Slovenská asociácia kresťanských rodín

Občianske združenie Slovenská asociácia kresťanských rodín, v skrátenej podobe SAKRO

 

Vízia a poslanie

Víziou SAKRO je sprevádzanie rodín na ceste kresťanskej viery.

Poslaním SAKRO je najmä

 • pomáhať manželom rásť v jednote v Kristovi,
 • budovať v spoločnosti povedomie hodnoty manželstva a rodiny,
 • prezentovať príťažlivosť kresťanského životného štýlu a sprostredkovať jeho poznanie všetkým rodinám,
 • pomáhať rodičom odovzdávať deťom živú kresťanskú vieru.

 

Ciele činnosti

 • publikačná činnosť
 • organizácia prednášok, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít
 • zachovanie kultúrnych hodnôt, a to najmä v oblasti rodiny a rodinných tradícií,
 • podpora vzdelávania, a to najmä formou tvorby a distribúcie vzdelávacieho obsahu,
 • ochrana ľudských práv
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
 • výskumná činnosť v oblasti rodiny, manželstva a rodinnej politiky z hľadiska teológie, ekonómie a iných súvisiacich vied

Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Družstevná 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SR
IČO: 42360391
DIČ: 2120054497

Kontakt