Krížová cesta pre rozvedených

1
1482

„Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!“ (Rim 11, 34)

 

Milý priateľ, priateľka v Kristovi,

možno aj ty si opakuješ vo svojom živote slová sv. Pavla a hovoríš Pánovi, aké nevyspytateľné sú jeho cesty. Aj tá tvoja. Cesta sviatostného manželstva, ale aj civilného rozvodu. Cesta, po ktorej si nikdy neplánoval kráčať, a predsa si sa na ňu dostal.

Pozývam ťa teraz modliť sa a zamýšľať sa nad krížovou cestou Ježiša. Aj ona patrí k tým nevyspytateľným, po ľudsky nepochopiteľným. Avšak stáva sa nám bližšou vtedy, keď sami po nej kráčame a vidíme jej požehnané ovocie aj v našom živote.

 

 1. Ježiš, odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Ježišu, odsúdený na smrť. Nevinný a predsa odsúdený ako zločinec. Ponížený, dobitý, opľutý…

„Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.

Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár.“ (Iz 53, 2-3)

Možno aj ty zažívaš niečo podobné. Možno aj ty nemo stojíš ako Ježiš, a už nevládzeš odporovať. Už sa nevládzeš obhajovať. Prijímaš rozsudok a berieš na plecia svoj kríž: rozvedený.

Ešte koľkokrát budeš súdený a odsúdený? Okolím, priateľmi, rodinou alebo cudzími ľuďmi, ktorí ani len netušia, čo prežívaš. Spomeň si v takých chvíľach vždy na Ježiša. On ti rozumie, lebo vie, čo prežívaš. On zobral na seba všetko poníženie, ktoré zažívaš…

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Pán Ježiš berie na plecia svoj kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34)

Možno si povieš: sú to len slová… Keď pozeráš na kríž svojho stroskotaného manželstva a nevieš ako ďalej… Máš pocit, že tento kríž je pre Teba priťažký. Nevládzeš ho ani len zdvihnúť a nieto ešte niesť. Nerozumieš tomu, čo sa deje. Všetky životné istoty sa ti zrútili. Hľadal si lásku, no láska ťa sklamala… A predsa, je tu jedna istota a Láska, ktorá nikdy nesklame. Hľadí na Teba a hovorí ti: „Neboj sa, poď za mnou…“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

S veľkým úsilím a námahou si zobral svoj kríž a kráčaš vpred. No ani sa nenazdáš a padáš…

Nezvládaš niesť ťarchu bolesti, ktorá ťaží tvoje srdce. Tá nekonečná samota, niet sa o koho oprieť. Starosti o budúcnosť ťa tlačia k zemi. A tak kričíš: „Prečo, Pane? Prečo práve ja? Prečo sa musím prizerať na to, ako všetci okolo mňa sú v šťastných manželstvách a ja som na všetko sám? Dokedy ešte? Pane, kde si?“

 

„Som s tebou. Ja som stále pri tebe. Ja ti dám silu vstať a ísť ďalej. Ja budem niesť tvoj kríž.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Stretnutie s matkou

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

„A tvoju vlastnú dušu prenikne meč..“ (Lk 2, 35) – oznámil Simeon Panne Márii, keď priniesla svojho syna do chrámu.

Mária – žena bolesti. Matka, ktorá trpí pre svoje dieťa. Matka, ktorá ide krížovou cestou spolu so svojim Synom. Jej dušu prenikne meč, jej srdce krváca, lebo vidí hrozné utrpenie svojho Syna. Vidí, ako vedú na smrť jej vlastné dieťa.

Mária, moja matka, aj na mňa hľadíš s bolesťou a veľkou láskou. Trpíš spolu so mnou, keď vidíš, ako trpím ja. Rozumieš mi. Vieš o každej bolesti, ktorú prežívam.

Ďakujem, Mária, že na tejto krížovej ceste si so mnou a že ma budeš sprevádzať až do konca.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Šimon Cyrenejský

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Potrebuješ pomoc. Uvedomuješ si, že tvoj kríž je priťažký a túžiš, aby ti ho niekto pomohol niesť.

Avšak priznať, že nevládzeš by znamenalo tvoje úplné zlyhanie v očiach iných.

Akoby na to pozerali tvoje deti, tvoja rodina, tvoje okolie alebo manžel či manželka…

Zahľaď sa v tejto chvíli na Ježiša. Boží Syn. Ten, ktorý si mohol pomôcť sám, prijal pomoc od cudzieho muža… Aké pokorujúce.

Neboj sa aj ty prijať pomoc. Prinesie ti úľavu.

Možno ti priatelia už dávno odporúčali dobrého psychológa, či rozhovor s kňazom.

Prijmi túto pomoc ako Ježiš prijal Šimonovu.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Veronika

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Prichádza so šatkou v ruke, aby Ježišovi utrela zakrvavenú tvár a tak vyjadrila súcit s Jeho utrpením. A Ježiš jej to dovoľuje.

Aj k tebe prichádza dobrý priateľ či priateľka a svojou prítomnosťou chce vyjadriť spoluúčasť na tvojom utrpení. Šatkou, ktorú ti ponúka, môže byť rozhovor, spoločná modlitba, pozvanie na kávu, či vyplakanie sa na jeho, jej ramene.

Dovoľ mu to.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Stretol si sa so svojim manželom, manželkou. Celý čas si dúfal, že ako kresťan budeš reagovať s láskou a pokojom v srdci.

Namiesto toho však v tebe vzkypel hnev, neovládol si sa a nešetril si výčitkami. Nedokázal si sa preniesť cez bolesť a rana na tvojom srdci znova krváca.

„Ježišu, ktorý si znova padol pod ťarchou kríža, ale vládal si vstať, pomôž aj mne biednemu znova vstať a ísť ďalej. Nehľadieť na moju slabosť, ale dôverovať, že Ty máš pre mňa lepšiu budúcnosť a že táto cesta má víťazný koniec.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Odkedy sa tvoje manželstvo rozpadlo, stretol si mnohých ľudí, ktorí nad tebou zaplakali.

Rodičia sú nešťastní z tvojho osudu a lamentujú nad tým, čo bude teraz s tvojim životom. Známi a priatelia sa pozerajú na teba s ľútosťou a niekedy by si sa najradšej vyhol ich pohľadom. Dobre mienené rady, čo a akoby si mal robiť, alebo posudzovanie teba a toho, čo sa ti v živote stalo, prichádzajú z mnohých strán.

„Ježišu, pomôž mi prijať aj tieto situácie s pokojom a nezatvrdiť si srdce voči ľuďom zo svojho okolia.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš tretíkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Už znova si vybuchol, vybuchla na svoje deti. Máš pocit, že ich výchovu nezvládaš.

Úprimne sa snažíš dať im to najlepšie, ale oni to tak nevnímajú.

A možno počuješ slová, ktoré veľmi bolia: „Chcem byť radšej s ockom, chcem byť radšej s mamičkou. Kedy sa ocko vráti? Prečo nemôžeme byť všetci spolu?“

Padáš pod ťarchou tohto kríža. Znova. Bože, ako môžem vychovať svoje deti sám, sama?

Je vôbec možné ich uchrániť od bolesti, zmätku, nelásky a zranení, ktoré sme im spôsobili my rodičia?

„Ježišu, znova vstávam s Tebou dúfajúc v Tvoje nekonečné milosrdenstvo voči mne a mojim deťom.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša vyzliekajú zo šiat

      Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Ježiša vyzliekajú zo šiat. Posledný kus Jeho ľudskej dôstojnosti. A vrchol poníženia. Aj ty si sa už veľakrát cítil ponížený?

Ako rozvedený si v očiach spoločnosti ten, ktorý zlyhal. Snažíš sa žiť s Bohom a práve kvôli tomu zažívaš ešte väčší výsmech.

„Si blázon, prečo si vlastne niekoho nenájdeš a nezabudneš na to, čo sa ti stalo? Prečo sa nepomstíš svojmu manželovi, manželke? Konečne si môžeš užívať, tak sa netráp!“

Dokonca aj z úst kresťanov počúvaš takéto rady. Máš pocit, že ťa nikto nechápe.

„Ježišu, ktorý si bol ponížený, pomôž mi znášať túto potupu trpezlivo a bez reptania…“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Ježišu drahý, klincami ťa pribíjajú na kríž. Ubolené a takmer bezvládne telo musí ešte viac trpieť. Až do úplnej krajnosti.

Aj ty máš niekedy pocit, že všetko to, čo ti priniesol rozvod sa nedá uniesť. Že už stačilo. Dosť bolo bolesti.

Klince samoty, odsúdenia, bolesti zo zničeného vzťahu, nedorozumení, beznádeje, ľudského pohŕdania ťa ešte viac pribíjajú na tvoj kríž.

„Ježišu, uľav mi, prosím, od mojej bolesti.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiš zomiera na kríži

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46) volá Boží Syn na kríži vo chvíli najväčšej agónie, cítiac bytostnú samotu.

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ voláš aj ty, keď cítiš svoju vlastnú samotu tak bytostne.

Túžiš po blízkosti, po ľudskej blízkosti. V najťažších chvíľach by si potreboval objatie toho druhého, útechu alebo bozk…

Ježiš vo svojom kríži objíma aj Teba. Muž bolesti je nablízku tebe v tvojej bolesti. Z kríža prúdi láska, ktorá napĺňa tvoje srdce a ktorá ti hovorí: „Som s Tebou po všetky dni Tvojho života.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša skladajú z kríža do lona matky

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Keď máš pocit, že si na úplnom konci, je tu tvoja matka. Božia matka.

„Hľa, tvoja matka.“ (Jn 19, 27) Berie do náručia svoje ubolené dieťa a hladí ho po vlasoch.

Tvoje objatie, matka, je balzamom na moju dušu. Tvoja materinská neha ma uisťuje o tom, že toto nie je koniec. To, čo žijem teraz, nie je koniec. Nebude to trvať naveky.

„Drahá nebeská Matka, pomôž mi umrieť svojim predstavám a úplne sa odovzdať tvojmu Synovi, aby som mohol, mohla začať nový život.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

 1. Ježiša vkladajú do hrobu

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

 

Pochovali ťa, Ježišu. Tvoje nevládne telo vložili do hrobu. Láska, ktorá prišla na zem skončila v temnom hrobe. Kameňom privalili otvor. Je koniec. Nádej sa vytratila.

„Ježišu, aj ja sa tak často cítim. Pochovaný v hrobe mojej beznádeje a zatrpknutosti. Privalený balvanom svojej životnej situácie hľadám svetlo. Nechcem byť v tomto hrobe. Chcem vyjsť odtiaľto von.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

 

Záver

Keď Ježiša pochovali všetko vyzeralo byť stratené. Aj posledná najmenšia nádej vyhasla. Učeníci sa rozišli sklamaní. Zdalo sa, že je koniec. Aj tebe sa možno zdá, že odkedy tvoje manželstvo stroskotalo, je koniec tvojho normálneho života. Dostal si sa do beznádeje a máš pocit, že už neexistuje žiadne východisko. Ježišova smrť však nebola koniec všetkého. On vstal z mŕtvych a priniesol novú nádej pre nás všetkých. Jeho smrť je začiatkom nového života aj pre Teba. Neboj sa otvoriť Mu srdce.

 

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia:     dám vám budúcnosť a nádej.”(Jer 29,11)

 

Magdaléna Froncová

Úvod: Matej Trizuliak MS

1 komentár

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno