Deň počatého dieťaťa

0
266

Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti! – tak znie pre rok 2015 hlavné motto občianskej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorú tradične organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla.

Cieľ kampane je šíriť úctu k ľudskému životu od momentu po­čatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. Tento rok sa kampaň organizuje už po pätnásty raz. „Na vizuáli, ktorý sa objaví na bilbordoch po celom Slovensku, aj na na­šich propagačných materiáloch, dávame do pozornosti nerovnováhu v postoji spoločnosti voči počatému ľudské­ mu životu a voči chráneným živočíš­nym druhom. Napríklad spoločenská hodnota vajca orla skalného je 4610 eur, ak ho niekto úmyselne poškodí či zničí, má vážny problém so zákonom. My sa pýtame, či je život orla vzácnej­ší ako ľudský, keďže zničenie počatého ľudského života umelým potratom je vnímané omnoho benevolentnejšie. Samozrejme, nie sme proti chráneniu ohrozených živočíšnych druhov, chceme však dosiahnuť to, aby sa obyvatelia Slovenska zamysleli nad hodnotou ľudského života. Skutočne je potrebné si ho vážiť ako to najcennejšie čo má nielen každá konkrétna rodina, ale aj celá spoloč­nosť,” vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života. Kampaň bude sprevádzať množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Jedným z kľúčových bude už XVII. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorý sa v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti bude niesť v znamení té­my Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti. Konferencia sa uskutoční v dňoch 21.–22. marca v Rajeckých Tepliciach a okrem zaujímavých hostí sa účastníci môžu tešiť aj na odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. V spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom Fórum života pripravuje už tretí raz FOTO súťaž o najzaujímavejšiu fotku kampane. Priaznivci ochrany života si budú môcť kúpiť svoj „vlastný” bilboard s vizuálom Dňa počatého dieťaťa 2015. „Počas minulých roční­ kov Dňa počatého dieťaťa táto mož­nosť vyvolala po celom Slovensku vlnu záujmu a veríme, že tento rok to nebude inak,“ hovorí Martin Gazdík a pozvanie adresuje aj dobrovoľníkom, ktorí budú chcieť pomôcť pri distribúcii propagačných materiálov a rozdávaní stužiek, aby sa ozvali e­mailom na adresu: martin@forumzivota.sk či telefonicky na číslo 0910 842 457. Aj tento rok Deň počatého dieťaťa kladie dôraz na konkrétnu pomoc ženám a matkám v núdzi prostredníctvom projektu Zachráňme životy, a takisto na poradenstvo v citlivých otázkach tý­kajúcich sa nečakaného tehotenstva a problémov súvisiacich s touto témou v rámci Poradne Alexis, ktorá sa tiež stala samostatnou neziskovou organizáciou a členom platformy Fórum života, ktoré od tohtoročného februárového snemu má už 49 členských organizácií. Podrobnosti o podujatiach, aktivitách a možnostiach zapojiť sa do kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa priebežne zverejňujeme na stránke projektu www.25marec.sk, na internetovej stránke občianskeho združenia Fó­rum života www.forumzivota.sk, aj na sociálnych sieťach. Kampaň je možné podporiť aj finan­čne na čísle účtu 0422874576/0900. ĎAKUJEME

Prebraté z časopisu VOX

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno