Liturgia domácej cirkvi – Zelený štvrtok

0
974

Prečo sláviť doma?

Nie je to iba pre núdzovú situáciu a tiež to nemá zmenšiť hodnotu sledovania liturgie cez masmédiá, nie je to iba alternatíva pretože nemôžeme ísť do kostola. Je to predovšetkým provokácia tejto situácie, aby sme objavili dar, že sme domácou Cirkvou.

Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).

To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži… manželstvo, ako každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto udalosti spásy“ (FC 13).

Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) „rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel Veľkou Nocou.“ Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).

V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti krstu a v istote, že Ježiš je tam prítomný, „kde sú dvaja lebo traja zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“  Iba toto dáva zmysel, aby sme sa modlili doma.

Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

 

Základné usmernenie pre domáce slávenie         

Na túto rodinnú liturgiu sa pripravíme tak, že prestrieme stôl s bielym obrusom, aby sme zdôraznili slávnosť tohto momentu. Položíme naň otvorenú Bibliu, väčšiu sviecu, ktorú zapáli najmladší člen rodiny, pekné kvety a chlieb.

Tí, ktorí túžia prežiť gesto umývania nôh, na vhodnom mieste nech pripravia nádobu(džbán) s vodou, lavór a uterák. Ak sa toto gesto bude konať, je dobré byť naboso.

Evanjelium sa môže čítať dialogickou formou, jednotlivé časti sa pridelia trom hlasom: rozprávač, Ježiš, Peter.

Jeden z rodičov, alebo z rodiny bude viesť obrad (V), ďalej tí, čo čítajú(R), a tí čo odpovedajú(S).

Tieto poznámky sú len návrhom, každá rodina si to môže prispôsobiť podľa svojich členov a ich veku.

Download the PDF file .

 


Poznámka: Text v prílohe neprešiel jazykovou korektúrou.

 

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno