Rodinná modlitba nemusí byť kovbojka

0
2844

Často to tak vyzerá – deti sú rozjašené, nevedia sa stíšiť, sklopiť očká, zopnúť rúčky a modliť sa (tak by sme si to my starší predstavovali…) Mnohí rodičia zápasia s tým, ako dosiahnuť, aby večerná modlitba s deťmi mala nejakú úroveň, aby sa na nej deti nenudili a nemali priestor vymýšľať, no na druhej strane, aby modlitbu neprespali, ale mali z nej aj duchovný osoh. Aby ich modlitba posúvala bližšie k Bohu, aby cez ňu cítili Jeho lásku a dokázali mu prejaviť tú svoju…

Aj u nás doma sa spoločná rodinná modlitba vyvíjala. Po tom, ako sme si uvedomili, že naša modlitba „vlastnými slovami“ sa stáva stále dookola sa opakujúcimi „vlastnými slovami“, sme si, verím, že vedení Duchom Svätým, vymysleli modlitebný cyklus, v ktorom je na každý deň týždňa iná modlitba. Používame ho už viac ako rok a môžem povedať, že sa nám veľmi osvedčil.

Modlitebný priestor

Povenujme sa ale najskôr otázke miesta na modlitbu. Sústredenosti a dôležitému rázu modlitby nepochybne pomáha, keď máme doma priestor, kde sa nerobí nič iné okrem modlitby. Nám priestorové možnosti dovolili vyhradiť si jednu miestnosť v dome na „kaplnku“ alebo lepšie „modlitebňu“, keďže v nej nemáme Sviatosť Oltárnu. Hoci, svätá omša sa tu už slúžila, keď som dlhšie zo zdravotných dôvodov nemohla chodiť do kostola. Určite je veľmi dobré mať doma, keď nie celú jednu miestnosť, tak aspoň „kútik“, ktorý je vyhradený pre stretnutia s Bohom, miesto, ktoré patrí len Jemu. Centrom našej kaplnky je kríž a Sväté Písmo. Pri nich je sviečka položená na obrúsku, tieto dve sú vždy v liturgickej farbe daného dňa. A ešte tu má miesto váza s kvetmi, ideálne z našej záhradky, ale keď nie je sezóna, dobre poslúžia aj kupované.

Farbu sviečky a obrúska pod ňou meníme podľa breviára nasledujúceho dňa vždy večer po modlitbe, aby sme hneď ráno žili v duchu liturgie daného dňa.

Prvýkrát sa stretávame v kaplnke ráno pred odchodom do školy a práce. Modlíme sa Pod tvoju ochranu Anjel Boží, strážca môj.

Potom sa tu zídeme opäť večer pri spoločnej rodinnej modlitbe, ktorá je v každý deň týždňa iná.

Večerná modlitba

PONDELOK – Starý zákon

Čítame si vybrané pasáže zo Starého zákona. Cieľom je ukázať, ako sa Boh už od Stvorenia stará o človeka, vedie ho a miluje. Používame túto detskú Bibliu. Pri Starom zákone niektoré časti preskakujeme alebo spájame. Napríklad, nezaoberali sme sa zvlášť každou egyptskou ranou, ale spomenuli sme ich všetky naraz. Hlavnou výzvou je, nestratiť sa v jednotlivostiach, ale pamätať na to, „kde sme“. K tomu nám pomáhajú kontrolné otázky, ktoré dávame dcére vždy po prečítaní textu. Prečo sú Izraeliti na púšti? Ako sa dostali do Egypta? Atď.

Na konci vlastnými slovami poďakujeme za konkrétne veci z prežitého dňa a poprosíme o požehnanie pre tých, ktorí to potrebujú.

„Knihy Starého zákona, hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci, umožňujú pochopiť pravú Božiu pedagogiku.“ (Dei Verbum 15)

UTOROK – Nový zákon

Nový zákon čítame z tej istej Biblie ako Starý. Na tejto detskej Biblii je krásne, že podáva nielen opisy Ježišových skutkov, ale takmer doslova reprodukuje aj Ježišove reči a podobenstvá. Pasáže sú krátke, o to dlhšie sa o nich rozprávame a snažíme sa vždy hľadať spôsob, ako uviesť prečítané Slovo do života. Napríklad, keď sme čítali o láske k nepriateľom, povedali sme si, kto nám nie je sympatický v našom okolí a ako sa budeme odteraz snažiť preukazovať mu lásku. Taktiež sa snažíme udržať sa v kontexte – napríklad, keď sme hovorili o vzkriesení Lazára, pýtali sme sa – kde ešte inde sa hovorilo o sestrách Márii a Marte?

Po prečítaní Nového zákona sa snažíme aj do modlitieb zahrnúť výzvu, ktorú sme zachytili v Božom Slove – Pane, pomôž nám odpúšťať a milovať svojich nepriateľov… A tiež pripojíme vďaky a prosby.

„Keď sa modlíme, prihovárame sa jemu, keď čítame Božie výroky, počúvame jeho…“ (Sv. Ambróz)

STREDA – Svätí

V tento deň si čítame životopis niektorého svätého. Máme svojich obľúbencov, ktorí sa už viackrát opakovali – obidve Terézie, don Bosco… Keď niekto z nás rodičov práve číta životopis svätého, tak porozpráva o ňom, keď nám vyjde práve na tento deň spomienka nejakého zaujímavého svätca, prečítame si z breviára alebo z internetu. Najbližší sú nám svätci z minulého storočia, lebo žili v podmienkach a pomeroch, ktoré si vieme dobre predstaviť. Dcére sme kúpili túto knihu, často číta ona tak, že nám neprezradí, o kom je reč, a my potom hádame, koho životopis to bol.

Nasleduje modlitba vlastnými slovami, pri ktorej nezabudneme poprosiť o orodovanie toho svätca, o ktorom sme si čítali.

Máme veľmi radi svätých a zdá sa, že oni nám radi pomáhajú. S manželom sa večer pred spaním modlievame deviatniky na rozličné úmysly, napríklad vtedy, ak nás niekto poprosil o modlitbu.

ŠTVRTOK – Svätý ruženec

Modlíme sa jeden/dva/tri desiatky svätého ruženca alebo Korunku k Božiemu Milosrdenstvu.

„Ruženec patrí medzi najlepšie a najhodnotnejšie tradície kresťanskej kontemplácie.“ (Rosarium Virginis Mariae 5)

PIATOK – Liturgika

Tento deň hovoríme, že máme „liturgiku“. V praxi to znamená, že si vysvetľujeme symboly a úkony v cirkevnej liturgii. Začali sme jednotlivými časťami liturgického roka, vysvetlením farebnej symboliky, cirkevnej hierarchie – kto je kňaz, diakon, miništrant, pápež… Potom sme si prechádzali každú vetu a úkon svätej omše – čo znamenajú jednotlivé slová a gestá, prečo hovoríme to, čo hovoríme, prečo kľačíme, keď kľačíme, a inokedy stojíme. Pomohol nám tento materiál. Zamyslenia nad liturgiou boli určite obohatením aj pre nás dospelých, lebo mnohokrát si tak zvykneme na to, čo robíme, že už nevnímame ten pravý a hlboký význam toho, čo sa počas svätej omše deje. Tento rok sa s dcérou pripravujeme na prvé sväté prijímanie, námety na prípravu sme našli na tejto stránke. Začali sme veľmi pútavým a nenásilným Narnijským cyklom.

Aj v tento deň sa na záver modlíme vlastnými slovami.

„V Eucharistii je vrcholný bod všetkých ľudských túžob, lebo tu dosahujeme Boha a Boh sa spája s nami v najdokonalejšej jednote.“ (Ecclesia de Eucharistia,35)

„Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi.“ (Ecclesia de Eucharistia,1)

SOBOTA – Rozjímanie nad nedeľným evanjeliom

Pripravujeme sa na nedeľnú liturgiu tým, že si prečítame, rozoberieme, vysvetlíme nedeľné evanjelium. Tiež sa snažíme o konkrétnu aplikáciu Božieho Slova do našej situácie. Dobrou pomôckou môže byť nedeľný bulletin, ktorý vychádza na tejto stránke.

Po prečítaní nasledujú spontánne vďaky a prosby.

NEDEĽA – Modlitba chvál

Nedeľa je vrcholom celého týždňa. Chceme hudbou a tancom osláviť a zvelebiť Najvyššieho Boha. Chválime ho za Jeho smrť a Zmŕtvychvstanie. Manžel hrá na gitare, dcéra už zahrá niektoré piesne na klavíri. Okrem toho používame perkusie a farebné vlajky.

Naše chvály nepridávajú nič Jeho veľkosti, ale nám prispievajú k spáse.“

 

Naša spoločná rodinná modlitba trvá okolo desať minút, v nedeľu asi dvadsať. Po jej skončení ostávame v kaplnke ja a manžel a každý sa potichu modlí svoju osobnú modlitbu. Tá má štruktúru podľa momentálneho rozpoloženia – od ruženca, lectio divina, breviára až po tichú adoráciu kríža. Táto modlitba trvá pol až trištvrte hodiny. Manžel má zásadu, že sa modlí minimálne toľko minút, koľko má rokov (takže to pomaly, z roka na rok ide hore…)

Ak máme nejaký spoločný úmysel, na ten sa s manželom modlíme večer v posteli tesne pred spaním, ako som už spomínala, najčastejšie si nájdeme nejaký deviatnik.

To boli inšpirácie spoza nášho stola.

Budeme radi, ak sa aj Vy podelíte o to, ako sa doma modlíte. Napíšte nám do diskusie pod tento článok Vaše skúsenosti a dobré rady!

Foto: súkromný archív

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno