Recenzia: Ja som N

0
116

Knihy sa píšu aj preto, aby čitateľov viedli k zamysleniu, ponúkali otázky a vyvolávali chuť hľadať odpovede. Táto kniha, pre nás na prvé prečítanie s nie celkom zrozumiteľným názvom Ja som N, nás donúti tak k hlbokému zamýšľaniu sa, ako aj k hľadaniu odpovedí na veľa, veľa ťažkých otázok.

Písmeno „n“ z našej abecedy znamená arabské písmeno „nún“ (ﻦ ), ktorým moslimskí radikáli označujú nasledovníkov Ježiša z Nazareta, ktorých unášajú, mučia a/alebo zabíjajú. V knihe sa neuvádza autor, ale je nadpísaná označením Hlas mučeníkov, čo je naddenominačná kresťanská misijná organizácia založená v roku 1967, ktorá poskytuje praktickú a duchovnú pomoc prenasledovaným kresťanom na celom svete. Členovia tejto organizácie vytvorili dramatickú mozaiku príbehov kresťanov, ktorí statočne čelili a čelia islamským extrémistom.

Kniha má 250 strán a jasnú štruktúru, ktorá upútava pozornosť už tým, že predhovory napísalo sedem osobností – biskup, pastori, členovia misijných organizácii a autori kníh s podobnou tematikou. Po Úvode nasledujú príbehy rozčlenené do 6 častí, pomenovaných podľa daností, o ktoré prosia v záverečnej modlitbe tí, ktorí chcú byť „n“. Obeta, Odvaha, Radosť, Vytrvalosť, Odpustenie, Vernosť. Každá z častí je zakončená podkapitolkou, nazvanou Mučeníci v dejinách. Zostavovatelia si do nich vybrali príklady z rôznych historických období a z rôznych častí sveta. Predstavujú Dietricha Bonhoeffera z Nemecka, Wang Ming-Dao z Číny, Mahdi Díbádža z Iránu, Johna Bradforda z Anglicka, Richarda Wurmbranda a Sabinu Osterovú – Wurmbrandovú z Rumunska ako aj Perpetuu so starovekého Kartága. Medzi nimi sú rozprestreté príbehy 37 mužov a 20 žien zväčša z najrizikovejších oblastí Afriky, Blízkeho východu a ďalších zemí, v ktorých islamskí extrémisti terorizujú najmä kresťanské obyvateľstvo. Niektoré z príbehov sa skončia ako-tak uspokojivo. Väčšina sa však končí z ľudského pohľadu tragicky, umučením a smrťou hlavných postáv, ich rodinných príslušníkov, priateľov a blízkych.

Po prečítaní knihy Ja som N sa náš čitateľ možno znechutí, zdesí či zhrozí jej beštiálnym, ale skutočným obsahom vyplývajúcim z ľudského násilia. No nedajme sa zastrašiť, pretože strach je najúčinnejšou zbraňou teroristov. Modlime sa, aby nám Duch Svätý dal odvahu prehovoriť, konať, zapojiť sa na pravom mieste a v pravý čas. Nech nás tieto otrasné zločiny nenaplnia nenávisťou, ale zobudia z letargie a povzbudia k zasadzovaniu alebo renesancii kresťanských hodnôt všade tam, kde to bude s pomocou Božou možné.

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: Hlas mučeníkov. 2016. Ja som n [The Voice of the Martyrs: I am N], Kumran, 250 s., brožovaná, ISBN: 978-80-89487-81-3.

Pôvodne publikované na http://www.dobrecitanie.sk/recenzia-knihy/ja-som-n-recenzia/

(Redakčne krátené)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno