Birmovka vízia z budúcnosti

0
511

Vari žiadna sviatosť nezanecháva vo veriacich v dnešnej dobe toľko neistoty a stiesnenosti ako birmovanie.

Mnohé farnosti majú skúsenosť s tým, že mladí ľudia sa dajú už len ťažko motivovať k tomu, aby si dali udeliť sviatosť birmovania. Chlapci a dievčatá kladú otázku, čo im môže dať táto sviatosť. Pri prvom svätom prijímaní ešte majú nejaké tušenie, čo by to mohlo znamenať. Ale pri birmovaní si už nedokážu predstaviť nič. Mnohé matky a otcovia birmovaných mladých ľudí majú ťažkosti vysvetliť im, čo je vlastne myslené birmovaním.

 

Hádam každý kresťan je birmovaný. Ale iba málo z nich uvažuje o tom, čo to pre nich znamená. Ako môžem dnes žiť zo sviatosti môjho birmovania? Hovorí mi táto sviatosť niečo alebo by som mohol bez nej práve tak dobre žiť ako kresťan? Keď je birmovanie sviatosťou poslania, aké je moje poslanie dnes? Mám nejaké poslanie? Alebo mi postačuje ako kresťanovi dodržiavať Božie prikázania? Čo vytvára osobitosť birmovania?

 

Birmovanie je sviatosť iniciácie

Vo všetkých kultúrach existujú takéto obrady iniciácie. Väčšina národov stanovila tieto obrady na začiatok dospievania. Iniciácia do puberty obsahuje rad dramatických skúšok, ktorým sa musia podrobiť mladí ľudia. Odlúčia ich od matky, zavedú do bušu, izolujú… atď.

Je otázne, či môžeme birmovanie a prípravu na túto sviatosť v dnešnej dobe usporiadať ako iniciáciu k dosiahnutiu dospelosti. Bolo by nezmyselné jednoducho znova zaviesť starý obrad úderu po tvári, ktorý bol zrušený po Druhom vatikánskom koncile. Bol by to totiž už len akýsi nepochopený pozostatok zo starých čias. Ale obidva tieto obrady ukazujú, že by sme s mladými ľuďmi nemali zachádzať príliš opatrne a bojazlivo. Môžeme ich postaviť pred ťažkú úlohu. Mladí ľudia chcú, aby im kládli ťažké úlohy.

Výzva znie: OŽIŤ!

Pri birmovaní ide o to, aby sme boli naplnení Ježišovým Duchom, aby sme v tomto svete vydali za neho svedectvo, aby sme silou Ducha uskutočňovali zázraky uzdravovania a povzbudzovania a aby sme demaskovali bezduchosť tohto sveta. To snáď znie ako príliš vysoká požiadavka. Ale vždy vtedy, keď niekto z nás rozpráva o tom, čo ho zranilo a čo sa ho dotklo a my iba počúvame, stane sa zázrak uzdravenia. Vtedy jeden z nás odchádza zdravší ako prišiel. Jeden uzdravuje svojím humorom, iný svojím počúvaním, tretí tým, že sa ujme problému a prejde konkrétnu cestu so zraneným priateľom. Birmovanie chce v nás vytvoriť povedomie, že aj dnes sa skrz nás stávajú znamenia a zázraky.

Tieto zázraky si nemôžeme vynútiť. Ale mali by sme byť vďační, keď sa vyrieši nejaký neriešiteľný konflikt, keď padne nejaká bariéra, keď sa presadí život.

Význam symbolov

Obrady birmovania môžu úplne rozvinúť svoj účinok len vtedy, keď sú vysvetlené. Preto je nesmierne dôležité vymeniť si názory o týchto základných obradoch a vysvetliť ich tak, aby sa mladí ľudia na ne tešili a dokázali ich intenzívne prežívať – ich detailný popis uvádzame v závere článku.

Oslava a spomienka

Existujú rozličné rituály, ktoré nám stále pripomínajú skutočnosť nášho birmovania. Väčšina z nás už pravdepodobne nevie, v aký deň boli birmovaní. Preto ani nemôžu osláviť výročie svojho birmovania. Kto to vie, mohol by na deň výročia birmovania zapáliť sviečku, aby v sebe znova rozdúchal oheň Ducha. Pre nás všetkých je sviatok Turíc znova príležitosťou pomyslieť na to, že sme boli birmovaní a chceme žiť zo skutočnosti Ducha.

Keď slávime Turíce ako spomienku na birmovanie, potom by bolo dobrým turíčnym rituálom vylosovať si jeden dar Ducha Svätého. Mohli by sme to robiť v rodinnom kruhu. Potom by sviatok Turíc dostal osobitný ráz. U mnohých prejdú Turíce bez stopy, pretože tento sviatok sotva pozná nejaké rodinné rituály podobné, ako sú na Vianoce alebo na Veľkú noc.

Ďalšou možnosťou by bolo, aby si na záver bohoslužby spoločenstva každý mohol vziať lístoček s jedným darom Ducha. Tento dar by nás mal potom sprevádzať až do nasledujúceho sviatku Turíc. Mohli by sme skúsiť, čo v nás spôsobí, ako zmení smer nášho pohľadu a ako nás privedie do kontaktu s postojmi, ktoré sme doteraz zanedbávali.

Ako „uchopiť“ DUCHA

Rituál, ktorý mne pripomína skutočnosť Ducha Svätého spočíva v tom, že sa postavím do vetra. Podľa toho, aký silný je vietor, predstavím si, že Boží Duch zo mňa vyfúka všetko, čo je pokryté prachom, že zo stuchnutého ducha vypudí prázdnu zábavu a prázdne formy správania a osvieži ma, prípadne, že má láskavo hladí a sprostredkuje mi niečo zo svojej lásky.

Aj vedomé dýchanie mi môže umožniť zakúsiť Ducha Svätého. Keď si uvedomujem, že dýcham, predstavím si, že nevdychujem len vzduch, ale že v dychu do mňa preniká Duch Svätý a napĺňa ma svojou láskou. Svätý Augustín bol presvedčený, že spolu s dychom vdychujeme Ducha Svätého, ako to vyjadril vo svojej slávnej modlitbe: „Dýchaj vo mne, Duch Svätý, aby som myslel na sväté veci.“ Vedomé dýchanie ma dáva do kontaktu so samým sebou. Som sám sebou. Ale v tomto uvedomení si samého seba vytuším zároveň aj to, že je vo mne Boží Duch, že je vo mne iná sila.

Ďalším rituálom pre mňa je, že sa vedome vystavím slnku a nechám prestupovať slnečné lúče cez celé moje telo. Duch Svätý je oheň, žiar, ktorý ma zohrieva. Nie som vyčerpaný, spálený, ale je vo mne žiar, ktorý vo mne vždy znova rozdúcha plameň lásky. Duchovný život znamená pre známeho autora náboženských spisov Henryho Nouwena, že v sebe zachovávame vnútorný oheň, že v sebe udržiavame Ducha Svätého ako žiar. Mne pri tom pomáha gesto, že si prekrížim ruky na hrudi a predstavím si, že vo mne horí oheň Ducha a že ma preniká božskou láskou.

Duch Svätý je predovšetkým v evanjeliu podľa Jána prameňom, ktorý do nás prúdi. Keď si sadnem k nejakému potoku alebo k rieke a len sa jednoducho pozerám na tečúcu vodu, potom vytuším, že vo mne prúdi prameň, ktorý nikdy nevyschne. Duch Svätý ma neustále osviežuje a oživuje. Vyčisťuje to, čo je vo mne skalené a zanecháva moje vnútro znova jasné a číre. Je vodou, ktorá prúdi vo mne, ktorá strháva všetko so sebou, čo sa stavia do cesty, ktorá uvoľňuje zábrany, znova rozprúdi to, čo bolo stuhnuté. Tečúca voda relativizuje všetko, čoho sa pevne pridržiavam. Avšak predovšetkým vytuším to, že vo mne prúdi prameň, ktorý je nevyčerpateľný, pretože je božský.

Dôsledky dotyku Božieho Ducha

Keď som v dotyku s týmto prameňom Ducha Svätého, potom môžem veľa pracovať bez toho, aby som bol vyčerpaný. Práca prúdi zo mňa von. Mám z nej radosť. Nemusím dokazovať svoje schopnosti.

Žiť z birmovania pre mňa znamená vážne brať skutočnosť Ducha Svätého. Keď si pri všetkom, čo robím, neprestajne uvedomujem, že je vo mne aj Duch Svätý, v mojom dychu, v mojom myslení, v mojom rozprávaní, v mojom konaní, potom ma to oslobodí od tlaku podávania výkonov, od toho, že musím všetko urobiť sám. A dáva mi pocit, že žijem z nejakej inej skutočnosti. Nie som sám v procese získavania vlastnej identity. Nemusím obstáť sám v mojom životnom zápase. Nemusím zvládať všetky svoje problémy sám. Nemusím svoj smútok prekonať vlastnou silou. Zvíťaziť nad mojimi negatívnymi pocitmi, to nie je nekonečný zápas.

Skôr je to tak, že vo mne zápasí Boží Duch. On nevyrieši všetky problémy. Ani jednoducho neodstráni moju depresiu. Ale keď sa vo svojej depresii rozpomeniem na Božieho Ducha, potom je to ako prielom, ktorý on prerazí do múra mojej depresie. Ona už ma nemá vo svojom zovretí. Už na ňu neupieram zrak. Smie byť práve taká ako moje urážky a rany. Nemusím sa vyrovnať so všetkými z nich. Ale viem, že teraz do mňa prúdi Duch Svätý, ktorý môže premeniť tieto rany. Keď si v tomto Duchu dôverujem uprostred mojej psychickej lability, potom nehľadím uprene na moju psyché, ale verím, že Boží Duch vo mne ma povedie cez všetky úskalia tohto života.

Viem že budem úspešný

Viera v Ducha Svätého, ktorý mi bol neodvolateľne prisľúbený pri birmovaní, ktorým som bol pomazaný a spečatený, dáva mi dôveru a istotu, že sa môj život vydarí. Nebude nevyhnutne vyhovovať očakávaniam môjho okolia, ani meradlám tohto sveta. Ale bude úspešný. Pretože Boží Duch je „závdavkom nášho dedičstva“ (Ef 1,14), je prísľubom, že ako Božie vlastníctvo už nevypadnem z jeho dobrej a ochrannej ruky dovtedy, kým navždy nebudem spievať na chválu jeho slávy (porov. Ef 1,14).

 

Podľa knihy Anselm Grun: Birmovanie

button_zachej

…a o pár dní sa môžete tešiť na pokračovanie.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno