Spoluzakladateľ zastolom.sk Marcel Mikolášik: Prišiel čas ponúknuť sa do služby v politike

0
1999

Prečo naša krajina potrebuje viac kresťanov angažujúcich sa v politike? A prečo sa rozhodol zdvihnúť hodenú rukavicu a kandidovať do NR SR? Rozhovor s Marcelom Mikolášikom (39), spoluzakladateľom portálu zastolom.sk, kandidátom za KDH s č.25 v blížiacich sa voľbách do Národnej rady. Rozhovor s mojím manželom. Nech sa páči, sadnite si s kávou spolu s nami za náš rodinný stôl.

Pápež František svojho času povedal, že na tento svet sme neprišli preto, aby sme ho preležali na gauči. Naopak, našou úlohou je zanechať tu stopu. Aká je tá tvoja doterajšia stopa? Na čo si vo svojom živote najviac hrdý?

Jednoznačne na to, že som si získal tvoje srdce pre naše manželstvo (úsmev). Teší ma aj existencia a výsledky portálu zastolom.sk. Som tiež rád, že sa nám s niekoľkými ďalšími priateľmi pred pár rokmi podarilo v rámci iniciatívy Pamätaj upriamiť pozornosť na dôležitosť pravidiel a obsadenia vedúcich postov v Ústave pamäti národa. Prispel som aj k vzniku a fungovaniu občianskeho združenia, ktoré vyberá kandidátov na zahraničné stredoškolské štipendiá United World Colleges

Takže akčnosť v neziskovom sektore ti je vlastná. Čo ťa viedlo ku kandidatúre v najbližších parlamentných voľbách? 

Cítim, že dozrel čas pre službu v politike. 

Čo máš na mysli pod slovom služba?

Služba od slova slúžiť, teda v prospech komunity dávať zo seba to najlepšie. 

Je toto moment, ku ktorému si smeroval dlhšie alebo sa rozhodnutie pre kandidatúru zrodilo náhle?

Záujem o veci verejné mám dlhodobo, ale doposiaľ som pre verejnosť pracoval v občianskom sektore. Vidím však, že niektoré boje sa dajú vybojovať len na úrovni, kde sa reálne tvoria zákony a robia rozhodnutia o smerovaní krajiny. Som znepokojený stavom súdnictva, školstva, zdravotníctva, zvyšujúcim sa zadĺžením Slovenska, rastúcim tlakom gender ideológie. Pre toto všetko som sa rozhodol zdvihnúť hodenú rukavicu a zabojovať. 

V týchto voľbách chcem prispieť k tomu, aby sa KDH vrátilo do Národnej rady, kde je potrebné ako 100%-ne kresťanská a demokratická sila.

Vedel by si dať do troch slov to, čo chceš ponúknuť našej krajine prostredníctvom práce v politike?

Hodnoty, odbornosť, pevnosť.

Čo konkrétne to znamená?

Som ekonóm a rozumiem najmä dôchodkom a financiám. Zároveň chcem priniesť pevnosť v hodnotách. V súlade s programom KDH presadzujem Zákon za život. Mal by komplexne ochraňovať život, aby sa zlepšila informovanosť, dostupnosť služieb pre rodiny a krízovej intervencie, sociálna situácia rodín, ale aj samotné právo detí narodiť sa a poznať svojich rodičov. Budem pracovať na odvrátení hroziaceho krachu Slovenska kvôli starnutiu, aby pracujúcich nezabili priveľké dane a dôchodcov núdza. Rodiny, ktoré vychovávajú deti, si zaslúžia väčšiu finančnú spravodlivosť. Preto navrhujeme rastúci daňový bonus až do výšky 100 € na dieťa mesačne. Mám blízko aj k problematike zdravotníctva a už sa teším, ako zo sektoru vyženieme zlodejov, ktorí sa na ňom priživujú. Stotožňujem sa s ústavnou definíciou manželstva a chcem spolupracovať na ďalších opatreniach proti násiliu na ženách, avšak bez neudržateľných predstáv o tom, že pohlavie je čisto voľbou vo vedomí jednotlivca. 

Ako vidíme, množstvo politikov vníma svoju prácu skôr ako príležitosť brať pre seba a kamarátov či oligarchov. O to potrebnejšie je, aby sa v politike angažovali kresťania. Nestačí presadzovať “efektívne riešenia”. V dobrom, pozitívnom slova zmysle potrebujeme konzervatívnu politiku, teda  aj ochraňovať hodnoty a politické slobody, vrátane náboženskej slobody. Strany sa aj zhodnú na dôležitosti rodiny, ale menej na spôsobe, ako ju podporovať. Myslím si, že viem, ako na to.

Ako teda?

Chcem pomôcť pri vytváraní podmienok, aby rodiny vo všetkých vekových generáciách mohli viesť pokojný život v súlade so svojím hodnotovým presvedčením bez neprimeraného zasahovania štátu. Aby mohli bez stresu vychovávať deti alebo sa starať o svojich starých či inak na pomoc odkázaných príbuzných. Vnímam ako dôležité pomáhať ľuďom v núdzi a postihnutým, najmä však vytváraním podmienok, aby sa o nich mohli postarať najbližší v rodine či v obci.

Aké sú spoločné body tvojej práca na zastolom.sk s tým, čo chceš ponúknuť prácou v parlamente?

Mojou srdcovou témou je hľadanie chýb v legislatíve, ktoré napríklad odrádzajú od manželstva alebo motivujú k rozvodom. Na zastolom.sk vidíme, že ľudia túžia po harmonickom manželstve a v prípade potreby hľadajú odbornú pomoc – aj prostredníctvom nášho zoznamu odporúčaných psychológov. Chcem prispieť k tomu, aby sa odstránili bariéry dostupnosti napr. psychologickej starostlivosti alebo poradenstva pre manželov.

Povedz pár slov o sebe…

Pochádzam z Dolného Kubína, kde som vyrastal a chodil na ZŠ. Na stredné školy som postupne chodil v Ružomberku, Žiline a v Duine v Taliansku – to bola medzinárodná škola, kde som mohol dva roky študovať na základe štipendia. Pokračoval som na Vysokej škole ekonomickej na Karlovej univerzite v Prahe. V Prahe som začal aj pracovať, no projekt zakladania dôchodkovej spoločnosti a téma diplomovej práce ma zaviali späť domov na Slovensko, tentokrát do Bratislavy. Zakotvil som teda v oblasti finančných služieb, v ktorej pôsobím dodnes. Téma vzdelávania mi je tiež blízka, videl som mnohé spôsoby vzdelávania a dnes napríklad pomáham študentom Kolégia Antona Neuwirtha ako jeden z mentorov pre študentov. Som členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde som absolvoval semestrálny program. Vďaka členstvu v SLH sme sa spoznali a neskôr zosobášili (úsmev). 

Spomínaš štúdium v Taliansku a Nemecku. Hovorí sa, že koľkými jazykmi hovoríš, toľkokrát si človekom. Koľkokrát si človekom ty?

Jazyky ma bavia, no sú pre mňa len prostriedkom na vyjadrenie samotných myšlienok. V práci by som dokázal fungovať v 3-4 jazykoch a učil som sa rôzne dlho osem rôznych jazykov. Fascinuje ma, ako sú prepojené a ukazujú na vzájomné kultúrne vplyvy.

Nepremýšľal si niekedy o živote v inej krajine? 

Ani nie. Vždy som vedel, že chcem prispieť k tomu, aby bola naša krajina dobrým miestom pre život. Neľutujem ani na chvíľu, že som ostal na Slovensku. Spoznali sme tu desiatky vzácnych rodín a jednotlivcov v našom veku, ktorí sú pre nás oporou a inšpiráciou. Precestoval som množstvo krajín, aj počas tvojho štúdia v Rakúsku, no srdce ma stále ťahalo domov na Slovensko.

Ktoré pracovné skúsenosti považuješ za najcennejšie pre budúcu politickú prácu?

Mal som šťastie na príležitosti a na dobrých šéfov. Mal som možnosť byť pri dôchodkovej reforme na Slovensku od prvých chvíľ rozbehu 2. piliera. Odvtedy mám k dôchodkom blízko a nevzdám to, kým nebudeme mať spravodlivé a udržateľné dôchodky. Mal som na starosti aj rozvoj financovania bývania v banke. Vidím súvislosti, ktoré determinujú dostupnosť bývania a rád prispejem k tomu, aby bolo bývanie skutočne dostupnejšie a aby ľudia kvôli tomu nemuseli odkladať založenie rodín.

Na záver povedz úprimne, ako zareagovala na zvažovanie kandidatúry tvoja manželka… (úsmev)

Podľa očakávaní, položila aj opakovane všetky dôležité otázky a výhrady si rozhodne nenechala pre seba (smiech). Veľmi oceňujem, že sme nakoniec našli cestu, ako do tohto dobrodružstva ísť spôsobom, ktorý nás, myslím, ešte pevnejšie spojil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S Marcelom sa zhovárala Andrea Mikolášiková

Foto: rodinný album Marcela Mikolášika; titulka: Barbara Reháková

 

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846

Dodávateľ: SAKRO, o.z., Farnianska 30, 90028 Ivanka p.D., IČO: 42360391

 

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno