičenia svätého Ignáca z Loyoly. Ide o mimoriadne hodnotnú pomôcku pre páry, ktoré sa aj uprostred bolesti a zúfalstva neplodnosti usilujú zachovať vo svojom živote modlitbu a prísť na to, ako sa spoločne pohnúť vpred. Takáto pragmatická spiritualita ústi do mimoriadne užitočného uvažovania o rozhodnutí adoptovať si dieťa, ktoré vníma oddelene od kríža neplodnosti a chápe ho ako osobitné povolanie.

Utrpenie je súčasťou každého života a každého manželstva. Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov podáva párom pomocnú ruku v zápase s veľmi silným a osobným krížom, s utrpením vo forme neplodnosti. To z neho robí skutočne originálne dielo. Nie je to len ďalšia z kníh, ale – ako napovedá samotný názov – sprievodca. Táto kniha je ako anjel Rafael, ktorý sprevádza Tobiáša (Tob 4 – 12): učí, podporuje, vedie a povzbudzuje na ťažkej ceste. Dúfame, že čitatelia budú mať úžitok z nádeje i múdrych rád, ktoré prináša.

 

John a Claire Grabowskí, členský pár Pápežskej rady pre rodinu

 

Bibliografický popis: RUHIOVÁ-LÓPEZOVÁ, A. – SANTAMARÍAOVÁ, C. 2016. Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov  [The Infertility Companion for Catholics], Stará Ľubovňa : Kumran, 304 s., brožovaná, ISBN 978-80-89487-72-1.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno