Dnes vrcholí 20. ročník kampane Deň počatého dieťaťa

0
102

„Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem“ – pod týmto mottom už po dvadsiaty raz v týždni okolo 25. marca vrcholí celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa. Tento rok sa zameriava na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Kampaň organizuje najväčšia pro-life platforma na Slovensku Fórum života v spolupráci s partnerskými organizáciami. „Uvedomujeme si, že dialóg je nenahraditeľný osobitne v demokratickej, pluralitnej spoločnosti, kde má rozhodovať sila práva a nie právo sily. Kampaňou chceme osloviť ľudí, aby sa vcítili do ešte nenarodeného dieťaťa a pozerali sa na svet jeho očami. Chceme osloviť rodiny, pozitívne poukázať na želaný stav, aby sa deti rodili do láskyplného prostredia. Vždy existuje alternatíva ako zachovať život dieťaťa. Ide o samostatnú ľudskú bytosť, ktorá – hoci je neviditeľná – je prepojená s ostatnými členmi ľudskej rodiny. Tak ako nemá existovať právo na dieťa, nemá existovať ani právo zbaviť sa dieťaťa.  Aj tento rok je tu opäť príležitosť dať hlas tým, čo sú v skrytosti a sami sa nevedia zviditeľniť či brániť,“ hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života.

Tento rok kampaň kvôli pandémii koronavírusu Covid-19 bude prebiehať v rodinách, na sociálnych sieťach a v médiách. „V tomto čase si všetci uvedomujeme skutočnú hodnotu ľudského života a jeho krehkosť. Je potešujúce, že celé Slovensko šije a nosí rúška, aby boli chránení tí najzraniteľnejší z nás. Máme nádej, že tento postoj bude mať spoločnosť aj voči bezbranným počatým deťom a bude rešpektované ich právo narodiť sa,“ vysvetľuje Elena Burešová, koordinátorka kampane, do ktorej je možné sa zapojiť rôznymi spôsobmi:

  • vyrobiť si bielu stužku, symbol ochrany počatého ľudského života, a pripnúť si ju na odev v posledný marcový týždeň,
  • bielou stužkou obohatiť svoj profil na sociálnych sieťach,
  • podporiť niektorý z projektov konkrétnej pomoci zameraných na ochranu počatého života a pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách (www.zachranmezivoty.sk, www.alexisporadna.sk, www.centrumfemina.sk),
  • zdieľať témy o ochrane života na sociálnych sieťach,
  • zapojiť sa do kvízu o Neviditeľnom človeku – zviditeľni neviditeľného, v rámci ktorého bude každý deň na sociálnych sieťach pribúdať otázka o vývoji počatého dieťaťa,
  • venovať sa v blogoch, vlogoch a na sociálnych sieťach témam súvisiacich s ochranou života a ľudskej dôstojnosti,
  • zahrať si doma interaktívnu vzdelávaciu hru Neviditeľný človek, ktorú vytvorilo Fórum života,
  • urobiť z výroby bielych stužiek udalosť v rodine, rozprávať sa s deťmi o pro-life témach.

Fotografiu alebo krátke video, ktoré dokumentuje niektorú zo spomenutých aktivít kreatívnym spôsobom, môžu autori poslať e-mailom na adresu kampane@forumzivota.sk do 30. apríla 2020. Tri najzaujímavejšie príspevky odmení Fórum života sériou kníh a darčekových predmetov. Rovnako odmení do tohto termínu aj troch najaktívnejších lúštiteľov kvízu o Neviditeľnom človeku – zviditeľni neviditeľného.

Fórum života

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno