6 svätých odporúčaní, ako si uctiť hosťa

0
935

Svätý Benedikt nám vo svojej Reguli ponúka hlbokú múdrosť, ktorá môže byť aplikovaná aj do nášho moderného života. Benedikt necháva svojim mníchom inštrukcie, ako prijímať hostí, keď navštívia kláštor. Aj keď sú tieto slová venované jeho bratom mníchom, princípy za inštrukciami môžeme použiť aj dnes pri prijímaní hostí v našich domoch.

Tu je 6 tipov, ktoré sa môžeme všetci naučiť a použiť ich pri najbližšej príležitosti, keď hosť prekročí náš prah.

  1. Všetkých prichádzajúcich treba prijímať ako Krista, pretože on sám raz povie: Bol som pocestný a pritúlili ste ma.

Toto je jednoduchá rada, ktorá nám môže pripadať samozrejmá, aj keď – ako často podľa nej žijeme? Naozaj sa správame k našim hosťom ako keby boli Kristom? Ak áno, určite by to zmenilo všetko, čo robíme.

  1. Pri samotnom pozdrave nech sa preukáže hlboká pokora voči všetkým prichádzajúcim, ako aj odchádzajúcim hosťom; postojom so sklonenou hlavou alebo ležiac celým telom na zemi uctieva sa v nich Kristus, ktorého aj prijímame.

Úklon a padnutie na zem môže hostí týchto moderných dní vyrušiť, ale čo podčiarkuje túto radu, je princíp pokory. Znamená ukázať maximálny rešpekt tým, ktorých stretávame a usilujeme sa obslúžiť ich potreby skôr ako tie naše.

  1. Takto prijatí hostia sú privedení na modlitbu, potom si s nimi sadne predstavený alebo ten, koho on poverí.

Niekedy pozdravíme svojho hosťa vo dverách, ale potom ho necháme bez akejkoľvek ďalšej inštrukcie, keďže sa ponáhľame do kuchyne, či dokončiť posledné prípravy. To môže spôsobiť, že sa náš hosť cíti zanedbaný alebo trápne, lebo nevie, čo má robiť. Svätý Benedikt navrhuje, aby hostiteľ alebo nejaká iná osoba sprevádzala hosťa na jeho miesto. Je to jednoduchý úkon, ktorý pomôže hosťovi, aby sa cítil prijatý a milovaný.

  1. Kvôli hosťovi môže predstavený zrušiť pôst, len ak nie je deň prísneho pôstu, ktorý sa zrušiť nedá.

Toto je zaujímavá inštrukcia, špeciálne počas pôstneho obdobia. Pripomína nám, že o dobročinnosť by sme sa mali usilovať viac ako o ostatné veci, aj v prípade, že by to znamenalo narušenie nášho osobného pôstu, ktorý držíme.

  1. Opát dá hosťom vodu na ruky. Nohy nech všetkým hosťom umyje tak opát, ako aj celé spoločenstvo. Po umývaní hovoria tento verš: „Prijali sme, Bože, tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.“ (Prís 47, 10)

Táto inštrukcia by tiež mohla vystrašiť väčšinu ľudí dneška, ale princíp za ňou nám pripomína, aby sme mysleli na všetky potreby nášho hosťa. Mali by sme k nim byť pozorní a pokúsiť sa predvídať a rešpektovať ich ľudské potreby.

  1. Najväčšia pozornosť nech sa venuje prijatiu chudobných a pútnikov, pretože v nich najviac prijímame Krista. Lebo moc bohatých si už sama osebe vyžaduje úctu.

Často je jednou z najväčších výziev prijať do nášho domu chudobnú osobu. Svätý Benedikt na nás nalieha, aby sme ich prijímali s najväčším rešpektom a aby sme v nich nachádzali Krista.

Na záver, pohostinnosť je aj umením aj práca milosrdenstva. Starajme sa o potreby našich hostí a správajme sa k nim, ako keby Kristus vošiel do nášho domu.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno