Manželstvo ako mučeníctvo

0
261

„Celý kresťanský život nesie znak lásky Krista a Cirkvi ako lásky ženícha a nevesty.“ – KKC 1617

 

Prečo je to tak, že na tie najdôležitejšie veci v živote nie sme nikdy skutočne pripravení? Teda minimálne pre mňa to, zdá sa, platí. S manželstvom to nebolo inak. Poznali sme síce náuku Cirkvi o manželstve, ale väčšinu vecí musí človek zažiť, aby ich skutočne pochopil.

Manny a ja sme sa vzali pred takmer sedemnástimi rokmi (wau – 17 rokov, ako ten čas letí?!) Bolo našim požehnaním, že nás oddával opát Nicholas; je duchovným otcom nás oboch a má veľmi špeciálne miesto v našich srdciach.

Pamätám sa, že sme spolu s pátrom sedeli a prechádzali svadobným obradom (ktorý som dovtedy videla iba na videu). Vysvetlil nám, čo sa bude pri sobáši diať a povedal, že na obrad budeme potrebovať koruny (ide o gréckokatolícky obrad, – pozn. prekladateľa). Vtedy som len veľmi slabo rozumela tomu, aké sú tie koruny dôležité. Páter pravdepodobne spomenul, že koruny symbolizujú nás ako kráľa a kráľovnú nášho domova a tiež mučeníctvo. Avšak ja som sa sústredila najmä na to, aký druh koruny potrebujeme. Chcela som sa uistiť, že máme všetky detaily svadby zvládnuté. Tie detaily (a všetky ostatné veci, o ktoré sa nevesty starajú) mi zabránili zaujímať sa o to, ako to páter Nicholas s tými korunami presne myslel.

Na našej svadbe páter Nicholas počas homílie niekoľkokrát zdôraznil, že manželstvo je ikonou Svätej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. Vysvetlil, že v láske, ktorú zdieľame medzi sebou a so svojimi deťmi, sa má odhaľovať záblesk lásky vnútri Svätej Trojice – bezpodmienečnej a nekonečnej lásky. To je zdôraznené v svadobnom obrade, keď kňaz vezme práve zosobášený pár a vedie ich trikrát okolo malého oltára. Tento „tanec“ vždy symbolizuje kresťanov vstupujúcich do života Svätej Trojice a do večnej lásky zdieľanej medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Či sa už tento tanec odohráva pri krste, sobáši či vysviacke, vždy vháňa ľuďom do očí slzy.

Predtým, než sa uskutoční tento tanec, položia sa na hlavy manželského páru svadobné koruny. Pritom kňaz spieva: „Ó Pane, náš Bože, korunuj ich slávou a cťou.“ Počas tanca sa spieva:

„Ó Izaiáš, tancuj v radosti, lebo Panna skutočne počala a porodila Syna, Emanuela, ktorý prišiel ako Boh a ako človek; Úsvitom dňa sa nazýva a Jeho zvelebovaním pozdravujeme požehnanú Pannu.

Počujte nás, vy umučení Svätí, ktorí ste bojovali dobrí boj a získali ste korunu: proste Pána, aby zoslal svoje láskavé milosrdenstvo do našich duší.

Sláva Ti, ó Kriste náš Boh, najväčšia chvála svojich apoštolov a poklad radosti svojich mučeníkov, ktorí všetci zvestovali jednopodstatnú Trojicu.“

 

Rovnako ako zvyšok obradu, aj táto pieseň má hlboký význam. Po prvé, vyhlasuje Vtelenie Krista a príchod Božieho Kráľovstva. Je to Kristovo Kráľovstvo (kráľovské kňazstvo, 1 Pt 2:9) na ktorom sa pár podieľa ako pokrstení kresťania a odteraz sa na ňom budú podieľať ako Kráľ a Kráľovná svojej domácej Cirkvi – ich vlastnej časti Božieho Kráľovstva. Na začiatku obradu, keď pár po prvý raz prichádza spoločne uličkou (potom, čo im kňaz dal na prsty prstene), sa spieva Žalm 128: „Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách…“ Tento žalm je jedným z pútnických žalmov, ktoré spievali Židia počas púte do Jeruzalemského chrámu. Značí to, že pár prináša svoje životy ako obetu Bohu a že ich životy ako manželského páru budú charakterizované láskou Krista k Jeho Cirkvi. Bude to manželstvo, ktoré je časťou Božieho Kráľovstva; kráľovstva, ktoré bude mať svoje naplnenie na konci časov v nebi.

Svet teraz, tak ako stále, veľmi potrebuje kresťanské svedectvá o posvätnosti kresťanského manželstva a láske Boha k svetu. Počas tanca sa volá aj k mučeníkom, lebo koruny symbolizujú aj mučeníctvo. Význam slova martýr je svedok. Pár je povolaný, aby boli svedkami Božieho Kráľovstva a lásky Svätej Trojice. To bude znamenať odovzdanie ich životov a umretie sebe samému a svojej vôli. Manželský pár bude teraz dávať svoje životy Bohu skrze toho druhého. Každodenné sebazaprenie, väčšia starosť o toho druhého, úplné vzdanie sa seba, ktoré prináša deti a vychováva ich vo svätom domove – tieto veci budú známkami martýrstva manželského páru.

Koniec piesne hovorí o apoštoloch a mučeníkoch a ich kázaní o Svätej Trojici. A presne tohto má byť mladý manželský pár svedkom – lásky Svätej Trojice. Ich prvé kroky ako manžela a manželky vedú ruka v ruke v sprievode kňaza, ktorý nesie Sväté Evanjelium – všetky ich kroky odteraz sú spoločné kroky nasledovania Krista po celú večnosť.

Celý obrad (ktorý si odporúčam prečítať) je naplnený krásou, Písmom a prosbami k Bohu o požehnanie páru, najmä požehnanie deťmi. Deti sú klenoty na korunách páru (ak sa Boh rozhodne ich dať). Zosobášený pár je teda povolaný nielen žiť svoje životy jeden pre druhého, ale aj ich deti a celá ich rodina je povolaná slúžiť Cirkvi – keď to budú robiť, budú svoje životy žiť pre Boha.

Keď nás Otec Nicholas sobášil, neuvedomovali sme si, aké ťažké budú niektoré tie kroky v nasledovaní Krista. Zomierať sebe a žiť pre svojho manželského partnera (a deti) má každý deň mnoho rôznych foriem. Niesť si vzájomne v láske bremená je bolestivé a vyžaduje si to Božiu milosť. Vedomie, že manželstvo nám má pomôcť dosiahnuť spasenie, by nás malo informovať o tom, že manželstvo bude bojiskom. Posledná vec, ktorú Satan chce, je, aby sme získali spásu, a tak ako zohral svoju úlohu v tom, že rozbil jednotu prvého páru, bude sa snažiť zo všetkých síl pri každom z nás. Naše hriešne vášne z nás robia pre neho veľmi jednoduchú korisť.

Často počúvame rady ako „určite si spravte rande každý týždeň“ alebo iné podobné tipy, ktoré nám majú pomôcť mať silné a trvalé manželstvo. Hoci môžu byť užitočné, rande nezachráni vaše manželstvo, neurobí ho svätým. Jediný spôsob, ako mať silné a trvalé manželstvo, je usilovať sa o svätosť; každý zvlášť a spolu ako pár a tiež ako rodina. Kresťanské manželstvo je povolaním k smrti a vyprázdneniu sa – niečo, čo je možné dosiahnuť Božou milosťou. Skutočná kríza manželstva je v tom, že kresťania nerozumejú stupňu každodenného sebaobetovania, ktorý sa od nich vyžaduje, keď sú zosobášení. Nie je možné vyhnúť sa krížu, ak chcete byť kresťania a kresťanské manželstvo má v sebe mnoho krížov.

Lekcie v tomto seriáli majú pomáhať ľuďom prehĺbiť ich vzťah s Bohom a spolu navzájom, a tak ako som napísala v článku o stávaní sa lepšou matkou, iba tým, že sa staneme lepšími kresťanmi, môžeme mať lepšie manželstvá. Prirodzená láska medzi manželmi a deťmi nestačí, táto láska musí byť premenená a musí sa stať agapé – spoluúčasťou na láske, ktorá je vnútri Svätej Trojice a ktorú má Svätá Trojica k nám.

Kresťanské manželstvo je serióznym povolaním. Kresťanské páry sú volané stať sa ikonou Svätej Trojice. Myslím na všetok ten rozruch a obavy ohľadom hostiny, svadobných šiat a všetkých ostatných detailov a smejem sa na sebe. Tieto veci sa rýchlo zabudnú a majú malý význam z dlhodobého hľadiska. Avšak koruny sú tým, s čím Manny a ja chceme byť pochovaní a modlíme sa, aby boli prijaté v Božom Kráľovstve, presne ako sa Páter Nicholas modlil, keď ich skladal z našich hláv pred rokmi: „Prijmi ich koruny vo svojom Kráľovstve nepošpinené a nepoškvrnené a zachovaj ich bez porušenia na veky vekov. Amen.“

 

Preklad: Ľubica Neupauerová, http://www.everyhomeamonastery.com/lessons-from-a-monastery-marriage-as-martyrdom/

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno