Max Kašparů: Sex je prostriedok, nie cieľ

0
3235

Mať bezpečný sex dnes znamená predovšetkým byť prakticky oboznámený s prezervatívom, antikoncepciou, či dokonca potratom. Bezpečne – teda bez nechcených následkov, akými sú pohlavné choroby, či počatie dieťaťa – spolu muž a žena fungujú, až kým im to fungovať prestane. Toto sa dnes prezentuje ako bezpečnosť sexuálneho života.

Je takýto sex naozaj bezpečný a dobrý?

 

Na podujatí Bratislavské Hanusove dni Life, teda na niekoľkodňovom akademickom festivale organizovanom pri príležitosti 2. národného pochodu za život, na prednáške s názvom Bezpečný sex rozprával Max Kašparů o tom, čo v skutočnosti znamená mať zodpovedný, zdravý, dobrý a bezpečný sex.

Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maximilián Kašparů, Ph.D je český lekár-psychiater, teológ a diakon v katolíckej cirkvi. Je ženatý, má deti aj vnúčatá. Je autorom mnohých známych kníh na duchovné témy, prednáša a vedie duchovné cvičenia.

IMG_7973

Pán Kašparů sa na tému sexu dokáže odborne pozerať z viacerých strán a pritom veci podať tak jednoducho a názorne, že sa človek nestihne nudiť či unaviť. Aj na tejto prednáške mal na rečníckom pultíku viaceré rekvizity (pomôcky celkom iného druhu než sa bežne pri takejto téme používajú) a šťastný poslucháč, ktorý dovidel, ako tam s nimi manipuluje. Napriek tomu, že Max Kašparů upozornil na to, že nepovie nič nové a že jeho prednáška bude nudná, zhrniem niekoľko zaujímavých téz, ktoré pán Kašparů vyslovil a rozvíjal.

 

Manželia majú byť cieľom jeden pre druhého. Sex nie je cieľ, ale prostriedok

Na sex je potrebné sa pozerať v súvislostiach, treba ho mať zaradený do kontextu vzťahov. Prvé nebezpečenstvo pre sexuálny život teda je, že nie je hodnotovo správne zaradený. Manželka a manžel sú si pre seba navzájom cieľom a všetko ostatné je pre nich prostriedkom k tomu, aby mohli k tomuto cieľu – k druhému človeku – prichádzať. Peniaze, voľný čas, zábava, sex – to všetko sú prostriedky, ktorými jeden druhého obdarúvajú.

Aby bol sex bezpečný a dobrý, musí byť prostriedkom. Manželským prostriedkom medzi mužom a ženou, ktorí sú jeden pre druhého cieľ. Skrze sexualitu ako prostriedok sa muž a žena obdarúvajú a nebezpečným sa stane vtedy, keď sa už nestáva darom, prostriedkom, ale je konečným cieľom – pre jedného či pre oboch manželov. Vtedy sa manželka či manžel stávajú len prostriedkami, ako uspokojiť svoje sexuálne požiadavky.

Napríklad, ak cieľom ženy nie je muž, ale jeho peniaze a cieľom muža nie je žena, ale sex, potom ide v takomto vzťahu prakticky o prostitúciu. Max Kašparů povedal, že v tomto zmysle existuje množstvo prostitútnych alebo poloprostitútnych manželstiev.

 

Sex nie je náhrada za túžbu po dôvernej láske a po bezpečí

Nebezpečenstvo pre sexuálny život tiež predstavuje túžba nahradiť ho za dôveru a pocit bezpečia. Pocit vnútornej prázdnoty, potreba bezpečia a dôvernej lásky sa nedá nahradiť sexom, ale často tieto veci ľudia v sexuálnych vzťahoch hľadajú. Sex nie je liek na pocit osamelosti, práve naopak – osamelosť môže mnohokrát ešte viac prehĺbiť.

IMG_8000

Sex je správny, keď je na správnom mieste, v správnom čase a robí sa správnym spôsobom

Sex má miesto v manželstve, v ktorom sa muž a žena navzájom úprimne milujú a ich cieľom je dobro toho druhého.

 

V školách by sa o sexe učiť nemalo

Každá výchova má informovať, ale aj formovať. Formovať v oblasti sexuality naraz 30 odlišných osôb sa nedá. Každé dieťa je iné, potrebuje iný, osobitný prístup, aby sa mu dostalo to, čo v tomto smere potrebuje. Sexuálna výchova by sa mala odohrávať doma. Prenechávať túto úlohu škole nazval Max Kašparů deštrukčným. Aj keď sa v tomto smere mnoho rodičov cíti neistých a majú pocit hanby, treba to prekonať. Vychovávať deti v oblasti ich sexuality je totiž rodičovská povinnosť.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno