Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD.

Profil:
Mediátorka, zapísaná v zozname v mediátárov Ministerstva spravodlivosti SR č. 1424.

Vyštudovaná andragogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava a Náuka o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Absolvované akreditované vzdelávanie so zameraním na mediáciu v rodinných sporoch.

Venujem sa predovšetkým mediácii v rodinných sporoch – manželské konflikty, konflikty v širšom rodinnom spoločenstve, rodičovské dohody v oblasti starostlivosti o dieťa po rozvode manželov (napr. úprava styku s dieťaťom, výživné), vyporiadanie bezpodielového vlastníctva po rozvode manželov. Zároveň predmetom môjho záujmu sú aj susedské, či komunitné spory.

Miesto poskytovania služby:
Budova Martimex, a.s.
ul. Červenej armády 1
036 01 Martin

Zároveň poskytujem bezplatné mediačné poradenstvo pre obyvateľov mesta Martin (informácia o mediácii a posúdenie vhodnosti sporu na mediačné konanie) každú nepárnu stredu od 13.00 hod. do 16.45 hod. v budove MsÚ Martin, Vajanského nám., 036 01 Martin, 2. posch., kancelária č. 219.

Ordinačné hodiny:
Termín návštevy ohľadom mediácie treba dohodnúť.

Kontakt:
telefón: 0907 435 714
e-mail: ivetagallova@gmail.com
stránka: www.mediatorgallova.sk

Veseleho darcu miluje Pan.
Pridajte sa aj vy k veselým darcom a podporte nás sumou 5-10 eur mesačne!