Deti a internet

0
267

Tato, zapni mi, plosím, toho jútuba!

Takto nejako požiadal trojročný syn svojho otca, aby mu na tablete spustil stránku Youtube, cez ktorú mu rodičia pravidelne púšťajú rozprávky. Tento otecko je len jedným z mnohých rodičov, ktorí používajú internet na to, aby svojim deťom vybrali vhodnú rozprávku. Tiež nie je jediný, kto si všimol, ako podráždene deti reagujú, keď im nie je dopriata „dávka“ médií, na ktorú sú zvyknuté. Predškoláci sa dokážu navigovať po webových stránkach, spúšťať videá, prezerať fotky a tí z nich, ktorí sú znalí abecedy, vedia nejaké informácie aj vyhľadávať. Staršie deti nezriedka disponujú väčšou mierou technických počítačových zručností ako ich rodičia. Je úplne jedno, či na pripojenie do internetu slúži počítač, notebook, tablet alebo smartfón. Toto je len niekoľko znakov toho, ako sa na jednej strane internet stal prirodzenou súčasťou života detí a na strane druhej, s akou ľahkosťou sa deti učia s ním narábať. Z pohľadu technických zručností deti zvládnu používať internet ľahko a rýchlo. Čo im však chýba a čo sa nadobúda ťažšie a pomalšie, je schopnosť kritického a zodpovedného používania.

 

Bezpečné používanie internetu

Pre mladšiu generáciu je internet úplne prirodzeným prostredím. Možno až natoľko prirodzeným, že si deti a mladí ľudia často neuvedomujú možné riziká spojené s jeho používaním. Hovoriť o hrozbách internetu nie je prejavom prehnanej úzkostlivosti či dôsledkom videnia sveta v negatívnom svetle. Skôr to odzrkadľuje schopnosť vidieť veci reálne, pomenovať ich pravým menom s úmyslom chrániť tých, ktorí sú najzraniteľnejší – deti a mládež.

Nadmerné a nekontrolované používanie internetu môže viesť až k závislosti, pričom, ako to už pri závislostiach býva, si ju človek ani nemusí uvedomovať, resp. nepripustí, že je závislý. Azda najširšou oblasťou rizík a hrozieb internetu je nevhodný obsah. Sem sa radí napr. pornografia a explicitné sexuálne obsahy, ktoré môžu prekvapiť používateľa bez toho, aby ich úmyselne vyhľadával. Riziko stretu s nimi sa zvyšuje pri navštevovaní stránok s nelegálnym obsahom. Medzi ďalšie negatívne obsahy patria neprimerané násilie, nebezpečné ideológie, stránky navádzajúce na nezdravý životný štýl – anorexia, bulímia, stránky so samovražednou tematikou atď.

Popri nevhodnom obsahu je veľkým problémom kyberšikana, čiže úmyselné a opakované útoky proti druhému človeku najčastejšie s použitím internetu alebo mobilného telefónu. Môže ísť o urážajúce, ponižujúce, výhražné sms správy, maily alebo urážky v četových miestnostiach, šírenie klamlivých informácií alebo informácií intímneho charakteru, ktoré neboli určené verejnosti. O nebezpečenstve kyberšikany svedčia aj viaceré prípady tínedžerov, ktorí ju nezniesli a spáchali samovraždu.

Špecifickou oblasťou sú internetové podvodyzneužitie osobných údajov, ktoré vyplývajú aj z toho, že si ľudia zabúdajú preveriť, s kým komunikujú a nechránia si osobné údaje, medzi ktoré patria aj heslá používané pri práci s počítačom.

Na sociálnych sieťach a diskusných fórach existuje riziko, že s dieťaťom alebo tínedžerom môže nadviazať kontakt cudzia osoba (nezriedka sexuálny deviant).

Stále aktuálnou problematickou oblasťou je online gambling často prezentovaný ako zábava. Jedným z najnovších fenoménov je kyber prostitúcia. Pri nej zväčša mladé dievčatá za finančnú odmenu ponúkajú svoje erotické fotky alebo videá prostredníctvom web kamery.

Nie je možné spomenúť tu všetky riziká internetu, ani ich detailne rozpísať alebo navrhnúť, ako sa im brániť. Rodičia by však mali vyhľadávať informácie o rizikách spojených s používaním internetu a hovoriť o nich so svojimi deťmi. Ďalšia vec, čo by mali rodičia spraviť, je mať v počítači okrem antivírusového programu nainštalovaný aj program, ktorý dokáže blokovať a filtrovať nevhodný obsah a zároveň monitoruje používanie internetu, a to aj v mobilných telefónoch. Štandardné nastavenia rodičovskej ochrany v programe Windows alebo v niektorých antivírusových programoch nepostačujú. Určitý zádrheľ je v tom, že blokovacie, filtrovacie a monitorovacie programy sú dostupné hlavne v anglickom jazyku. Za pokus to však stojí.

Na Slovensku sa bezpečnému internetu venuje projekt Zodpovedne.sk. Rovnomenná internetová stránka ponúka komplexné informácie týkajúce sa bezpečného používania internetu.

 

Odporúčania

  • Prejavte záujem a rozprávajte sa so svojimi deťmi o ich internetových aktivitách.
  • Povzbudzujte a veďte svoje deti k tomu, aby internet využívali na dobré veci.
  • Regulujte deťom používanie internetu, aby sa nestalo primárnym spôsobom trávenia voľného času.
  • Nainštalujte si blokovací, filtrovací a monitorovací softvér. Nie je to zásah do slobody dieťaťa, ale spôsob jeho ochrany. Pamätajte však, že žiadny softvér nie je 100 % ochranou.
  • Pozorne si všímajte svoje dieťa, či neprejavuje znaky závislosti od internetu alebo znaky spojené s možnou kyberšikanou.

 

Text je upravenou verziou článku uverejneného v rodinnej prílohe časopisu Slovo medzi nami (č. 9, 2014).

 

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno