Pápež František vysvetľuje symboliku každej postavy na betlehemskom zobrazení

0
1388

V apoštolskom liste Admirabile signum pápež František zvýrazňuje dôležitosť zobrazovania scény Narodenia doma ako aj na verejných miestach počas Adventu a vianočného obdobia. Svätý Otec povzbudzuje rodiny, aby túto tradíciu zachovávali a vysvetľuje duchovnú symboliku za každým elementom vianočného betlehema.

Pápež vydal tento list počas svojej návštevy miesta, kde sv. František Assiský prvý krát postavil scénu Narodenia.

Táto prezentácia obsahuje komentáre pápeža Františka k jednotlivým symbolom vianočného betlehema.

 • Hviezdna obloha

Môžeme pomyslieť na všetky tie chvíle v našich životoch, keď sme zažili temnotu noci. Avšak ani vtedy nás Boh neopúšťa. Jeho blízkosť prináša svetlo tam, kde je tma a ukazuje cestu tým, čo bývajú v tôni utrpenia (porov. Lk 1,79).

 • Starodávne ruiny 

Ruiny sú viditeľným znakom padlého ľudstva – všetkého, čo nevyhnutne padá do ruín, podlieha skaze a prináša sklamanie. Toto scénické prostredie nám hovorí, že Ježiš je novosťou uprostred starnúceho sveta, že prišiel preto, aby uzdravil a znovu vybudoval, obnovil svet i naše životy v ich pôvodnej kráse.

 • Zvieratá

S akým dojatím by sme mali aranžovať vrchy, prúdy, ovce a pastierov v betlehemských jasliach! A keď tak robíme, pripomína nám to, čo predpovedali proroci:  že všetko stvorenie sa teší z príchodu Mesiáša.

 • Anjeli a betlehemská hviezda

Anjeli a hviezda sú znakom toho, že aj my sme povolaní vybrať sa do jaskyne a uctiť si Pána.

 • Pastieri

Na rozdiel od množstva iných ľudí, zaujatých mnohými vecami, pastieri sa stávajú prvými, ktorí uvidia najdôležitejšiu skutočnosť zo všetkých: dar spásy. Práve ponížení a chudobní vítajú udalosť vtelenia.

 • Chudobní a žobráci

Sú tam žobráci a iní, ktorí poznajú len bohatstvo srdca. Oni tiež majú právo prísť bližšie k Dieťaťu Ježišovi. Nik ich nemôže vyhnať alebo poslať preč od kolísky – takej provizórnej, že chudobní sa tu cítia celkom ako doma.

 • Obyčajní ľudia

Od pastiera po kováča, od pekára po hudobníkov, od žien, ktoré nosia džbány vody, po deti, ktoré sa hrajú: toto všetko rozpráva o každodennej svätosti; o radosti z robenia obyčajných vecí neobyčajným spôsobom, ktorý sa rodí vždy vtedy, keď s nami Ježiš zdieľa svoj božský život. 

 • Mária

V nej vidíme Matku Boha, ktorá si svojho Syna nenecháva len pre seba, ale pozýva každého, aby poslúchol jeho slovo a podľa neho aj žil (porov. Jn 2,5).

 • Jozef

Jozef uchovával vo svojom srdci veľké tajomstvo obklopujúce Ježiša a Máriu, jeho nevestu; ako človek spravodlivý, zveroval sa vždy do Božej vôle, a podľa nej aj žil. 

 • Ježiško

Keď na Vianoce vložíme postavičku Dieťaťa Ježiša do jasieľ, betlehem zrazu ožije. Boh sa zjavuje ako dieťa, ktoré môžeme zobrať do rúk. Pod slabosťou a krehkosťou ukrýva svoju moc, ktorá tvorí a premieňa všetky veci.

 • Traja Králi

Mudrci nás učia, že ľudia môžu prísť ku Kristovi po veľmi dlhej ceste. Bohatí muži, mudrci zďaleka, túžiaci po nekonečne, vydávajú sa na dlhú a nebezpečnú cestu, ktorá ich privedie do Betlehema (porov. Mt 2,1-12). … Nie sú pohoršení z chudobného prostredia, ale okamžite padajú na kolená, aby sa Dieťaťu poklonili.

Pope Francis explains the symbolism of each figure in the Nativity scene

Preklad: Lucia Hrabovcová

Úvodná fotografia: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno