Slávenie sviatku Zoslania Ducha Svätého v rodine

0
1286

Keď sa rozpráva o Duchu Svätom, v mysli sa mi vždy vynorí prirovnanie, ktoré som raz počula.

Predstavte si, že máte dom. Krásny. Veľkosť akurát podľa vašich predstáv. Kvetinová záhrada okolo, doplnená ovocnými stromami. Je vybavený všetkým, čo potrebujete – sporák, chladnička s mrazničkou,  umývačka , práčka, lampy, kosačka na trávnik,  vonkajšie osvetlenie, elektrické zásuvky pripravené na všemožné elektrospotrebiče a elektroniku, s ktorou sa náš život stáva príjemnejším, než by bol bez nej.

Jediné, čo chýba tejto idylke, je elektrina.

Príde večer a všetko je tmavé. Vnútri je síce všetko pripravené, ale je to bez života.

Asi tušíte, čo  bude tou elektrinou v našom príbehu. Áno! Duch Svätý.

Keď príde, dá všetkému nový život – dom bude žiariť príjemným svetlom, bude sa z neho šíriť vôňa pečúcej sa bábovky, práčka bude prať špinavé veci , robotický vysávač  čistiť dlážku, zvnútra sa budú ozývať tóny vašej obľúbenej hudby…

O pár dní budeme sláviť sviatok, ktorý nám pripomína, že Tešiteľ je s nami.

Pozývame vás osláviť tento sviatok aj vo vašej rodine a pozvať Ho, aby sa stal  jej súčasťou

  • Svätodušné čelenky – na ich výrobu potrebujeme červený, žltý a oranžový papier. Ak náhodou nemáte poruke, postačí aj biely papier, ktorý si môžete vyfarbiť. Vystrihneme pruh papiera podľa obvodu hlavy, do stredu nalepíme ohnivý jazyk z farebných papierov.

 

  • „A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý.“ (Sk 2, 3-4)

 

V takejto čelenke si môžeme potom dať napríklad spoločné rodinné raňajky alebo obed.

  • V živote sa dejú veci, ktoré nás presahujú.

Asi všetci poznáme  pocit hnevu, netrpezlivosti, smútku, nepokoja, závisti… A práve to je priestor pre Ducha Svätého. On je Ten, ktorý nás môže a chce premeniť, hoci inak, než by sme čakali. On je Ten, v ktorom je naše bezpečie a hodnota. Sme Božími deťmi a nikto a nič nás od neho nemôže odlúčiť.

So staršími deťmi si môžete napísať zoznam negatívnych emócií, ktoré prežívate – vaše aj ich – situácie v rodine, medzi súrodencami, v škole, v práci, v manželstve, medzi kamarátmi…

Potom doplňte, ako ich chce Duch Svätý premeniť na svoje ovocie.

Nebojme sa rozprávať s deťmi aj o takýchto veciach – ľudská slabosť je priestorom, kam chce Boh vstúpiť  a otvorený rozhovor môže byť pre deti vzácnym svedectvom úprimného vzťahu s Bohom.

Ako inšpirácia vám môže poslúžiť táto modlitba :

Príď, Duchu Svätý,
premeň naše vnútorné napätie na  slobodu,
premeň náš nepokoj na upokojujúce ticho,
premeň našu ustarostenosť na pokojnú dôveru,
premeň nás strach na neochvejnú vieru v teba,
premeň našu horkosť na sladkosť tvojej milosti,
premeň temnotu našich sŕdc na jemné svetlo,
premeň našu ľahostajnosť na srdečnú žičlivosť,
premeň našu noc na tvoje svetlo,
premeň zimu našich duší na tvoju jar.
Vyrovnaj naše krivé cesty. Vyplň našu prázdnotu.
Očisť nás od pýchy. Prehĺb našu pokoru.
Rozpáľ v nás lásku. Uhas v nás zmyselnosť.
Daj, aby sme videli seba, ako nás ty vidíš,
aby sme mohli poznať teba, ako si to prisľúbil
a boli šťastní pri tvojom slove:
Blahoslavení čistého milujúceho srdca,
lebo oni uvidia Boha. Amen.

  • Dary Ducha Svätého.

Sedem sviečok  alebo sedem plamienkov nám môže  pripomenúť dary, ktoré nám Duch Svätý dáva.

Sviečky  – pri spoločnej modlitbe v rodine si každý môže prosiť o niektorý z darov – taký, ktorý cíti, že ho špeciálne potrebuje. Počas modlitby si môže zobrať do rúk sviečku s napísaným konkrétnym darom alebo od nej odpáliť vlastnú sviečku.

 

Plamienky a holubica  – z papierového taniera si vystrihneme tvar tela holubice, zo zvyšku vytvoríme krídla. Na plamienky napíšeme sedem darov Ducha Svätého – dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti, dar bázne voči Bohu.

Plamienky postupne pridávame na holubicu – môžeme o danom dare porozprávať, objasniť si jeho význam, nájsť konkrétny príklad v živote… Ak si sami nie ste istí, neváhajte zalistovať v Katechizme katolíckej cirkvi alebo pohľadať na internete.

 

 

Duch Svätý s veľkým potešením koná v konkrétnych momentoch našich životov a okrem spomínaných darov nám dáva mnohé ďalšie – dáva nám dar odpustenia, dar dobroprajnosti, dar všímavosti voči druhým, dar odvahy, dar ochoty… Ak si v každodennosti svojho rodinného života všimnete niektorý z nich, napíšte ich na ďalšie plamienky, ktoré môžete mať pripravené v košíčku.  Takto vám môže vzniknúť krásna mozaika Božieho života vo vašej rodine.

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno