Redemptoristi predstavili sériu videí pre mladých Keď ťa Boh vracia do hry

0
354

Už od začiatku júna môžu mladí ľudia na Facebooku nájsť denný projekt citátov pápeža Františka ako prípravu na októbrovú Synodu o mladých. Ďalším projektom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa predstaveným pred začiatkom Synody je 10-dielna séria zamyslení pátra Rastislava Dluhého Keď ťa Boh vracia do hry o existencii človeka, hľadaní zmyslu jeho života či objavovaniu vzťahu s Bohom, špeciálne pripravená pre dnešných „digitálnych“ mladých ľudí. Prvý diel série s podtitulom Som vystrelený z praku? redemptoristi zverejnili dnes na svojom kanáli na YouTube. „Dnes si pripomíname svätú Teréziu z Lisieux, ktorá je patrónkou misií a misionárov. Vo svojom denníku píše, že sa o svojej vypočutej modlitbe za zločinca odsúdeného na smrť, ktorý sa po ceste na šibenicu obrátil, dozvedela z novín. Za jej života v druhej polovici 19. storočia bola jedným z nositeľov informácií denná tlač, dnes sú to sociálne siete. To je dôvod, prečo sa my, svedkovia Vykupiteľa, prihovárame v digitálnom veku mladým ľuďom cez Facebook, Instagram, YouTube a Twitter,“ povedal P. Rastislav Dluhý C.Ss.R., mediálny koordinátor Provincie Bratislava – Praha a dodal: „Hľadanie ľudí v ‚teritóriu digitálneho sveta‘ je dôležité, tam sa nachádza väčšina mladých aj starších. No je to len jeden zo spôsobov, ako stretnúť človeka vo virtuálnom svete a pozvať ho, aby z neho vykročil do toho reálneho, aby vyšiel z digitálnej komunity do reálnej.“

Séria videí bude počas Synody postupne publikovaná tu: http://bit.ly/KedtaBohvraciadohry.

Generálny predstavený M. Brehl rehole redemptoristov vo svojom liste pre spolubratov i laických spolupracovníkov na konci júna 2018 napísal, že mladšej generácii sa dnes už prostredníctvom tradičných médií, ale častokrát ani v kostole či na farských misiách, neprihovoria. Neexistuje iná možnosť, ako odvážne vkročiť do digitálneho sveta, ktorý je prirodzeným prostredím pre dnešných mladých ľudí.

Biskupská synoda o mladých s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania, ktorú zvolal pápež František, sa začína 3. októbra a potrvá do 28. októbra. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa budú zastupovať generálny predstavený Michael Brehl ako reprezentant Únie generálnych predstavených, biskup z Hallam Ralph Heskett ako zástupca Veľkej Británie (Anglicko a Wales), biskup Ukrajinskej Katolíckej eparchie zo Saskatoonu Bryan J. Bayda ako reprezentant  Synody ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a profesor emeritnej systematickej morálnej teológie z Accademia Alfonsiana v Ríme Sabatino Majorano ako konzultant. Kardinál Joseph W. Tobin, arcibiskup z amerického Newarku, ktorý bol členom Pápežskej nominácie, požiadal Svätého Otca, aby mu udelil dišpenz, keďže si podľa vlastných slov nevedel predstaviť byť mesiac neprítomný vo svojej diecéze a vzdialiť sa od ľudí, ktorí mu boli zverení, v čase aktuálnej krízy americkej katolíckej cirkvi. Pápež František mu odpovedal, že rozumie, prečo musí zostať blízko domova a jeho žiadosti vyhovel.

Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v Scale pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Heslo „Lebo u neho je hojné vykúpenie“ (Ž 130) je hlavnou témou ohlasovania evanjelia na misiách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer roku 1785. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi na Slovensku venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciam (Podolínec, Kostolná – Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre, Farnosť Frýdek), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (spoločenstvá Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia  cez vydavateľstvo Slovo medzi nami a tiež aktívne pôsobenie prostredníctvom tradičných i sociálnych médií. Dekrétom generálneho predstaveného pôsobia slovenskí a českí redemptoristi od februára 2017 v rámci novej provincie Bratislava – Praha.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno