Pornografia ukrytá v obývačke

0
1616

Pornografia je v súčasnosti omnoho dostupnejšia ako kedykoľvek predtým. Užívateľ nemusí prekonať žiadnu fyzickú vzdialenosť a jej internetové prezeranie nie je spojené so žiadnou námahou. Mnohé stránky sú pritom prístupné zadarmo a navyše, expozícia erotickými scénkami či obrázkami je zväčša úplne anonymná. Preto sa pornografický materiál môže dostať i do rodinnej obývačky bez toho, aby o tom jeden z partnerov vedel.

Problémov spojených s internetovou pornografiou môže byť viacero, preto je ich vhodné rozdeliť do niekoľkých okruhov. Internetová pornografia predstavuje problém najmä v kontexte konkrétneho (rôzne nastaveného) vzťahu, istých osobnostných premenných či individuálneho spôsobu, akým sa používa. Môže síce viesť k deformácii sexuálnych postojov a skresleniu predstáv o sexe v akomkoľvek veku, ale najviac rizikovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia. K špecifickým ťažkostiam môže viesť v partnerskom vzťahu, hoci mnohokrát môže byť aj príznakom už existujúcich problémov.

 

Odhalenie partnera

Prichytenie partnera pri masturbácii za počítačom alebo pri prezeraní pornografických stránok môže byť nepríjemným až zraňujúcim zážitkom, rovnako ako aj vystopovanie jeho „zvláštnych“ aktivít v histórii navštevovania internetu. V zásade nemusí ísť o žiadny vážnejší problém, všetko však závisí od okolností, od frekvencie návštev pornografických portálov, ich cieľa, od úrovne a otvorenosti komunikácie či od kvality partnerského vzťahu.

I v dlhodobom a láskyplnom vzťahu založenom na dôvere, môže napriek aktívnemu sexuálnemu životu jeden z partnerov (prípadne obaja) z času na čas masturbovať. Okrem iného môže ísť aj o znak málo častých alebo nedostatočne nápaditých intímnych aktivít, stereotypu v posteli alebo relatívne vyšších požiadaviek jedného z partnerov. Práve osvetlenie a odhalenie príčin by malo nasledovať v otvorenej komunikácii po takomto prichytení, pričom hlbší rozhovor môže (ale aj nemusí) nastať hneď v príslušnú chvíľu. Vždy je však dobré vysvetliť si to čo najskôr.

Základným cieľom rozhovoru by nemalo byť vyšetrovanie a obviňovanie, ale zlepšenie vzájomnej dôvery, intimity a napokon aj spolužitia ako takého. Bolo by dobré uvedomiť si to hneď na začiatku. Masturbácia pri internete môže byť len o vybití sexuálneho napätia, ale aj signálom, ktorý poukazuje na nejaký iný, zásadnejší problém.

Zväčša odhalí žena muža, nakoľko cieľovou skupinou internetovej pornografie sú prevažne muži, ale aj vzhľadom na odlišnú techniku mužskej a ženskej masturbácie. Existujú však aj ženy, ktorých preferovaný spôsob onánie je práve pri počítači. Pre jednoduchosť textu teda budeme ďalej predpokladať, že prichytila manželka manžela, hoci je zrejmé, že je možné aj opačné garde.

Ak sa partnerka hnevá, mala by nasmerovať svoj hnev na samotnú pornografiu, prípadne ho obmedziť na to, čoho bola svedkom, nie ho však cieliť difúzne na partnera („to si celý ty a tvoje prehnané nároky“), prípadne slepo na ich vzťah samotný („s takýmto človekom sa už naozaj nedá ďalej žiť“). Bolo by dobré zachovať rozvahu, partnera nezosmiešňovať („v posteli ti musím pomáhať, ale pri počítači si hrdina“), ani mu verbálne nevracať príkoria z minulosti, čo však, samozrejme, platí pre obe strany. Ak je rozhovor zaťažený negatívnymi emóciami, ktoré mieria na partnera, zníži sa pravdepodobnosť, že sa otvorí a že odhalí svoju skutočnú motiváciu. Už i tak má tendenciu svoje konanie bagatelizovať, predostrieť falošný dôvod alebo masturbáciu pri počítači posunúť do polohy náhodného nedopatrenia („kamarát mi poslal linku na jedno video a nevydržal som to, kým si spala“). Ideálne je upokojiť partnera i seba a uistiť sa, či sa chce o tom rozprávať aj on. Ten zrejme bude chcieť vysvetliť alebo ospravedlniť svoje správanie, takže zväčša súhlasí. Viac než vhodná je emocionálna podpora („môžeš mi povedať všetko, veď vieš, že si vždy mohol“), prejavenie snahy o porozumenie partnerovi, namiesto jeho hanenia a uštipačnosti. Pri prehnanej kritike a bojovnosti bude totiž partner reagovať príliš defenzívne alebo až agresívne a prístup k celej udalosti sa tak môže zbytočne zablokovať.

Naopak, po otvorenej a citlivej debate môže dvojica prísť na veľmi cenné ťažkosti súvisiace so sexuálnym životom, s partnerským vzťahom alebo sa jednému z partnerov rozprestrie cesta k priznaniu sa k určitému intímnemu problému, ktorý potom možno začať starostlivo riešiť.

Je zbytočné a neraz pre oboch zaťažujúce, ak sa internetová sexuálna aktivita vyhodnocuje príliš prísne alebo sa nadhodnocuje jej skutočný význam, zmysel či prameň. Nie je však vylúčené, že je celá vec závažnejšia, zložitejšia, prípadne, že môže ísť o príznak vzťahového a sexuálneho neporozumenia, či určitého kritického obdobia. Na rozpletenie motívov a charakteru užívania internetovej pornografie by mal však práve slúžiť úprimný rozhovor.

 

Virtuálna nevera

Internetový sex je väčšinou masturbáciou spojenou so sexuálnym vzrušením, ktoré u jedinca vyvolá prezeranie sexuálne explicitného materiálu, prípadne vzrušením, ktoré k takémuto prezeraniu priamo vedie. V rámci internetového sexu nie je vylúčená situácia, kde je na druhej strane siete známa alebo obľúbená atraktívna osoba, respektíve živý masturbujúci človek, ktorého možno vidieť cez webkameru. Ide o takzvaný kybersex, ktorý už možno považovať za neveru a ktorého odhalenie má spravidla aj závažnejšie následky pre partnerstvo. Je totiž hrubým narušením intimity, i keď si to „užívateľ“ nemusí dostatočne uvedomovať, nakoľko internetová pornografia pre svoju anonymitu a ľahkú dostupnosť zahmlieva hranice nevery.

Virtuálna nevera predstavuje ohrozenia vzťahu, dôvery a blízkosti dvoch ľudí. Po prípadnom odhalení sa jedinec ospravedlňuje, háji sa a tvrdí, že sa to stalo len jeden jediný raz. Takáto obhajoba je plochá, zameraná na vycúvanie z dôsledkov a prípadných protiopatrení a je vlastne navlas podobná prípadu reálnej nevery. Problémom však je, že aj virtuálnu neveru možno skutočne chápať ako reálnu, pričom situácia je vážnejšia, ak takýto človek odmieta/zanedbáva sex so svojim manželom/manželkou a snaží sa vyhýbať intímnym aktivitám.

Vtedy by bolo vhodné vyhľadať párového/manželského terapeuta a revidovať charakter vzťahu či príčiny zlyhávania sexuálneho života, ktoré zvyčajne nie sú odpojené od emocionálnej atmosféry páru.

 

Závislosť od internetového sexu

Je stále predmetom debát, či vlastne existuje závislosť od samotného sexu a do akej miery môžeme hovoriť o sexuálnom správaní ako o návykovom. V súčasnosti je však v odborných kruhoch vyjasnené, že závislosť od internetového sexu a od pornografie existuje a že môže predstavovať seriózny, nielen vzťahový, ale aj zdravotný problém.

 

Všeobecne záväzné kritériá takejto závislosti nie sú ešte sformulované, možno však uviesť aspoň niektoré, ktoré sa konzistentne objavujú aj v iných „nelátkových“ závislostiach:

1. Jedinec pociťuje výraznú túžbu (baživosť, craving) po príjemných zážitkoch súvisiacich s internetovou pornografiou, čo vonkoncom nie je obmedzené len na samotnú masturbáciu a dosiahnutie orgazmu, ale aj na potešenie z narastajúceho vzrušenia pri prezeraní erotických stránok, z nahoty, zo „zakázaných“ alebo v bežnom živote nerealizovaných sexuálnych praktík, ktoré sú však virtuálne ľahko dostupné a dokonca prípustné (môžu byť pritom v priamom rozpore s navonok prezentovanou morálkou jedinca). Pociťuje silné nutkanie k opätovnému vystaveniu sa týmto podnetom a zážitkom, ktorému len veľmi ťažko odoláva.

2. Subjekt má problém s ovládaním užívania internetovej pornografie, a to čo do frekvencie návštev príslušných portálov (internetovému sexu sa oddáva príliš často, mnohokrát i neplánovane a bezmyšlienkovito, keď zapne počítač alebo spustí internetový prehliadač), dĺžky expozície (trávi touto aktivitou čoraz viacej času), ale aj charakteru materiálu, ktorým sa exponuje (na sexuálnu stimuláciu prestáva stačiť bežný sex alebo striptíz a subjekt baží po ďalších, nepreskúmaných alebo tvrdších aktivitách, ako sú sadistický či masochistický sex, sex s neplnoletými, incestný sex, sex spojený s násilím a podobne, čo spadá pod fenomén tolerancie).

3. Svoju, zväčša úspešne utajovanú, sexuálnu aktivitu za počítačom začína subjekt uprednostňovať pred niekdajšími záujmami, záľubami, pred činnosťami, ktoré si kedysi cenil viacej alebo pred povinnosťami, ktoré začína čoraz viac zanedbávať či ignorovať.

4. Závislý jedinec pokračuje v internetovom sexe napriek závažným dôsledkom, ktoré sú prevažne vzťahového, psychologického, ale aj zdravotného charakteru. Napriek tomu, že si tieto následky uvedomuje, nie je schopný svoju závislosť skorigovať alebo zastaviť.

 

Ako von z neustáleho kolobehu závislostí? To sa neraz pýta aj samotný trpiaci, ktorý sa napokon protiví i sám sebe, a snaží sa všemožne začať odznova. Napriek svojmu odhodlaniu však môže opakovane zlyhávať.

 

Najistejšou cestou je vyhľadanie psychologickej, prípadne psychiatrickej pomoci. Je vyslovene nutné radikálne zmeniť doteraz zabehnutý životný štýl, pričom základom je oboznámenie sa s charakterom tejto zákernej a skrytej závislosti, s jej spúšťačmi a celkovým podkladom návykového sexuálneho správania. Práve na toto slúži asistencia profesionála v oblasti duševného zdravia, hoci pri adekvátnej a hĺbkovej sebareflexii a angažovaní sa to človek dokáže aj prostredníctvom svojpomocných skupín, laických organizácií a kruhu priateľov či duchovného spoločenstva, v ktorom môže byť úprimný a otvorený. Mal by identifikovať nielen podhubie svojej závislosti, ale aj jednotlivé situácie, ktoré závislostné správanie najčastejšie spúšťajú. Mal by sa ich naučiť predvídať, preklenúť ich bez toho, aby skĺzol do svojej závislosti, a osvojiť si alternatívne cesty, ako sa s nimi vysporiadať. Tiež by mal pracovať na ovládaní svojej túžby a pracovať na tom, ako ju zvládať a ventilovať vzťahovo a sociálne primeranou cestou. V rámci vzťahu by mal jednoznačne obohatiť svoj sexuálny život a preniesť jeho fókus z masturbácie na skutočného partnera. K tomu všetkému patria aj prísne a záväzné pravidlá zaobchádzania s počítačom, aby nedošlo opäť k impulzívnym návštevám pornografických stránok (napríklad obmedziť čas strávený na internete, pracovať na počítači len v prítomnosti iných osôb a podobne). Dôležitým a silným podnetom môže byť aj negatívna spätná väzba (ak už dlhšie abstinuje a má chuť recidivovať, tak spomienka na „peklo“ a „neslobodu“ spojenú so závislosťou) a pozitívna motivácia (sprítomnenie chvíľ, v ktorých si človek naplno uvedomí pocit slobody a čistoty, keď je bez objektu svojej závislosti). V najzávažnejších prípadoch alebo v prípadoch, kedy je závislostné správanie spojené s viacerými psychologicko-psychiatrickými symptómami (úzkostné alebo depresívne príznaky, strata chuti žiť), je potrebná aj psychofarmakologická liečba.

 

Internetová pornografia sa môže – napriek vzrastajúcej spoločenskej akceptácii – za istých okolností stať hrozbou pre intimitu vzťahu, partnerské spolunažívanie, ako aj pre duševné zdravie človeka. Problémy, ktoré z nej plynú alebo ktoré sa prostredníctvom nej prejavia, je potrebné riešiť čo najskôr, nie preto, že by už potom boli neriešiteľné, ale preto, že je to po istom čase omnoho ťažšie. Navyše, predíde sa tak zbytočným a prílišným zraneniam na jednej i druhej strane.

 

Kde hľadať pomoc?

Navštívte webstránku www.pornojeloz.sk.

 

Predchádzajúci článokBulletin na nedeľu – 24. nedeľa cez rok
Nasledujúci článokDotýkať sa s deťmi liturgie
Michal Patarák
MUDr. Michal Patarák pracuje ako psychiater vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. V minulosti bol aj psychiatrom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej. Psychiatriu vyučuje na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti pre odbornú i laickú verejnosť. Je predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, vedeckým sekretárom Sekcie alkoholizmu a drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a členom dozornej rady Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Odborne sa venuje najmä neuropsychiatrii, ale aj hraničným oblastiam, ako sú neurobiologické základy psychických procesov, filozofické súvislosti a spirituálne aspekty psychiatrie.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár
Prosím zadajte svoje meno