Advent nám pomáha nájsť naše šťastie

0
789

Zmysel sviatkov: Každoročná pripomienka, že nie sme opustení v temnote.

Je to pravda alebo lož? ‒ „Trpezlivosť je čnosť iba pre ľudí, ktorí nezomrú!“

V lepších dňoch by som povedal, že je to lož; no v horších dňoch mám tendenciu tvrdiť, že je to pravda. Obdobie Adventu je práve pre ľudí, ktorí majú horšie obdobie, ktorí čakajú, kým opäť zasvieti svetlo.

Istý kazateľ v dobrom úmysle prirovnal dobre prežívané adventné obdobie ku „kontemplatívnemu pokoju tehotnej ženy, čo trpezlivo očakáva narodenie svojho dieťaťa“. Ak niekto niečo také povie, určite nestrávil veľa času s tehotnými ženami ‒ najmä nie v treťom trimestri…

Áno, je pravdou, že duchovný význam Adventu je práve v čakaní, v túžbe a v tej nepochopenej cnosti ‒ trpezlivosti.

Keď som bol v zahraničí, rozprával som sa s rehoľnou sestrou, ktorej nie celkom dobrá angličtina mi úžasne osvetlila veci. Povedala mi: „Otče, občas mám nie-trpezlivosť. A potom trpím rozrušením a obavami.“

Nie je to presne to, v akom rozpoložení sa teraz ľudstvo nachádza? Nezachytáva to dokonale duchovný stav tých z nás, ktorých život sa ženie šialeným tempom, vo frenetickom konzume a vyčerpávajúcej úzkosti? Nepopisuje to stav tých z nás, ktorí žijú ako duchovné siroty, a nie ako duchovné deti, ktoré vedia, že ich nebeský Otec ich miluje?

Dnes večer, predtým, než som začal písať, som mal neočakávaný rozhovor so spolubratom jezuitom, o mnoho rokov starším odo mňa. Keď sme sa rozprávali o svojich životoch a povolaní, opýtal sa ma: „Si šťastný?“ Jeho priamosť ma zaskočila.

Odpovedal som mu: „Neľutujem svoje zasvätenie a neobzerám sa späť. Moje zasvätenie mi prináša mnoho milostí a požehnania. Ale bývam aj skľúčený a niekedy som nešťastný, hlavne preto, že som nedosiahol to, k čomu ma Boh povolal.“

Tento muž, ktorý je jezuitom dlhšie ako som ja na svete, mi odpovedal: „Niekedy som nešťastný, aj dlho. A naučil som sa, že som nešťastný iba do tej miery, do akej som sa neodovzdal Bohu.“

V tej chvíli som sa modlil, aby som si tento rozhovor zapamätal navždy.

Advent je pre ľudí, ktorí sú nešťastní, lebo sa nevydali Bohu. Nemajú trpezlivosť, ktorá je potrebná, aby očakávali, že budú zachránení z temnoty. Keď počujú proroka hlásať: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo!“ (Iz 9,2), predpokladajú, že toto proroctvo nie je pre nich. Sú vo tme ‒ a neočakávajú, že sa rozžiaria svetlá.

Trpezlivosť rozoznáva to, čo ešte len očakávame; trpezlivosť pripravuje na prijatie a žitie toho, na čo ešte len čakáme. Preto sochár Auguste Rodin povedal, že „trpezlivosť je tiež formou konania“. Trpezlivosť, do ktorej nás volá advent, je symbolizovaná zapálenými sviečkami ‒ malými a krehkými svetlami, ktoré sú stravované, keď odrážajú očakávanie sľúbenej plnosti svetla.

V stredoveku sa hovorilo: „Trpezlivosť je pilierom, ktorým nič nezatrasie; trpezlivosť je pilierom, ktorý nič nezmäkčí.“  Trpezlivosť je tvrdohlavým a sebaistým zotrvávaním na prísľuboch Toho, ktorý je hodný dôvery. Trpezlivosť charakterizuje život toho, kto trvá na tom, že temnota nemôže trvať navždy a že múry väzenia môžu byť zbúrané.

Niektorí tvrdia, že Advent je klamstvo. Že predstierame, že očakávame narodenie Spasiteľa a potom predstierame, že sme prekvapení, keď prídu Vianoce. Tento pohľad je mimo.

Áno, Kristus už v dejinách prišiel – Ježiš narodený v Betleheme je Synom Božím a aj Synom Márie. Áno, Kristus k nám prichádza v tajomstve – v Písme, vo sviatostiach, vo všetkom, čo je Pravda, Dobro a Krása, a v našich blížnych. A Kristus príde v sláve súdiť živých i mŕtvych, „zotrie každú slzu“ (Zjv 21,4) a splní všetky svoje prisľúbenia, ktoré si nedokážeme ani predstaviť, ani pochopiť. (1 Kor 2,9)

Keďže žijeme v čase, keďže naše zmysly sú obmedzené, náš intelekt zatemnený, naša vôľa oslabená, naše srdcia nestále, nachádzame sa v temnote, ktorá sa zdá ‒ aspoň niekedy ‒ nekonečná. Čas akoby bol proti nám a zdá sa, že trpezlivosť je hlúpa, lebo niet ničoho, na čo by sa oplatilo čakať, a nik nás nepríde zachrániť.

Práve pre toto potrebujeme adventné obdobie zas a znova ‒ lebo potrebujeme pripomenúť prísnym a milujúcim spôsobom, že nie sme siroty, a že temnota nemôže poraziť svetlo sveta. Ak sme netrpezliví, nešťastní a neočakávame, že sa svetlá zažnú, možno sme sa ešte, ako povedal môj priateľ jezuita, nevydali Bohu.

Autor: Fr Robert McTeigue SJ

Link: https://aleteia.org/2017/12/06/advent-is-for-unhappy-people/

Preklad: Ľubica Neupauerová

Zdroj fotka: www.pixabay.com

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno