Čo robí náš anjel strážca, keď zomrieme?

0
2294

O strážnych anjeloch nás učí Katechizmus Katolíckej cirkvi v paragrafe 336: „Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním.“ 

Z tohto textu je jasné, že máme ochranu a opateru našich strážnych anjelov aj v momente smrti. Títo anjeli nás nesprevádzajú iba v tomto pozemskom živote; ich činnosť presahuje aj do budúceho života. 

Aby sme pochopili vzťah, ktorý pokračuje medzi anjelmi a ľudskými bytosťami aj počas nášho prechodu z tohto života do budúceho, musíme pochopiť, že anjeli boli „poslaní slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu“ (Hebr 1, 14). Podobne sv. Bazil Veľký učí, že nik nemôže poprieť, že „každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom“ (KKC 336).

To značí, že prvotnou úlohou anjelov strážnych je spása ľudstva: že každý z nás bude žiť v spojení s Bohom. Táto úloha zahŕňa aj pomoc, ktorú strážni anjeli poskytujú dušiam vo chvíli, keď sa postavia pred Boha. 

Cirkevní Otcovia hovoria o tejto úlohe keď vravia, že strážni anjeli sú s dušou v momente smrti a chránia ju pred poslednými útokmi zlých duchov. 

Sv. Alojz z Gonzagy (1568–1591) učil, že vo chvíli, keď duša opúšťa telo, je sprevádzaná a utešovaná svojím anjelom strážcom, aby sa mohla s dôverou postaviť pred Božiu Súdnu stolicu. Anjel, podľa tohto svätého, poukazuje na Kristove zásluhy, aby v nich duša našla oporu vo chvíli svojho súdu. Keď Božský Sudca vyriekne svoje rozhodnutie, tak ak je duša poslaná do očistca, bude ju strážca často navštevovať, upokojovať a potešovať, prinášať modlitby za ňu obetované a uisťovať dušu, že raz bude oslobodená. 

Je teda pochopiteľné, že pomoc a úloha strážneho anjela sa nekončí smrťou tých, ktorých anjeli chránia. Táto úloha pokračuje, až kým duša nedosiahne spojenie s Bohom. 

Avšak, pamätajme si, že po smrti musíme čeliť osobnému súdu, počas ktorého sa duša v Božej prítomnosti môže rozhodnúť, či sa otvorí Božej láske alebo definitívne odmietne jeho lásku a odpustenie, a tak sa naveky zriekne radostného spojenia s ním. (pozri Ján Pavol II, Generálna audiencia, 4. august 1999).

Ak sa duša rozhodne vstúpiť do spoločenstva s Bohom, pripojí sa k anjelovi v oslave Jedného a Trojjediného Boha, ktorá bude trvať po celú večnosť. 

Ak sa však stane, že duša je „v stave otvorenosti pre Boha, ale spôsobom nedokonalým, cesta k plnej blaženosti vyžaduje očistenie, ktoré viera Cirkvi objasňuje učením o očistci” (Ján Pavol II, Generálna audiencia, 4. august 1999).

V tomto prípade anjel, ktorý je svätý a čistý a žije v Božej prítomnosti, ani nemôže ani sa nepotrebuje podieľať na očisťovaní duše svojho zverenca. Čo anjel strážny robiť môže a aj to robí, je, že oroduje za zverenú dušu pred Božím trónom a hľadá pomoc medzi ľuďmi na zemi, aby mohol priniesť svojmu zverencovi modlitby a tým mu umožniť očistec opustiť. 

Tie duše, ktoré sa rozhodnú definitívne zavrhnúť Božiu lásku a odpustenie a odmietnu radostné spoločenstvo s ním vo večnosti (Ján Pavol II, Generálna audiencia, 21. júla 1999), tiež zavrhujú a odmietajú radostné priateľstvo so svojim strážnym anjelom. V tejto strašnej situácii anjel vzdáva chválu Božej nadprirodzenej spravodlivosti a svätosti. 

V každom z týchto troch možných scenárov (nebo, očistec alebo peklo) sa svätý anjel vždy raduje z Božieho rozsudku, lebo anjel je dokonalo a úplne zjednotený s Božou vôľou. 

Pamätajme počas týchto dní, že sa môžeme pripojiť k strážnym anjelom tých zomrelých, ktorých sme milovali a anjeli môžu predniesť naše modlitby Bohu, aby On mohol ukázať svoje milosrdenstvo. 

Link: https://aleteia.org/2015/11/03/what-does-our-guardian-angel-do-after-we-die/

Preklad: Ľubica Neupauerová

Úvodná fotografia: www.pexels.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno