Recenzia: Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov

0
272

 

Manželské páry, ktoré túžia po deťoch, no zatiaľ nimi obdarované neboli, prežívajú špecifický druh kríža. Trpia pri pohľade na malé deti i matky v očakávaní narodenia dieťaťa. Trpia v atmosfére antikoncepčnej mentality, ktorá deti odmieta. Trpia, lebo veľmi rýchlo zisťujú, ako veľmi je medicína v tejto oblasti spojená s biznisom. Trpia, lebo neraz nevedia dostatočne sformulovať svoje morálne výhrady k technikám asistovanej reprodukcie. Trpia, lebo ani v prostredí veriacich – tak kňazov, ako ani laikov – nenachádzajú vždy dosť pochopenia a empatie. Často dostávajú rýchle rady a priveľmi zjednodušené odporúčania. A neraz trpia i vo vzťahu k Bohu – veď výraz „žena v požehnanom stave“ im stále pripomína, akoby sa práve im Božieho požehnania nedostávalo… Som veľmi rád, že na slovenský trh prichádza kniha, ktorá jedinečným a originálnym spôsobom kombinuje pohľad na utrpenie bezdetných párov cez množstvo osobných príbehov a svedectiev, ponúka orientáciu v medicínskej oblasti, rozlišuje medzi skutočnou liečbou neplodnosti a postupmi, ktoré sú morálne problematické, verne podáva náuku Katolíckej cirkvi, pomáha neplodným párom prijať ich situáciu, povzbudzuje k viere a dôvere v Boha, no pritom nedáva falošné nádeje. Najväčším prínosom tejto knihy je spôsob, akým jemne, trpezlivo, krok za krokom umožňuje bezdetným manželom objaviť nový duchovný rozmer ich manželstva – tak v ich vzájomnom vzťahu, ako i vo vzťahu k Bohu – a citlivo otvára ich manželstvo pre službu a mení ich spoločný kríž na nástroj posväcovania seba i druhých. Veľmi si želám, aby sa tento sprievodca neplodnosťou čím skôr objavil po boku manželov, ktorí hľadajú povzbudenie a orientáciu, a aby po ňom siahli aj kňazi, ktorí sú svedkami utrpenia bezdetných manželov, lektorské manželské páry, ktoré pomáhajú v príprave na manželstvo, i všetci tí, ktorí hľadajú vhodné slová pre manželov veľmi túžiacich po deťoch.

ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ

 

Možnosť kúpiť TU.

aabe84e1785239cb44b13fadf99cad06

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno